| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Likwidacja podmiotów sektora finansów publicznych a obowiązki w zakresie prawa pracy

Likwidacja podmiotów sektora finansów publicznych a obowiązki w zakresie prawa pracy

31 grudnia 2010 r. ulega zakończeniu likwidacja wielu państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, co bezpośrednio będzie miało wpływ na stosunki pracy zatrudnionych tam pracowników.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Informacje te należy przekazać najpóźniej razem z propozycją zmiany warunków pracy i płacy, a więc na 30 dni przed datą zakończenia likwidacji lub najpóźniej 30 listopada 2010 r., jeżeli stosunek pracy danego pracownika wygaśnie 31 grudnia 2010 r.

Przepisy ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych nie nakazują pracodawcom, aby proponowane pracownikom nowe warunki zatrudnienia były nie mniej korzystne niż obowiązujące dotychczas. Może więc zdarzyć się sytuacja, że pracownikowi zostaną zaproponowane warunki, które będą dla niego mniej korzystne. W przypadku nieprzyjęcia ich, stosunek pracy wygaśnie z upływem 15 dni od złożenia propozycji.

Nawet w przypadku przyjęcia nowych warunków, pracownik będzie mógł się wycofać ze swojej decyzji. Przedmiotowa ustawa w art. 100 ust. 3 zd. 2 wskazuje bowiem, że przepisy art. 231 § 4 k.p. stosuje się odpowiednio w takiej sytuacji.

Jednak skutki takiego rozwiązania stosunku pracy mogą być dla pracownika niekorzystne, z czego może on nie zdawać sobie sprawy. Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie (wyrok SN z 2 sierpnia 2000 r., sygn. akt I PKN 747/99).

Jeżeli pracownikom zostały zaproponowane na piśmie nowe miejsca pracy w innym podmiocie, to dopiero z dniem następującym po dniu zakończenia likwidacji, najpóźniej 1 stycznia 2011 r., pracownicy likwidowanych podmiotów stają się pracownikami właściwych jednostek budżetowych.

Dotychczasowy pracodawca poza sporządzeniem pisma w sprawie propozycji nowych warunków pracy i informacji o skutkach ich przyjęcia bądź nieprzyjęcia nie ma dodatkowych obowiązków w tym zakresie. W szczególności nie ma konieczności tworzenia porozumień rozwiązujących stosunki pracy. Z kolei nowy pracodawca będzie zobowiązany utworzyć i prowadzić dla każdego pracownika odpowiednie akta osobowe.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »