| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kto należy do kadry zarządzającej zakładem pracy

Kto należy do kadry zarządzającej zakładem pracy

Osobami zarządzającymi w spółkach kapitałowych są co do zasady członkowie zarządu, którzy mogą być równocześnie pracownikami. Z kolei to, kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej spółki, powinno wynikać ze statutu bądź innego aktu tworzącego daną jednostkę organizacyjną.

Kadra kierownicza w spółkach kapitałowych

Spółkami kapitałowymi są: spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Osobami zarządzającymi w tych spółkach w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 k.p. będą co do zasady członkowie zarządu, którzy mogą być równocześnie pracownikami.

Jak wskazuje się w literaturze, decydujące znaczenie przy ocenie, czy dany pracownik pełni funkcję kierowniczą, będzie miała wewnętrzna organizacja pracodawcy oraz ukształtowany, w drodze wewnętrznej struktury, regulaminów działania zarządów lub statutów, a nawet tradycji, rozkład uprawnień (A. Sobczyk, „Zasady prawnej regulacji czasu pracy”, Warszawa 2005, s. 175–176).

Z kolei to, kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej spółki, powinno wynikać ze statutu bądź innego aktu tworzącego daną jednostkę organizacyjną.

Należy dodać, że w wyroku z 26 marca 2002 r. Sąd Najwyższy stawia tezę, że główny księgowy, który nie jest członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest osobą zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 24126 § 2 k.p. (I PKN 933/00).

Przepisy wewnątrzzakładowe

Z przepisów prawa pracy nie wynika wprost wymóg zawarcia w aktach wewnątrzzakładowych przepisów dotyczących kadry kierowniczej. Nie ma też obowiązku określenia stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy zaliczają się do pracowników zarządzających. Jednak w interesie pracodawcy jest doprecyzowanie zakresu podmiotowego tej grupy pracowników. Celem takiego działania jest uniknięcie ewentualnych wątpliwości w zakresie kształtowania zasad wynagradzania tych osób czy też sposobu rekompensaty pracy nadliczbowej.

Wspomnianego wyżej dookreślenia pracodawca może dokonać w regulaminie pracy (w razie wątpliwości w ustalaniu prawa do wynagrodzenia za pracę nadliczbową) lub regulaminie wynagradzania w przypadku, gdy do tej grupy pracowników stosuje się odrębne zasady wynagradzania. Regulacje te powinny zostać określone tym bardziej, że układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 k.p., oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 772 § 5 k.p.).

Prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził, że tylko „kierownicy, którzy – podobnie, jak osoby zarządzające zakładem pracy – sprawują funkcję zarządzania tyle, że pomniejszoną do skali wyodrębnionej komórki organizacyjnej, mogą być zatrudnieni bez prawa do odrębnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych” (wyrok SN z 10 lutego 2009 r., II PK 149/08).

Przykład

Z regulaminu organizacyjnego spółki wynika, że kierownik działu bhp posiada uprawnienia kierownicze i zarządza zespołem, jednak w praktyce jest jedynym pracownikiem tego działu i nie zarządza zespołem, a zatem będzie miał prawo do rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.

Zwraca się przy tym uwagę, że nawet w przypadku kierowania komórką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy status pracownika zajmującego stanowisko kierownika, któremu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nie przysługuje pracownikowi, który – kierując zespołem pracowników – jednocześnie wykonuje pracę na równi z członkami kierowanego zespołu (wyrok SN z 3 grudnia 2008 r., I PK 107/08).

Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że osoby te nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli wskutek niezależnej od nich, wadliwej organizacji pracy są zmuszane do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy (wyrok SN z 6 kwietnia 2011 r., II PK 254/10).

Podstawa prawna:

  • art. 772, 128 § 2 pkt 2, art. 24126 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 26 marca 2002 r. (I PKN 933/00, OSNP 2004/5/80),
  • wyrok SN z 10 lutego 2009 r. (II PK 149/08, OSNP 2010/17–18/210),
  • wyrok SN z 6 kwietnia 2011 r. (II PK 254/10, niepubl.),
  • wyrok SN z 3 grudnia 2008 r. (I PK 107/08, niepubl.).

Stanowiska urzędowe:

  • stanowisko GIP z 2 grudnia 2010 r. w sprawie prokurenta jako osoby zarządzającej zakładem pracy (GPP-364–4560–87–1/10/PE/RP).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »