| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Chcielibyśmy zatrudnić cudzoziemca z Szanghaju. Jak wygląda procedura zatrudnienia takiej osoby u nas w kraju?

W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przepisy polskiego prawa przewidują konieczność uzyskania zezwolenia na zatrudnienie.

W zasadzie każdy cudzoziemiec zobowiązany jest przy podejmowaniu pracy w Polsce legitymować się pozwoleniem na pracę. Jednak obowiązek uzyskania zezwolenia oraz wszelkie czynności przed urzędami związane z uzyskaniem takiego zezwolenia obciążają pracodawcę.

Bez względu na to, czy pracownik, którego zamierzacie Państwo zatrudnić, będzie wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę.

Postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia na zatrudnienie dzieli się na dwa etapy:

• zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia w lokalnych jednostkach świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz

• postępowanie administracyjne przed właściwym urzędem, w którego trakcie analizowane są kwalifikacje konkretnego cudzoziemca na konkretnym stanowisku pracy i w zakładzie konkretnego przedsiębiorcy.

Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy.

Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia jest to pierwszy niezbędny krok na drodze do uzyskania pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia we właściwym urzędzie pracy w celu udostępnienia oferty pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się. Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia w systemie EURES (niektóre urzędy pracy, przyjmując zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia, jednocześnie dokonują tego zgłoszenia w systemie EURES).

Urząd przyjmujący zgłoszenie wydaje opinię o realizacji oferty zatrudnienia, wskazując, czy na wnioskowane stanowisko byli kandydaci oraz czy ich kandydatury, i z jakiego powodu, zostały odrzucone.

Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę wydaje pracodawcy wojewoda, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, kryteria udzielenia zezwoleń na zatrudnienie oraz po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, dotyczącej kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca toczy się przed wojewodą właściwym dla siedziby pracodawcy lub miejsca zakładu pracy, w którym wykonywana będzie przez cudzoziemca praca. W województwie mazowieckim upoważnienie Wojewody Mazowieckiego do wydawania przyrzeczeń i zezwoleń w sprawach zatrudniania cudzoziemców posiada - na mocy porozumienia zawartego między Wojewodą Mazowieckim i Zarządem Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz jego zastępcy. Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie składa się do ministra właściwego do spraw pracy za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, który wydał zaskarżaną decyzję.

Przyrzeczenie wydania zezwolenia na zatrudnienie nie stanowi podstawy do wykonywania pracy przez cudzoziemca. Dokumentem uprawniającym do świadczenia pracy przez cudzoziemca jest wyłącznie zezwolenie na zatrudnienie w Polsce.

W sytuacji, w której zamierzcie Państwo zatrudnić na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług czy też umowy o dzieło cudzoziemca pochodzącego z kraju spoza UE, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę. Procedura trwa około 2,5-3 miesięcy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »