| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Czy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosujemy do pracownika, który wykonuje pracę kierowcy, ale w umowie o pracę ma inne stanowisko

Czy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosujemy do pracownika, który wykonuje pracę kierowcy, ale w umowie o pracę ma inne stanowisko

Zatrudniamy magazyniera, który w zakresie czynności ma m.in. wskazane prowadzenie samochodów. Przez kilka miesięcy, ze względu na zmiany organizacyjne w firmie, osoba ta w rzeczywistości wykonywała tylko czynności kierowcy. Czy powinna być traktowana jak kierowca w kontekście przepisów o czasie pracy kierowców?

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosuje się natomiast – poza wskazanym wyżej wyjątkiem – do kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przyjmuje, że do oceny, czy dana osoba podlega pod te przepisy, decydujące znaczenie ma umowa o pracę i wynikające z niej stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik. Jak wskazał Departament Prawny GIP w piśmie z 11 sierpnia 2008 r. w sprawie umów o pracę kierowców (GPP-302-4560-609/08/PE), zgodnie z „art. 29 § 1 pkt 1 k.p. umowa o pracę określa w szczególności rodzaj wykonywanej pracy. Inspektor pracy dokonujący czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie przepisów o czasie pracy weryfikuje zgodność organizacji czasu pracy ze szczególnymi rozwiązaniami z ustawy o czasie pracy kierowców tylko wtedy, jeżeli strony stosunku pracy wspólnie uzgodniły taki właśnie charakter zatrudnienia. Inspektor pracy nie ma przy tym uprawnień do wyręczania stron stosunku pracy w tym zakresie. Jeżeli zatem strony stosunku pracy ustalą, że pracownik będzie wykonywał pracę w charakterze magazyniera, w rzeczywistości jednak – w ocenie pracownika – charakter jego zatrudnienia bardziej przypominać mu będzie kierowcę, ewentualne roszczenia pracownika mogą być dochodzone wyłącznie przed sądem pracy, np. w drodze powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia”.

W przedstawionej sytuacji PIP nie powinna więc kwestionować rozliczania czasu pracy w sposób właściwy dla pracownika innego niż kierowca. Nie oznacza to, że Państwa pracownik nie może dochodzić swoich roszczeń w tym zakresie i że nie uda mu się na drodze sądowej skutecznie zakwestionować obecnego stanowiska pracy. Osoba ta w rzeczywistości bowiem wypełnia w sposób regularny czynności przypisane pracy kierowcy, gdy powinny one stanowić jedynie mniejszą część jego zadań jako magazyniera. Mamy zatem do czynienia z pozornym określeniem stanowiska pracy tej osoby, co może pociągać za sobą skutki w odniesieniu nie tylko do rozliczania czasu pracy. Pozorne określenie stanowiska pracy może również wpływać na inne wymagania związane z zatrudnianiem kierowców, dotyczące np. dodatkowych badań lekarskich przeprowadzanych dla kierowców.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony na stanowisku magazyniera. Jednak faktycznie wykonywał pracę kierowcy. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik wystąpił do sądu pracy o ustalenie, że faktycznie pracował na stanowisku kierowcy. Sąd uznał, że pracownik wykonywał pracę kierowcy. Pracodawca został zobowiązany do zmiany temu pracownikowi świadectwa pracy w zakresie stanowiska pracy z magazyniera na kierowcę. Musi również, zgodnie z żądaniem pracownika określonym w pozwie, zapłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w związku z innym niż u magazyniera sposobem rozliczania czasu pracy oraz diety z tytułu delegacji służbowych, które w przypadku kierowcy przysługują za każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy.

Podstawa prawna

  • art. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 pkt c rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 06.102.1),
  • art. 1, art. 2 pkt 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.),
  • art. 29 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »