Kategorie

RODO a zaświadczenie o zarobkach

Mariusz Pigulski
RODO a zaświadczenie o zarobkach/fot.Shutterstock
Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z zaświadczenia o zarobkach?

Problem

Nasi pracownicy często wnioskują o wystawienie im zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Czy od dnia obowiązywania RODO pracownicy powinni wyrażać dodatkowe zgody na przetwarzanie swoich danych zawartych w tych zaświadczeniach?

Rada

Nie. Wydawanie pracownikom na ich prośbę zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach nie wymaga uzyskiwania od nich dodatkowej zgody na przetwarzanie danych zawartych w tych dokumentach. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - jest spełniony co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 6 i art. 9 RODO w odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak np. pochodzenie rasowe, poglądy polityczne czy przekonania religijne.

KONFERENCJA: Outsourcing kadrowo-księgowy. Praktyczne wskazówki z budowania oraz realizacji kontraktów outsourcingowych

Przetwarzanie danych osobowych uznaje się za dokonywane w zgodzie z prawem m.in. wtedy, gdy:

 • jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. pracodawcy) lub
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 RODO).

Należy przy tym zauważyć, że wymóg wydania przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu:

 • wynika niekiedy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z art. 125a ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który obliguje pracodawców do wystawiania zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych, np. ZUS Rp-7),
 • w przypadku braku odpowiedniego (konkretnego) przepisu (np. w odniesieniu do zaświadczeń o zarobkach wystawianych w celu przedłożenia w instytucji finansowej, np. w banku) należy uzasadnić obowiązkiem pracodawcy dbałości o dobro pracownika wynikającej z zasad współżycia społecznego. Uzasadnienie tego poglądu można odnaleźć m.in. w postanowieniu Sądu Najwyższego z 16 września 1999 r. (I PKN 331/99, OSNP 2001/9/314), w którym przypomniano, że pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika (art. 111 Kodeksu pracy) oraz wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy).

Zatem przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach jest jednym z obowiązków pracodawcy mających swoje źródło w przepisach prawa pracy. Należy uznać, że wystawianie pracownikom takich zaświadczeń na ich prośbę nie wymaga wyrażania przez nich dodatkowych zgód na przetwarzanie danych wykazywanych w tych dokumentach.

Reklama

Warto zaznaczyć, że w rozumieniu RODO "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Tak szeroka definicja przetwarzania danych osobowych oznacza w praktyce, że pracodawca jako administrator danych powinien upoważnić do ww. przetwarzania wszystkie osoby, które mają dostęp do przedmiotowych danych. Dotyczy to głównie osób zajmujących się u pracodawcy sprawami kadrowo-płacowymi (w tym wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach). Do celów dowodowych wskazane upoważnienie powinno zostać udzielone na piśmie.

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora (bądź podmiotu przetwarzającego) i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego (art. 29 RODO).

Reklama

Przed 25 maja 2018 r. podstawą prawną do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych był art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec tego zasadne jest pytanie, czy należy sporządzać nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Trzeba przyjąć, że jeżeli w treści poprzednio wydanego upoważnienia jako podstawę jego udzielenia podano art. 37 ww. ustawy, takie upoważnienie należy zaktualizować.

Pracownik zwrócił się 4 czerwca 2018 r. do działu kadr zatrudniającej go spółki z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w celu przedstawienia w banku. Dokument ten został mu wydany 2 dni później, a przygotował go specjalista ds. kadrowo-płacowych na podstawie imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podpisanego przez prezesa zarządu. W tej sytuacji pracownik, dla którego sporządzono wspomniane zaświadczenie, nie musiał wyrażać żadnej dodatkowej zgody na przetwarzanie swoich danych zawartych w tym zaświadczeniu.

Problemem, który może się pojawić przy wystawianiu dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu, jest wymagane najczęściej przez banki dodatkowe telefoniczne potwierdzenie jego treści. Za zgodą pracownika wyrażoną dla celów dowodowych na piśmie pracodawca może potwierdzić jego zatrudnienie lub wynagrodzenie oraz pozostałe dane wskazane w zaświadczeniu. Należy jednak mieć na uwadze, że osoba udzielająca informacji w zakresie danych osobowych np. pracownika musi potwierdzić tożsamość swojego rozmówcy, aby z całą pewnością móc stwierdzić, że osoba telefonująca do niej w celu zweryfikowania danych jest rzeczywiście przedstawicielem określonej instytucji, w imieniu której posiada upoważnienie do uzyskania podanych informacji (stanowisko ówczesnego GIODO, które zachowuje aktualność po wejściu w życie RODO dostępne na www.giodo.gov.pl).

GIODO przytoczył ponadto pismo Narodowego Banku Polskiego do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z 6 kwietnia 2001 r. (NB/BPN/I/214/01) adresowane do osób kierujących bankami, w którym zawarto stwierdzenie, że "przepisy ustawy - Prawo bankowe i ustawy o ochronie danych osobowych nie przewidują telefonicznej formy pozyskiwania żądanych informacji. Banki nie mogą więc uzależniać przyznania kredytu od udzielenia informacji w tej formie".

Zatem jeżeli pracodawca ma wątpliwości dotyczące osoby, z którą rozmawia, może bez żadnych konsekwencji odmówić potwierdzenia danych z wystawionego dla pracownika zaświadczenia. Jednocześnie pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, np. odszkodowawczej, z tytułu nieprzyznania pracownikowi kredytu czy pożyczki, w przypadku gdy warunkiem ich przyznania było telefoniczne potwierdzenie danych z zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 111, art. 94 pkt 10 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1076

 • art. 6, art. 9, art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?