| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

Jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia dotyczy wyłącznie pracodawcy, który wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia także wówczas, gdy przyczyna ta jest już znana pracownikowi.

Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony musi być:

  • zgodna z rzeczywistością,
  • dokładna i konkretna, a przez to możliwa do zweryfikowania przez sąd; przykładowo „racjonalizacja zatrudnienia dla dobra firmy” nie jest konkretną przyczyną (wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., II PK 123/07, niepubl.),
  • zrozumiała dla pracownika,
  • dostosowana do stanowiska, co oznacza, że pracownikom zatrudnionym na wyższych stanowiskach można stawiać wyższe wymagania.

Przykład

Zofia C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sprzątaczki. Pracodawca zamierza wypowiedzieć jej umowę o pracę z powodu utraty zaufania. Zofia C. nie ma dostępu do żadnych dokumentów ani informacji poufnych. Pracodawca nie dostosował przyczyny do stanowiska pracy. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę np. z powodu nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych i wskazać uchybienia sprzątaczki.

Jak obliczać okresy wypowiedzenia >>

Z oświadczenia pracodawcy musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i uzasadniającego wypowiedzenie. W trakcie procesu sądowego dopuszczalna jest dalsza konkretyzacja i uzupełnianie przyczyny wypowiedzenia. Służą one pełniejszemu uzasadnieniu wypowiedzenia, nie mogą jednak usunąć niekonkretności określenia jego przyczyny w oświadczeniu o wypowiedzeniu (wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., I PK 177/07, niepubl.). Przedmiotem oceny sądu będzie tylko to, co pracodawca wskazał podwładnemu w oświadczeniu o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę, a spór może toczyć się tylko w granicach podanych przyczyn. Okoliczności wskazane pracownikowi jako uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym muszą być takie same. Pracodawca nie może powoływać się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny przemawiające za słusznością wypowiedzenia (wyrok SN z 19 kwietnia 2010 r., II PK 306/09, niepubl.). Brak precyzyjnego, zrozumiałego i odpowiadającego prawu wskazania pracownikowi przyczyny wypowiedzenia jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Przyczyna wypowiedzenia może istnieć w chwili wypowiadania umowy o pracę albo może się spełnić w nieodległym terminie, np. po upływie okresu wypowiedzenia.

Przykład

Pracodawca wypowiedział Rafałowi P. umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Stanowisko zostanie zlikwidowane po upływie okresu wypowiedzenia, tj. wówczas, gdy opuści je Rafał P.

Przyczyną wypowiedzenia może też być zdarzenie z przeszłości, do roku przed dokonanym wypowiedzeniem (analogia do terminu zatarcia ukarania karą porządkową z art. 113 § 1 k.p., wyrok SN z 23 listopada 2010 r., I PK 105/10, M.Pr.P. 2011/4/201).

Przyczyny wypowiedzenia nie muszą charakteryzować się znaczną wagą ani powodować szkód po stronie pracodawcy (wyrok SN z 3 sierpnia 2007 r., I PK 79/07, M.Pr.P. 2007/12/651). Jednak ciężkie przewinienie lub poniesiona strata przez pracodawcę są dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę. Przykładowo nieuzasadniony zjazd kierowcy autobusu z trasy, powodujący przerwę w pracy i wymierne straty w działalności gospodarczej pracodawcy, stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z 27 maja 1999 r., I PKN 90/99, OSNAPiUS 2000/16/612). Przyczyną mogą być także okoliczności, uzasadniające wcześniej nałożenie na pracownika kary porządkowej. Zwolniony nie może skutecznie kwestionować takiego wypowiedzenia, jeżeli od kary nie odwołał się do sądu pracy (wyrok SN z 3 października 2008 r., II PK 62/08, M.Pr.P. 2009/4/170).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »