REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

REKLAMA

REKLAMA

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifi­kacji zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji pra­cownik może odbywać za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas szkoleń.

Uzupełnienie lub poszerzenie wykształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Autopromocja

Urlop szkoleniowy

Dokształcającym się w ten sposób pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnie­nie z całości lub części dnia pracy na czas nie­zbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługu­je w wymiarze:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minów eksternistycznych,
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minu maturalnego,
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo­dowe,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygoto­wanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę szko­leniową określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się na piśmie.

Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracowni­ka do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim umowy szkoleniowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dofinansowanie

Pracodawca może się zdecydować na przyznanie pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodo­we dodatkowych świadczeń, m.in. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowa­nie itd. Nie są to jednak świadczenia obowiązkowe i zależą od wyłącznej woli pracodawcy.

Takie dodat­kowe dofinansowanie nauki pracownika może mieć swoje konsekwencje w przypadku:

 • niepodejmowania bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pra­cownika albo przerwania podnoszenia tych kwa­lifikacji,
 • rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedze­nia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu, w terminie, w którym pracownik zobowiązał się do pozostawania w zatrudnieniu - nie dłużej niż 3 lata,
 • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
 • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub z powodu mobbingu, mimo że takie przyczy­ny nie wystąpiły.

W takich przypadkach pracownik może być zobo­wiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okre­su zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwali­fikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w cza­sie ich podnoszenia.

Pracownikowi podejmującemu dokształcanie z własnej inicjatywy może być udzielony urlop bez­płatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zacho­wania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze usta­lonym w porozumieniu między pracodawcą i pra­cownikiem. Przyznanie tych świadczeń zależy od dobrej woli pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji a podatek

Świadczenia przysługujące pracownikowi podej­mującemu naukę w szkołach lub w formach poza­szkolnych, przyznane przez pracodawcę na pod­noszenie kwalifikacji zawodowych i wykształce­nia ogólnego pracownika, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof). Zwolnienie to nie obej­muje wynagrodzenia otrzymanego za czas urlo­pu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z czę­ści dnia pracy.

Zajrzyj na nasze FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Dziecka 2024 r.: Prezenty z zakładu pracy. Czy to możliwe

Z okazji Dnia Dziecka niektórzy pracodawcy przygotowują paczki dla dzieci pracowników. Paczki mogą być finansowane nie tylko ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od źródła finansowania, różne będą zasady przyznawania paczek.

Wybory do europarlamentu 2024 r. Dieta

9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Członkom komisji wyborczych z tytułu pracy w tych komisjach należy się wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety oraz inne świadczenia.

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

20 maja 2024 r. minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.

Zasiłek dla bezrobotnych wyższy od 1 czerwca 2024 r. Znamy kwoty brutto i netto

Od 1 czerwca 2024 r. rosną kwoty brutto i netto zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od czerwca? Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Jak długo można dostawać zasiłek dla bezrobotnych?

REKLAMA

Rodzice wcześniaków z nowymi uprawnieniami

W ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Ustawa ma wydłużyć urlop macierzyński pracownikom-rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracownikom-rodzicom dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji.

Zbliża się ważny termin. Trzeba wpłacić pierwszą ratę odpisu na ZFŚS

31 maja mija termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca powinien przekazać na konto funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu.

Ważne zmiany od 1 czerwca 2024 r. Wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia pracowników młodocianych

Od 1 czerwca 2024 r. zwiększą się obowiązkowe wpłaty na PFRON. Pracodawcy będą też musieli podwyższyć wynagrodzenie pracownikom młodocianym.

Nadchodzi jawność wynagrodzeń, jak ma wyglądać w praktyce, jak firma powinna się przystosować do dyrektywy płacowej

Dyrektywa o jawności płac najczęściej kojarzy się z obowiązkiem podawania kandydatom do pracy wysokości wynagrodzeń lub widełek płacowych. Jest to tylko jeden z obowiązków, i to tych łatwiejszych do spełnienia. Znacznie poważniejszym zadaniem będzie raportowanie danych o wynagrodzeniach i luce płacowej do wskazanego organu.

REKLAMA

Dni ustawowo wolne od pracy w drugiej połowie 2024 r.

Jakie dni ustawowo wolne od pracy czekają nas w drugiej połowie 2024 r.? Jak to wpłynie na możliwość zorganizowania dłuższego odpoczynku?

Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu

Kolejny długi weekend już naprawdę blisko! Boże Ciało 2024 - kiedy? Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu? Kto pracuje w święta? Czy pracodawca może odwołać z Urlopu? Czy pracownik może odmówić stawienia się w pracy?

REKLAMA