Kategorie

Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

Nocuń Michał
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy oraz prawa imigracyjnego, szkoleniowiec, menadżer ds. cudzoziemców w kancelarii prawnej
Brexit a zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii
Brexit a zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii
Shutterstock
Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

Zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii po brexicie

Jak brexit wpłynął na zatrudnienie obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce?

PROBLEM

W naszym zakładzie pracy planujemy zatrudnienie osoby pochodzącej z Wielkiej Brytanii. Obecnie pracują u nas od kilku lat dwie takie osoby. Czy status Brytyjczyka posiadany przez osobę, którą chcemy zatrudnić, różni się od statusu zatrudnionych już pracowników? Czy w związku z brexitem powinniśmy dokonać dodatkowych formalności przy zatrudnianiu osób z Wielkiej Brytanii?

RADA

Status obywateli Wielkiej Brytanii, którzy przebywali i pracowali w Polsce przed brexitem, różni się od statusu Brytyjczyków, którzy dopiero przyjadą do Polski w celu podjęcia pracy. Obywatele brytyjscy do 31 grudnia 2020 r. korzystający w Polsce z pobytu obywatela UE i po tej dacie nadal mieszkający w naszym kraju zachowali swoje prawa do pobytu oraz wykonywania tutaj pracy, a ich uprawnienia nie uległy zmianie. Natomiast obywatele brytyjscy, którzy przybyli do Polski od 1 stycznia 2021 r., mogą skorzystać z ruchu bezwizowego na terytorium strefy Schengen, jednak ich pobyt i możliwość pracy wymagają przeprowadzenia takich samych formalności jak dla obywateli krajów spoza UE, np. z USA czy Japonii, czyli zalegalizowania pobytu oraz pracy.

Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jakie formalności?

UZASADNIENIE

Reklama

Unia Europejska oraz Wielka Brytania w związku z brexitem ustaliły zasady funkcjonowania obywateli brytyjskich na poszczególnych rynkach pracy krajów członkowskich. Ustalenia te zostały zawarte w umowie z 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej: umowa o wystąpieniu).

Sytuacja obywateli Wielkiej Brytanii w zakresie legalności pobytu oraz pracy w Polsce jest zależna od tego, czy korzystali oni z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed 31 grudnia 2020 r. i czy w dalszym ciągu pozostali na terenie Polski.

 • Brytyjczycy korzystający w Polsce z prawa pobytu obywatela UE przed 31 grudnia 2020 r. 

Reklama

Obywatele brytyjscy do 31 grudnia 2020 r. korzystający w Polsce z prawa pobytu obywatela UE i po tej dacie nadal mieszkający w Polsce zachowują swoje prawa do pobytu oraz wykonywania tutaj pracy, a ich status prawny nie ulega zmianie z praktycznego punktu widzenia (art. 10 ust. 1 pkt b w zw. z art. 126 umowy o wystąpieniu). Podstawą pobytu takich osób na terenie Polski po 31 grudnia 2020 r. jest art. 13 ust. 1 umowy o wystąpieniu. Zatem takich osób nie będą dotyczyć przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Ponadto osoby, które mają zapewnione prawo do pobytu na mocy art. 13 umowy o wystąpieniu, korzystają z unijnej swobody przepływu pracowników w granicach przewidzianych art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc na zwykłych zasadach dotyczących obywateli państw członkowskich UE (art. 24 ust. 1 umowy o wystąpieniu). To oznacza, że względem omawianej kategorii osób ani przed, ani po 31 grudnia 2020 r. nie są wymagane zezwolenia na pracę.

Obywatele brytyjscy, którzy do 31 grudnia 2020 r. korzystali w Polsce z prawa pobytu obywatela UE i po tej dacie nadal mieszkają w Polsce, zachowują prawa do pobytu oraz wykonywania tutaj pracy.

Osobom tym wydawane są dokumenty potwierdzające ich status pobytowy. Pod względem formalnym odpowiadają one zaświadczeniu o rejestracji pobytu obywatela UE. Co ważne, dokumenty te stanowią jedynie potwierdzenie statusu pobytowego obywatela Wielkiej Brytanii, nie są jednak same w sobie podstawą pobytu. Analogiczne zasady dotyczą posiadaczy prawa stałego pobytu obywatela UE.

Warto podkreślić, że o możliwości skorzystania z zasad umowy o wystąpieniu decyduje spełnienie przewidzianych w niej przesłanek, a nie posiadane dokumenty, co nie zmienia faktu, iż z powodów praktycznych, szczególnie po 1 stycznia 2021 r., dopełnienie formalności związanych z dokumentami może uchronić obywatela brytyjskiego przed potencjalnymi nieprzyjemnościami związanymi z ustalaniem jego statusu pobytowego przez organy kontrolne.

Nowe dokumenty

Procedura wydawania nowych dokumentów została określona w rządowych materiałach informacyjnych jako "wymiana dokumentów" i została uregulowana nowym rozporządzeniem w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin. Zgodnie z ustalonymi w tym rozporządzeniu regulacjami w treści dokumentu będzie zawarta adnotacja o podstawie prawnej wydania dokumentu wynikającej z umowy o wystąpieniu. Dokument ma formę plastikowej karty. Wydawanie nowych dokumentów rozpoczęło się po 1 stycznia 2021 r., a obecnie posiadane przez obywateli Wielkiej Brytanii zaświadczenia o rejestracji pobytu obywatela UE i karty stałego pobytu obywatela UE utracą ważność z dniem 31 grudnia 2021 r.

 • Brytyjczycy, którzy nie korzystali z prawa pobytu w Polsce przed 1 stycznia 2021 r. 

Umowa o wystąpieniu nie reguluje natomiast statusu obywateli brytyjskich, którzy nie korzystali z prawa pobytu w Polsce przed 1 stycznia 2021 r. Po zakończeniu okresu przejściowego, przy założeniu, że nie zostaną zawarte specjalne porozumienia w tym zakresie między UE a Wielką Brytanią, status obywateli brytyjskich stał się podobny np. do statusu obywateli USA, czyli zasadniczo nie mają oni szczególnych uprawnień odróżniających ich od obywateli innych państw trzecich.

Obywatele Wielkiej Brytanii przyjeżdżający do Polski po brexicie w celu podjęcia pracy nie mają szczególnych uprawnień odróżniających ich od obywateli innych państw trzecich.

Zjednoczone Królestwo zostało jednak wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia 2018/1806 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Oznacza to, że obywatelom brytyjskim przysługuje prawo do ruchu bezwizowego na terenie strefy Schengen na zasadach analogicznych jak np. obywatelom Japonii czy USA.

Na razie nie ma również szczególnych przepisów zwalniających obywateli brytyjskich nieobjętych działaniem umowy o wystąpieniu z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę w Polsce. Wobec tego trzeba stosować zwykłe zasady dotyczące obywateli państw trzecich. Oznacza to w praktyce konieczność uzyskania dla Brytyjczyka zezwolenia na pracę, o co powinien zawnioskować przyszły pracodawca. Ponieważ przepisy czy umowa o wystąpieniu nie wprowadziły żadnych ułatwień dla obywateli brytyjskich, konieczne będzie także przeprowadzenie testu rynku pracy, po którego pozytywnym wyniku obywatel Wielkiej Brytanii będzie mógł zostać zatrudniony (o ile właściwy urząd pracy nie przedstawi kandydata na oferowane stanowisko, który byłby obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE).

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 pkt b, art. 13, art. 24, art. 126 umowy z 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - j.t. Dz.Urz. UE L 2020 r. Nr 29, str. 7

art. 45 Traktatu z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864

załącznik nr 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z 14 listopada 2018 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu - j.t. Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 303, str. 39

§ 1-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin - Dz.U. z 2020 r. poz. 2443

§ 1-6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin - Dz.U. z 2020 r. poz. 2450

art. 88 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2400

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?