Kategorie

Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Zatrudniamy pracownika, który od listopada 2006 r. do końca czerwca 2011 r. miał prawo do świadczenia przedemerytalnego. Od 1 lipca br. ZUS przyznał mu emeryturę w związku z ukończeniem 65 lat. Pracownik zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach uzyskanych od marca do czerwca br. Twierdzi, że chce rozliczyć się z tego przychodu w ZUS przed zakończeniem roku rozliczeniowego. Czy mamy obowiązek wystawić mu takie zaświadczenie już teraz? Jak będzie wyglądało rozliczenie przez ZUS jego przychodu, jeśli w każdym z miesięcy od marca do czerwca zarobki pracownika wynosiły po 2000 zł (łącznie 8000 zł)?

Powinni Państwo wystawić pracownikowi zaświadczenie potwierdzające przychód wypłacony w okresie od marca do czerwca br. Dokonując rozliczenia ZUS uwzględni progi zarobkowe ustalone wyłącznie z tych miesięcy.

UZASADNIENIE

Osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają ograniczone możliwości dorabiania. Jeśli z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby osiągają przychód, który przekracza określone progi zarobkowe, przysługujące im świadczenie może zostać zawieszone lub zmniejszone.

Od 1 marca 2011 r. obowiązują nowe zasady zawieszania i zmniejszania świadczenia oraz zasiłku przedemerytalnego.

Reklama

Obecnie świadczenie ulega zawieszeniu, gdy uzyskiwany przez świadczeniobiorcę przychód przekracza kwotę wynoszącą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. W okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. kwota ta wynosi 2257,50 zł. Jest to tzw. graniczna kwota przychodu.

Od 1 marca 2011 r. świadczenie lub zasiłek przedemerytalny ulega zmniejszeniu, jeśli miesięczny przychód świadczeniobiorcy przekracza 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, czyli tzw. dopuszczalną kwotę przychodu. Do 29 lutego 2012 r. wynosi ona 806,30 zł. Zmniejszenie świadczenia jest równe kwocie przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu. Po jego dokonaniu musi jednak pozostać do wypłaty minimalna gwarantowana kwota świadczenia (od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. – 433,62 zł).

W zwykłym trybie ZUS rozlicza świadczeniobiorców z dodatkowych zarobków po zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku. W celu dokonania rozliczenia świadczeniobiorca musi dostarczyć do końca maja do ZUS zaświadczenie potwierdzające uzyskane w tym okresie zarobki, a jeśli sam za siebie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. prowadzi działalność gospodarczą) – własne oświadczenie potwierdzające wysokość przychodu.


W określonych przypadkach ZUS może jednak, na wniosek świadczeniobiorcy, dokonać rozliczenia wcześniej niż po zakończeniu roku rozliczeniowego. Możliwe jest to w przypadku, gdy:

 • świadczeniobiorca utracił prawo do świadczenia (np. wskutek ukończenia wieku emerytalnego, nabycia prawa do emerytury czy nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe),
 • ZUS zawiesił prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego (np. wskutek przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej).

Gdy świadczeniobiorca zdecydował się na wcześniejsze rozliczenie przychodu, może domagać się od płatnika składek, który go zatrudnia (najczęściej od pracodawcy), wystawienia zaświadczenia potwierdzającego zarobki uzyskane w okresie pobierania świadczenia. Pracodawca nie może odmówić wydania takiego zaświadczenia.

W zaświadczeniu pracodawca powinien wykazać:

 • składniki przychodu ze stosunku pracy, które w okresie podlegającym rozliczeniu podlegały oskładkowaniu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wyłączając przychody nieoskładkowane wymienione w § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
 • kwoty świadczeń chorobowych wypłaconych w skróconym roku rozliczeniowym (np. wynagrodzenie chorobowe, zasiłki: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) – mimo że nie odprowadza się od nich składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wystawiając zaświadczenie za bieżący rok rozliczeniowy należy wykazać zarówno łączną kwotę zarobków ubezpieczonego w okresie, z którego ma nastąpić rozliczenie, jak i kwoty wypłacone w poszczególnych miesiącach tego okresu. O przyporządkowaniu kwoty przychodu do danego miesiąca decyduje moment wypłaty, a nie okres, za który przychód jest należny.

WAŻNE!

Wystawiając zaświadczenie o zarobkach do celów rozliczenia się przez świadczeniobiorcę z ZUS należy przyporządkowywać wynagrodzenie do tego miesiąca, w którym zostało wypłacone.

Po otrzymaniu zaświadczenia ZUS dokona rozliczenia przychodu w formie rocznej lub miesięcznej – w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla osoby uprawnionej.


Dokonując rozliczenia w stosunku miesięcznym ZUS porówna kwoty przychodu osiągnięte w kolejnych miesiącach do dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu obowiązujących w tych miesiącach. Natomiast przy rozliczeniu rocznym ZUS porówna łączną kwotę przychodu osiągniętą w skróconym roku rozliczeniowym do rocznej dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu ustalonych dla tego skróconego roku. W przypadku bowiem, gdy w roku rozliczeniowym powstało lub ustało prawo do świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego albo gdy wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu, roczne kwoty przychodu (graniczną i dopuszczalną) ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę. Odpowiedniemu skróceniu podlega również roczna gwarantowana kwota świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Korzyści

Od roku rozliczeniowego 2011/2012 ZUS może rozliczyć przychód osoby uprawnionej do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w formie rocznej – jeśli jest to dla tej osoby korzystniejsze.

Reklama

Jednak w przypadku Państwa pracownika nie ma znaczenia, w jakim wariancie – miesięcznym czy rocznym – zostanie rozliczony przychód. Państwa pracownik uzyskał w skróconym okresie rozliczeniowym od marca do czerwca 2011 r. zarobki w wysokości 2000 zł w każdym z 4 miesięcy. Jest to kwota niższa od miesięcznej granicznej kwoty przychodu (2000 zł < 2257,50 zł). Zarazem jednak zarobki pracownika przekroczyły miesięczną dopuszczalną kwotę przychodu, w każdym miesiącu o 1193,70 zł (2000 zł – 806,30 zł = 1193,70 zł). Jest to tzw. kwota zmniejszenia świadczenia. Ponieważ kwota zmniejszenia (1193,70 zł) jest wyższa niż przysługujące pracownikowi świadczenie przedemerytalne (867,25 zł), przy rozliczeniu w formie miesięcznej świadczenie przedemerytalne za okres od marca do czerwca 2011 r. ulegnie zmniejszeniu do minimalnej gwarantowanej kwoty świadczenia przedemerytalnego, tj. do 433,62 zł.

Podobnie będzie przy rozliczeniu w formie łącznej całego przychodu ze skróconego okresu. Łączny przychód jest niższy od ustalonej dla tego okresu rocznej granicznej kwoty przychodu (8000 zł < 9030 zł), ale przekracza dopuszczalną kwotę przychodu ustaloną dla tego okresu (4 miesiące x 806,30 zł = 3 225,20 zł) o 4774,80 zł (8000 zł – 3225,20 zł = 4774,80 zł). W tym przypadku kwota zmniejszenia (4774,80 zł) również jest wyższa niż przysługujące łącznie w ciągu 4 miesięcy świadczenie (4 miesiące × × 867,25 zł = 3469 zł). Dlatego ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w minimalnej gwarantowanej wysokości.

Podstawa prawna

 • art. 5–6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
 • ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 17, poz. 79),
 • komunikat Prezesa ZUS z 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 15, poz. 165).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?