| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Telepraca - zasady zatrudniania

Telepraca - zasady zatrudniania

Kodeks pracy nie określa, jakie rodzaje pracy mogą być wykonywane w formie telepracy, czyli pracy wykonywanej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jakie zatem warunki muszą zostać spełnione, by pracownik mógł stać się telepracownikiem i jakie w związku z tym spoczywają na pracodawcy obowiązki?

Gorszy pracownik?

Wykonywanie pracy poza zakładem pracy nie zwalnia pracodawcy z poszanowania zasady równego traktowania pracowników i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Oznacza to, że telepracownik ma być traktowany jak inni zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy w zakładzie pracy pracodawcy.

Art. 6715 § 1 k.p. wyraźnie stanowi, że: Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

Dodatkowo pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy (§ 2).

Telepraca jest to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 675 § 1 k.p.

Dopuszczalność zatrudnienia przedstawiciela handlowego, świadczącego pracę regularnie poza siedzibą pracodawcy, w formie telepracy, zależy zatem od tego, czy praca wykonywana przez niego jest pracą wykonywaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jeśli bowiem zadania tego pracownika obejmują np. poszukiwanie klientów firmy drogą elektroniczną czy z wykorzystaniem telefonu albo sprzedaż produktów pracodawcy za pośrednictwem sieci internetowej, to należy przyjąć, że zatrudnienie tego pracownika w formie telepracy jest prawnie dopuszczalne. Inaczej będzie jednak w przypadku przedstawicieli handlowych, których praca polega na wyjazdach do klientów firmy czy poszukiwaniu potencjalnych klientów pracodawcy w formie osobistych spotkań. Takie wykonywanie pracy, zdaniem departamentu, nie może być uznane za wykonywanie z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie, nie może być świadczone w formie telepracy. Ponadto Departament Prawny uznał, że jednym z elementów telepracy jest przekazywanie przez pracownika wyników jego pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Możliwe są zatem również inne formy przekazywania tych wyników, np. osobiście przez pracownika. Zmiana warunków zatrudnienia na telepracę w trakcie trwania zatrudnienia może nastąpić tylko na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Nie ma zatem możliwości ukonstytuowania telepracy bez zgody pracownika.

Pismo GIP Departament Prawny z 1 stycznia 2007 r. (GPP-401-4560-/07/PE)

 

PRZYPIS

*K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz bieżący do art. 675 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), LEX 2010.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »