| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Zmiany w urlopach wychowawczych

Zmiany w urlopach wychowawczych

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad udzielania urlopu wypoczynkowego. W prowadzone zmiany zakładają m.in. podwyższenie z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, a także możliwość jego podziału na 5 części.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest szczególnym uprawnieniem związanym z rodzicielstwem. Jego celem jest stworzenie pracownikowi korzystnych warunków do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w sytuacji trudność w połączeniu obowiązków opiekuńczych z obowiązkami zawodowymi. Dzięki urlopowi wychowawczemu pracujący rodzice – ojciec lub matka, a także opiekunowie, mają szanse uczestniczyć w wychowaniu dziecka w czasie kilku pierwszych lat jego życia.

Nowelizacja

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.2013.1028), która weszła w życie dnia 1 października 2013 r. zostały znowelizowane przepisy dotyczące urlopu wychowawczego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić realizację prawa do nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego w sposób nieutrudniający organizacji pracy i nieobciążający dodatkowymi obowiązkami o charakterze biurokratycznym zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Konieczność nowelizacji związana jest z wejściem w życie dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13), a także z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhauserTirols.

Zobacz serwis: Urlopy

Zasady udzielenia urlopu wypoczynkowego

Obecnie prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu wychowawczego musi złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z urlopu. Taki wniosek powinien zawierać:

  1. wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  2. wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  3. określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Zobacz: Urlop wychowawczy a umowa zlecenie

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »