Kategorie

Jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

Ewa Drzewiecka
Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia dotyczy wyłącznie pracodawcy, który wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia także wówczas, gdy przyczyna ta jest już znana pracownikowi.

Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony musi być:

 • zgodna z rzeczywistością,
 • dokładna i konkretna, a przez to możliwa do zweryfikowania przez sąd; przykładowo „racjonalizacja zatrudnienia dla dobra firmy” nie jest konkretną przyczyną (wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., II PK 123/07, niepubl.),
 • zrozumiała dla pracownika,
 • dostosowana do stanowiska, co oznacza, że pracownikom zatrudnionym na wyższych stanowiskach można stawiać wyższe wymagania.

Przykład

Zofia C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sprzątaczki. Pracodawca zamierza wypowiedzieć jej umowę o pracę z powodu utraty zaufania. Zofia C. nie ma dostępu do żadnych dokumentów ani informacji poufnych. Pracodawca nie dostosował przyczyny do stanowiska pracy. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę np. z powodu nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych i wskazać uchybienia sprzątaczki.

Jak obliczać okresy wypowiedzenia >>

Z oświadczenia pracodawcy musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i uzasadniającego wypowiedzenie. W trakcie procesu sądowego dopuszczalna jest dalsza konkretyzacja i uzupełnianie przyczyny wypowiedzenia. Służą one pełniejszemu uzasadnieniu wypowiedzenia, nie mogą jednak usunąć niekonkretności określenia jego przyczyny w oświadczeniu o wypowiedzeniu (wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., I PK 177/07, niepubl.). Przedmiotem oceny sądu będzie tylko to, co pracodawca wskazał podwładnemu w oświadczeniu o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę, a spór może toczyć się tylko w granicach podanych przyczyn. Okoliczności wskazane pracownikowi jako uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym muszą być takie same. Pracodawca nie może powoływać się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny przemawiające za słusznością wypowiedzenia (wyrok SN z 19 kwietnia 2010 r., II PK 306/09, niepubl.). Brak precyzyjnego, zrozumiałego i odpowiadającego prawu wskazania pracownikowi przyczyny wypowiedzenia jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Przyczyna wypowiedzenia może istnieć w chwili wypowiadania umowy o pracę albo może się spełnić w nieodległym terminie, np. po upływie okresu wypowiedzenia.

Przykład

Pracodawca wypowiedział Rafałowi P. umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Stanowisko zostanie zlikwidowane po upływie okresu wypowiedzenia, tj. wówczas, gdy opuści je Rafał P.

Przyczyną wypowiedzenia może też być zdarzenie z przeszłości, do roku przed dokonanym wypowiedzeniem (analogia do terminu zatarcia ukarania karą porządkową z art. 113 § 1 k.p., wyrok SN z 23 listopada 2010 r., I PK 105/10, M.Pr.P. 2011/4/201).

Przyczyny wypowiedzenia nie muszą charakteryzować się znaczną wagą ani powodować szkód po stronie pracodawcy (wyrok SN z 3 sierpnia 2007 r., I PK 79/07, M.Pr.P. 2007/12/651). Jednak ciężkie przewinienie lub poniesiona strata przez pracodawcę są dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę. Przykładowo nieuzasadniony zjazd kierowcy autobusu z trasy, powodujący przerwę w pracy i wymierne straty w działalności gospodarczej pracodawcy, stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z 27 maja 1999 r., I PKN 90/99, OSNAPiUS 2000/16/612). Przyczyną mogą być także okoliczności, uzasadniające wcześniej nałożenie na pracownika kary porządkowej. Zwolniony nie może skutecznie kwestionować takiego wypowiedzenia, jeżeli od kary nie odwołał się do sądu pracy (wyrok SN z 3 października 2008 r., II PK 62/08, M.Pr.P. 2009/4/170).


Co może być podstawą wypowiedzenia

Przykładowe przyczyny występujące po stronie pracownika (mogą być zarówno zawinione, jak i niezawinione przez pracownika):

 • pracownik nie jest przydatny do pracy np. ze względu na stan zdrowia lub z powodu niezawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy;
 • liczne, nawet mniej poważne uchybienia w pracy, jeżeli są one następstwem niedbałości pracownika. Obowiązek udowodnienia naruszenia przez pracownika jego obowiązków należy do pracodawcy;
 • spożywanie alkoholu w miejscu pracy, przybywanie do pracy w stanie nietrzeźwości;
 • niska wydajność pracy;
 • niedostateczna inicjatywa przy wykonywaniu pracy wymagającej takiej inicjatywy;
 • niezawiniony przez pracownika brak umiejętności pracy w zespole;
 • nieuzyskanie wymaganej specjalizacji;
 • odmowa podpisana umowy o zakazie konkurencji, chyba że przedstawiony przez pracodawcę projekt tej umowy zawierał postanowienia niezgodne z przepisami Kodeksu pracy;
 • prowadzenie działalności konkurencyjnej zarówno w sytuacji podpisania umowy o zakazie konkurencji, jak i jej braku;
 • wykorzystanie stanowiska pracy do celów prywatnych sprzecznych z interesem pracodawcy;
 • odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę, gdyż odmowa podpisu jest traktowana jak odmowa wykonania obowiązków;
 • naruszenie zasad współżycia społecznego, uzupełnione o wskazanie konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które w ocenie pracodawcy stanowią o naruszeniu przez pracownika obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego i uzasadniają wypowiedzenie;
 • wyrażana w obecności innych pracowników w obraźliwych słowach dezaprobata dla decyzji prezesa zarządu.

Doręczenie pracownikowi pisma o rozwiązaniu umowy o pracę >>

Przykładowe przyczyny występujące po stronie pracodawcy:

 • konieczność obniżenia kosztów produkcji,
 • likwidacja stanowiska pracy w związku z reorganizacją,

Przyczynami wypowiedzenia umowy o pracę nie mogą być:

 • wskazanie „niespełnienia oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem” bez konkretyzacji, o jakie oczekiwania chodziło,
 • osiągnięcie wieku emerytalnego,
 • nieobecność pracownika spowodowana niezdolnością do pracy w następstwie choroby, która nie miała charakteru przewlekłego, a ponadto definitywnie minęła,
 • likwidacja stanowiska pracy w sytuacji, gdy wypowiedzenia dokonano po upływie znacznego czasu od tej likwidacji, jeżeli pracodawca wyznaczył pracownikowi inne miejsce pracy (brak związku między likwidacją stanowiska a wypowiedzeniem umowy),
 • pozorna likwidacja stanowiska pracy, jeżeli pracodawca stworzył inne miejsce pracy, na którym nowo zatrudniony pracownik będzie wykonywał takie same lub zbliżone obowiązki,
 • uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w odległej przeszłości w stosunku do chwili wypowiedzenia umowy.
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.