| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jak zwolnić pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

Jak zwolnić pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

Stosunek pracy osoby zatrudnionej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika podlega najsłabszej ochronie prawa pracy. Świadczy o tym chociażby 3-dniowy okres wypowiedzenia przewidziany dla umowy zawartej z zastępcą.

Umowie na zastępstwo poświęcone zostały zaledwie 4 artykuły Kodeksu pracy: art. 25 § 1 – dozwalający możliwość ich zawierania, art. 251 § 3 – wyłączający przekształcenie 3. umowy tego typu w umowę na czas nieokreślony, jeśli 2 poprzednie były zawarte na następujące po sobie okresy, a przerwa między nimi nie przekroczyła 1 miesiąca, art. 331 – określający termin wypowiedzenia oraz art. 177 § 31 – wykluczający ich przedłużenie do dnia porodu. Wskazane przepisy są enigmatyczne i nie dają odpowiedzi na wiele pytań. Nie jest jasne zwłaszcza to, jaki jest czas trwania umowy, a co za tym idzie – w jakich warunkach dopuszczalne jest rozwiązanie tych umów przed końcem okresu zastępstwa.

Czas trwania umowy

Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika jest odmianą umowy na czas określony. Tak jak w każdej umowie terminowej, tak i w umowie na zastępstwo powinien być wskazany czas trwania umowy (czas zastępstwa). Najlepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie konkretnego okresu obowiązywania umowy albo co najmniej ustalenie w miarę przybliżonej daty rozwiązania stosunku pracy w przyszłości.

Umowa na zastępstwo - czy czy warunki zatrudnienia muszą być identyczne >>

W wielu przypadkach precyzyjne dookreślenie czasu zastępstwa jest jednak niemożliwe lub znacznie utrudnione. Termin końcowy może bowiem ulegać zmianom, zarówno w kierunku wydłużenia czasu trwania stosunku pracy, jak i jego skrócenia względem pierwotnie zakładanych terminów. Może to wynikać z np. przedłużającej się choroby albo wcześniejszego powrotu z urlopu wychowawczego zastępowanego pracownika. W takich sytuacjach zazwyczaj praktykuje się konstruowanie generalnej klauzuli, w myśl której umowa jest zawarta na czas nieobecności danego pracownika.

Upływ terminu

Umowa na czas oznaczony rozwiązuje się z chwilą nadejścia terminu, na który została zawarta. Skutek ten następuje samoistnie, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron stosunku pracy. Jeśli strony określą w umowie okres zastępstwa, to koniec tego okresu będzie wyznaczał moment ustania stosunku pracy zastępcy. Reguła ta ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strony wskażą wyraźny czas trwania zastępstwa i przed jego upływem nie dojdzie do wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z innych powodów niż upływ terminu.

Przykład

Marta Z. została zatrudniona na czas usprawiedliwionej nieobecności Jakuba R. Umowę zawarto na czas określony od 1 lutego do 30 września, gdyż 1 października Jakub R. zamierzał powrócić do pracy. Jakub R. nie powrócił do pracy w czasie, kiedy był zastępowany przez Martę Z., oraz poinformował pracodawcę, że ich wcześniejsze ustalenia pozostały bez zmian. Jakub R. podjął pracę 1 października, w związku z czym umowa z Martą Z. uległa rozwiązaniu 30 września.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy

Do ustania stosunku pracy może dojść także przed upływem okresu zastępstwa. Wówczas niezbędne jest rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron albo przez jednostronne jej wypowiedzenie. Umowy terminowe (a więc także umowa na zastępstwo) co do zasady nie mogą być rozwiązywane w drodze wypowiedzenia przed upływem uzgodnionego terminu. Wyjątek od tej zasady wskazuje art. 33 k.p., który stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą zastrzec możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę - zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy >>

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK