| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Państwowa Inspekcja Pracy – zadania, status inspektorów, kompetencje

Państwowa Inspekcja Pracy – zadania, status inspektorów, kompetencje

Ustawa regulująca pozycję Państwowej Inspekcji Pracy może być cenną lekturą dla prowadzącego zakład pracy. Znaleźć w niej można szereg informacji przydatnych z punktu widzenia pracodawcy, m. in. o zakresie kompetencji inspektorów w toku prowadzonej kontroli.

Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) PIP jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności dotyczącego przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Kontrola obejmuje czynności związane z ustalaniem stanu faktycznego i porównywaniem go ze stanem założonym lub pożądanym z prawnego punktu widzenia. W zakresie pojęcia nadzoru zawiera się zarówno kontrola jak i uzupełniające ją kompetencje do wydawania wiążących decyzji w stosunku do podmiotów nadzorowanych. 

Zobacz także: Pomieszczenie socjalne w pracy

Uprawnienia inspektora PIP

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo:

 1. swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
 2. przeprowadzania ich oględzin wraz z utrwalaniem ich przebiegu i wyników
 3. żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników informacji w sprawach objętych kontrolą
 4. wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;
 5. żądania okazania dokumentów dotyczących procesu budowlanego zakładu pracy,
 6. dostarczenia próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji gdy mają związek z przedmiotową kontrolą
 7. żądania przedłożenia akt osobowych pracowników;
 8. zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;
 9. wykonywania odpisów lub wyciągów z dokumentów
 10. sprawdzania tożsamości pracowników, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;
 11. korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Praca w PIP

Status prawny pracowników inspekcji reguluje rozdział 5 ustawy. Na stanowisku inspektora wykonującego czynności kontrolne zatrudniona może być osoba:

 • posiadająca polskie obywatelstwo,
 • mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • nie karana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (w praktyce prawnicze lub z zakresu administracji) i która złożyła egzamin aplikacyjny z wynikiem pozytywnym,
 • dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • o odpowiednim stanie zdrowia.

W myśl art. 41 stosunek pracy z pracownikiem wykonującym czynności kontrolne nawiązuje się na podstawie mianowania, poprzedzonego umową o pracę na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor Pracy może mianować pracownika wykonującego czynności kontrolne bez spełnienia owego wymagania.

Zobacz również: Obowiązki pracownika z zakresu bhp

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »