| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Odpowiedzialność szefa HR

Odpowiedzialność szefa HR

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zapis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Zakres upoważnienia a odpowiedzialność

Oświadczenie woli, na mocy którego następuje wyznaczenie dyrektora personalnego na osobę dokonującą czynności z zakresu prawa pracy, powinno precyzyjnie określać zakres upoważnienia. Artykuł 31 § 1 Kodeksu pracy umożliwia złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o powierzeniu wybranej przez niego osobie – pod warunkiem wyrażenia przez nią zgody – wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, takich jak na przykład wydawanie poleceń służbowych czy stosowanie kar porządkowych. Omawiana norma traktuje o prawnej reprezentacji pracodawcy „w sprawach z zakresu prawa pracy”, a więc w sprawach obejmujących zarówno czynności prawne konieczne do powstania, ukształtowania treści i ustania indywidualnego stosunku pracy, jak i czynności w ramach tak zwanego zbiorowego prawa pracy, dotyczące na ogół całej zbiorowości pracowników zatrudnionych przez danego pracodawcę (wyrok WSA w Warszawie z 16 marca 2007 roku, II SA/Wa 2206/06).

Precyzyjne określenie zakresu umocowania jest istotne dla określenia zakresu odpowiedzialności dyrektora personalnego. Zakres upoważnienia będzie decydował o przypisaniu odpowiedzialności dyrektora, m.in. za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 k.p. osobą odpowiedzialną za wykroczenie będzie osoba działająca w imieniu pracodawcy. Przy ustaleniu tej osoby ważne będą regulacje wewnętrzne, w tym upoważnienie. Jeżeli zatem dyrektor personalny otrzyma generalne upoważnienie do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o pracę, stosowania kar porządkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej itp., będzie ponosił odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jeżeli jednak upoważnienie będzie miało charakter „wykonawczy”, zaś prawo podejmowania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy pozostanie w rękach osoby lub organu zarządzającego, odpowiedzialność dyrektora personalnego jest wyłączona. Podobnie wygląda odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli z całokształtu dokumentacji regulujących status dyrektora personalnego wynika także jego odpowiedzialność w tym zakresie, dyrektor będzie ponosił odpowiedzialność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od odpowiedzialności tej dyrektor będzie mógł się zwolnić jedynie poprzez wykazanie, że wykroczenie przewidziane w art. 283 k.p. popełniły inne osoby kierujące pracownikami.

Konieczne będzie jednak ustalenie, kto kierował pracownikami na odcinku pracy, na którym doszło do naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy2.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »