| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Obowiązujące przepisy nie wskazują, jak często ZUS powinien kontrolować płatników. W praktyce częstotliwość kontroli jest wyznaczana wymaganiami skutecznego dochodzenia należności z tytułu składek. Swoboda organów w zakresie czasu trwania, częstotliwości i sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego jest jednak znacznie ograniczona.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka. Ta ogólna zasada nie dotyczy jedynie:

  • małżonka strony,
  • wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony,
  • powinowatych pierwszego stopnia,
  • osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba zeznająca jako świadek może odmówić odpowiedzi na niektóre pytania, gdy taka odpowiedź mogłaby narazić ją lub jej bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 83 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Świadkami nie mogą być:

  • osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
  • osoby zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy,
  • duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Płatnik składek ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu kontrolnym na każdym jego etapie. Dlatego musi zostać zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, tak aby mógł w nim uczestniczyć.

Zarówno świadkowie, jak i płatnik zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 Kodeksu karnego). O tym fakcie, a także o sankcjach za złożenie fałszywych zeznań oraz o możliwości odmowy zeznań w określonych okolicznościach muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem składania zeznań.

Zobacz serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

UWAGA!

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do uczestniczenia w przesłuchaniu świadków przez inspektora ZUS i powinien zostać powiadomiony o terminie i miejscu tego przesłuchania.

PRZYKŁAD

ZUS zakwestionował tytuł do ubezpieczeń Katarzyny M., która krótko po okresie świadczenia pracy rozpoczęła korzystanie z długookresowego zwolnienia lekarskiego, a później z zasiłku macierzyńskiego z bardzo wysoką podstawą wymiaru świadczeń. W firmie zatrudniającej Katarzynę M. została wszczęta kontrola ZUS. Inspektor zbadał najpierw akta osobowe Katarzyny M. oraz rozliczenia z ZUS i US dotyczące tej ubezpieczonej. Ponieważ w dokumentacji były braki, nie było możliwości, aby jednoznacznie stwierdzić, czy stosunek pracy, który uprawnił ubezpieczoną do świadczeń, faktycznie został zawarty. W tej sytuacji inspektor kontroli ZUS wezwał do złożenia zeznań w charakterze świadka osoby, które były zatrudnione w firmie razem z Katarzyną M. Celem przesłuchania było ustalenie, czy i na jakich warunkach Katarzyna M. świadczyła pracę na rzecz tej firmy, ponieważ sama dokumentacja nie pozwalała na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Czytaj także

Autor:

ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS. /Fot. Fotolia
Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS. /Fot. Fotolia

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »