Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakiej dokumentacji należy wymagać przy zakupie nowych maszyn?

Andrzej Kowerski
Jako właściciel i pracodawca niewielkiego zakładu pracy zamierzam kupić kilka maszyn do swojej firmy. Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie maszyn?

Nowa maszyna wprowadzona do obrotu (sprzedaży) powinna spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywach maszynowych oraz w rozporządzeniach dotyczących zasadniczych wymagań.

Ważnym dokumentem, który powinien towarzyszyć maszynie na każdym etapie, w szczególności przy sprzedaży lub przekazywaniu do użytkowania, jest deklaracja zgodności. Kupując nową maszynę, każdy kupujący powinien otrzymać deklaracje zgodności tej maszyny. Brak jej lub niechęć sprzedającego, aby ją dostarczyć, powinny być sygnałem dla kupującego, że z maszyną może być nie wszystko w porządku (przynajmniej w zakresie obowiązkowej dokumentacji).

Brak deklaracji zgodności najczęściej jest sygnałem, że ocena zgodności nowej maszyny nie została przeprowadzona przez producenta maszyny, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera zgodnie z obowiązującymi postanowieniami dyrektywy maszynowej, np. bez analizy ryzyka oraz występujących zagrożeń, bez udziału jednostki notyfikowanej itp.

UZASADNIENIE

Od 29 grudnia 2009 r. obowiązują postanowienia dyrektywy maszynowej nr 2006/ /42/WE oraz rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organy nadzoru rynku, np. PIP, kontrolują wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku (ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności). Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu (art. 40g ust. 1 ustawy o ocenie zgodności).

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zakupioną maszynę, czyli aby nie mieć problemów z organami nadzoru rynku (inspekcją handlową, inspekcją pracy oraz inspektorami Wyższego Urzędu Górniczego), powinien znać dobrze przepisy (art. 217 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Ważnym dokumentem, który powinien towarzyszyć na każdym etapie eksploatacji maszyny, w szczególności przy sprzedaży lub przekazywaniu jej do użytkowania, jest deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z pkt 1.3 załącznika nr 3 do wymienionego na wstępie rozporządzenia z 21 października 2008 r.


Deklaracja zgodności powinna zawierać:

 • nazwę i pełny adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej,
 • opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ, numer seryjny i nazwę handlową,
 • oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, które maszyna spełnia, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, oraz numer certyfikatu badania typu WE, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, jeżeli ma to zastosowanie,
 • odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Przedstawiony powyżej spis treści deklaracji jest spisem pełnym postanowień, który ujmuje wiele wariantów, często wykluczających inne postanowienia, potrzebnych do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodności. Przedstawiony spis zawartości deklaracji praktycznie nie występuje.

Najczęściej mamy do czynienia z uproszczonymi deklaracjami zgodności, w których podane są niektóre z wymienionych powyżej postanowień, np.:

 • nazwa i adres producenta,
 • dane identyfikacyjne maszyny, w tym: model, typ, numer seryjny,
 • oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/ /42/WE w sprawie maszyn, oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.

Takie uproszczone deklaracje zgodności wystawiane są zarówno w „starych krajach UE”, jak i w krajach, które zostały przyjęte do UE w ostatnich latach.

WAŻNE!

Pracodawca – użytkownik nowej maszyny nie ponosi w ramach art. 217 k.p. odpowiedzialności za treść deklaracji zgodności nabytej nowej maszyny. Jednak może ponieść odpowiedzialność w związku z zakupieniem maszyny z niezgodną z przepisami dokumentacją.


Należy pamiętać, że deklaracja zgodności, w której zabrakło ważnych postanowień świadczących, że jej wystawca przestrzegał procedur oceny zgodności, może świadczyć, że przed dopuszczeniem danej maszyny do obrotu zlekceważył przepisy związane z budową maszyny lub nie dokonał wszechstronnej jej oceny.

WSKAZÓWKA!

Jeśli pracodawca kupił maszynę z nieprawidłowo wystawioną deklaracją zgodności, może o tym poinformować organy nadzoru rynku.

Taka deklaracja zgodności dla organów nadzoru rynku może być sygnałem, żeby dokładnie przyjrzeć się danej maszynie w ramach badań organoleptycznych (tzw. oględzin) czy zlecić badanie maszyny do akredytowanego laboratorium lub zażądać wyników badań, które powinien przeprowadzić producent maszyny w ramach oceny zgodności przed wystawieniem deklaracji zgodności.

Należy pamiętać, że wymagania dla maszyn wynikają z załącznika II dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE oraz/lub z rozdziałów 2–7 rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Najważniejsze z nich to:

 • maszyna powinna mieć tabliczkę znamionową z danymi producenta i parametrami technicznymi dotyczącymi zasilania (np. parametry prądu elektrycznego, ciśnienia),
 • maszyna powinna być oznaczona znakiem CE,
 • maszyna powinna być stabilna,
 • strefa robocza maszyny, np. z narzędziem tnącym lub grzewczym, powinna być zabezpieczona w trakcie pracy przed dostępem (nie zawsze ten warunek może być całkowicie spełniony, wtedy problem ochrony operatora przechodzi na użytkownika maszyny, może to być najczęściej zrealizowane w wyniku działań organizacyjnych w zakładzie pracy),
 • panele i pulpity sterownicze powinny mieć elementy sterownicze opisane w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych znaków graficznych,
 • elementy i miejsca niebezpieczne maszyny powinny być oznakowane barwami i znakami bezpieczeństwa.

Przyszły użytkownik maszyny powinien otrzymać wraz z maszyną instrukcję użytkowania zawierającą: wyraźny opis maszyny, jej przeznaczenie, wyodrębnione postanowienia dotyczące bezpiecznej obsługi, z podaniem czynności zabronionych, oraz schematy instalacji w maszynie itp.


Warto pamiętać, że nowa dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE wprowadziła m.in. pojęcie „maszyny nieukończonej” (przeznaczonej do wbudowania do innej maszyny lub do połączenia z innymi maszynami). Reguluje to załącznik nr 3 pkt 2 rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Takich maszyn w zakładach jest wiele, np. do maszyn nieukończonych można zaliczyć praski pneumatyczne, które mogą być instalowane w różnych układach na stołach montażowych, walcarki lub kruszarki włączane do linii produkcyjnych w zakładach różnych branż itp.

Dla maszyny nieukończonej należy sporządzić deklarację zgodności (według ustalonego wzoru). Deklaracja zgodności dla maszyny nieukończonej powinna zawierać następujące postanowienia:

 • nazwę i pełny adres producenta maszyny nieukończonej, a w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela,
 • nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej,
 • opis i identyfikację maszyny nieukończonej, w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ, numer seryjny i nazwę handlową,
 • oświadczenie, które z zasadniczych wymagań dyrektywy nr 2006/42/WE maszyna spełnia oraz że przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną, a w stosownych przypadkach podobne oświadczenie o zgodności maszyny nieukończonej z innymi dyrektywami wspólnotowymi,
 • zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek organów nadzoru rynku, odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonej; zobowiązanie to powinno określać sposób przekazania informacji i nie może naruszać praw własności intelektualnej producenta maszyny nieukończonej,
 • oświadczenie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do czasu zadeklarowania zgodności maszyny finalnej, do której ma być włączona, z przepisami dyrektywy nr 2006/42/WE, jeżeli ma to zastosowanie,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Podobnie jak w przypadku „zwykłej” deklaracji zgodności, obowiązki pracodawcy, który nabył maszynę nieukończoną, są analogiczne. Natomiast jeżeli pracodawca – nabywca maszyny nieukończonej montuje ją do innej maszyny lub do linii produkcyjnej, to staje się on producentem nowej maszyny i ma wszelkie obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej przypadające producentowi maszyny.

Maszyna „nieukończona” powinna mieć też instrukcję montażu maszyny nieukończonej, w której wyraźnie zostały określone warunki i sposoby jej wbudowania w inną maszynę bądź linię produkcyjną.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 217 i 218 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Załącznik nr 3 pkt 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DzU nr 199, poz. 1228),
 • Załącznik II dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE,
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.).
Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science.