| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Wysokość świadczenia urlopowego

Wysokość świadczenia urlopowego

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na zfśs obowiązującego w danym roku i przypadającego na 1 pracownika. W stosunku do niepełnoetatowców ustala się ją proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jak wygląda postępowanie pracodawcy przy rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego oraz kwestia opodatkowania i oskładkowania świadczeń urlopowych?

Wysokość świadczenia dla niepełnoetatowców należy ustalać proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy.

Zadaj pytanie na FORUM

W kontekście świadczenia urlopowego należy pamiętać o tym, że:

  • wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni,
  • świadczenie ma charakter roszczeniowy, a roszczenie o jego wypłatę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne,
  • w przypadku gdy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika nie jest znana nowa wysokość odpisu podstawowego na fundusz socjalny (np. gdy 14-dniowy urlop jest wykorzystywany w pierwszych dniach stycznia), pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe w wysokości, jaka obowiązywała w poprzednim roku, a następnie dokonać ewentualnego wyrównania.

Wysokość świadczenia urlopowego należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Postępowanie pracodawcy przy rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego przedstawia tabela:

Pracodawca

Procedura rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

1. Uzgodnienie z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka nie działa u pracodawcy – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Brak zgody związków zawodowych lub przedstawiciela pracowników oznacza, że pracodawca nie może zrezygnować z wypłacania świadczenia urlopowego.

2. W przypadku zgody organizacji związkowej (przedstawiciela pracowników) – wprowadzenie odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym pracy (w drodze tzw. protokołów dodatkowych wymagających rejestracji przez właściwego Okręgowego Inspektora Pracy w przypadku układów zakładowych lub ministra właściwego do spraw pracy w przypadku układu ponadzakładowego;

protokoły dodatkowe do układu wchodzą w życie z dniem oznaczonym w ich treści, jednak nie wcześniej niż z dniem jego zarejestrowania) lub w regulaminie wynagradzania (zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników).

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełne etaty

Zakłady zatrudniające mniej niż 20 pracowników, nieobjęte układem zbiorowym i niezobowiązane do wydania regulaminu wynagradzania

O rezygnacji z wypłacania świadczeń urlopowych pracodawca musi poinformować pracowników do końca stycznia danego roku, w sposób przyjęty w firmie (np. za pomocą wiadomości e-mail, za pośrednictwem firmowego intranetu lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).

Decyzja w tym zakresie nie podlega konsultacji z personelem, ale pracownicy muszą zostać o niej poinformowani do 31 stycznia danego roku (i ewentualnie powtarzana co roku do końca stycznia, jeżeli w kolejnych latach świadczenie urlopowe również nie będzie wypłacane.

Niedotrzymanie terminu na powiadomienie (do 31 stycznia), powoduje konieczność wypłacania świadczenia urlopowego.

Zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia urlopowego

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Wysokość świadczenia urlopowego. / Fot. Fotolia
Wysokość świadczenia urlopowego. / Fot. Fotolia

Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »