reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy?

Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy?

Regulamin jest podstawowym aktem wewnętrz­nym w zakładzie pracy określającym prawa i obo­wiązki stron stosunku pracy związane z organi­zacją i porządkiem w procesie pracy. Pracodawca powinien ustalić w nim m.in. organizację pracy, warunki przebywania na tere­nie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakoń­czeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały. Kiedy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy?

Przepisy i rozporządzenia regulujące postępowa­nie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pracowni­ków jakiejś instytucji, członków organizacji itp.; też: dokument zawierający te przepisy i rozporzą­dzenia.

W prawie pracy

Regulamin pracy tworzy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakłado­wym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Pracodawca jest zwolniony z tego obowiąz­ku, jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje układ zbio­rowy pracy. Dodatkowo pracodawca może, ale nie musi tworzyć regulaminu pracy, jeżeli zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Regulamin pracy nie powinien powielać przepisów Kodeksu pracy, lecz jedynie dostosowywać ogólne zasady do organizacji pracy u konkretnego pracodawcy. Pracodawca powinien ustalić w nim m.in.:

  • organizację pracy, warunki przebywania na tere­nie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakoń­czeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, w tym także w odzież i obuwie robo­cze oraz środki ochrony indywidualnej i higie­ny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • wykazy prac wzbronionych młodocianym oraz kobietom,
  • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolo­nych pracownikom młodocianym w celu odby­wania przygotowania zawodowego, wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocia­nym zatrudnionym w innym celu niż przygoto­wanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • przyjęty sposób potwierdzania przez pracowni­ków przybycia, obecności oraz usprawiedliwia­nia nieobecności w pracy,
  • rodzaje kar stosowanych zgodnie z przepisami o odpowiedzialności porządkowej.

W regulaminie pracy można wprowadzać rów­nież inne zapisy dotyczące organizacji i porząd­ku w pracy, jednak nie mogą być one niezgodne z przepisami prawa pracy. Niedopuszczalne jest np. jednostronne ustalenie w regulaminie pracy zakazu podejmowania przez pracowników dzia­łalności konkurencyjnej wobec pracodawcy bez jego zgody.

Pracodawca może też wprowadzać postanowie­nia korzystniejsze dla pracowników niż wynikające z Kodeksu pracy.

Regulamin pracy ustala pracodawca z działają­cą u niego organizacją związkową. Jeżeli taka nie występuje w zakładzie pracy lub jeżeli strony nie uzgodnią treści regulaminu w ustalonym terminie, pracodawca ma prawo ustalić regulamin samo­dzielnie.

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama