| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Skutki zmiany siedziby pracodawcy

Skutki zmiany siedziby pracodawcy

Jeśli pracodawca, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Polsce, zatrudnia tu pracowników, może zawrzeć porozumienie dotyczące obowiązku opłaty składek. W tej sytuacji obowiązek ten będzie w imieniu pracodawcy wypełniany przez pracownika.

Wniosek o zmianę danych powinien być złożony nie później niż 7 dni od zajścia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o KRS). Takim przepisem szczególnym jest np. art. 256 § 3 k.s.h. w zw. z art. 169 k.s.h. przewidujący 6-miesięczny termin na zgłoszenie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego czy art. 430 § 2 k.s.h. przewidujący 3-miesieczny termin na zgłoszenie zmian statutu spółki akcyjnej (a jak wspomniałam wyżej zmiana siedziby spółki wymaga zmiany umowy/statutu spółki).

WAŻNE!

Skutkiem zmiany siedziby może być również zmiana właściwości miejscowej organów administracyjnych.

Przy zmianie siedziby pracodawcy należy także pamiętać o art. 209 § 2 w zw. z art. 209 § 1 k.p. Zmiana siedziby może bowiem wiązać się ze zmianą miejsca bądź zakresu terytorialnego działalności prowadzonej przez pracodawcę. W takiej sytuacji zgodnie z powołanym przepisem pracodawca ma obowiązek poinformować o zmianie miejsca lub zakresu prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany właściwego okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Przeniesienie siedziby za granicę

Przeniesienie siedziby pracodawcy za granicę skutkuje utratą bytu prawnego pracodawcy będącego spółką prawa handlowego. Jeżeli dotychczasowa działalność takiego pracodawcy będzie kontynuowana przez podmiot posiadający siedzibę za granicą – to prawdopodobnie dojdzie do przejścia zakładu pracy. Z przejściem zakładu pracy wiążą się natomiast obowiązki informacyjne pracodawców (dotychczasowego i nowego) wobec zatrudnianych przez nich pracowników, które powinny być wykonane w terminie 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia – zob. art. 231 § 3 k.p. oraz art. 261 ustawy o związkach zawodowych. Nowy pracodawca wraz z przejęciem pracowników zatrudnionych w Polsce stanie się dla nich pracodawcą. W efekcie będą ciążyć na nim obowiązki płatnika składek w zakresie pracowników wykonujących pracę w Polsce. Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 883/2004 pracownicy ci będą bowiem podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. W związku z tym nowy pracodawca powinien zgłosić ich do ubezpieczenia w Polsce. Dla pracodawców niemających siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce, a zatrudniających tu pracowników właściwym jest I Oddział ZUS w Warszawie.

Obowiązki informacyjne przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę >>

Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009 pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim UE, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że obowiązek zapłacenia składek będzie w imieniu pracodawcy wypełniany przez pracownika.

Oczywiście również w przypadku przeniesienia siedziby za granicę istnieje konieczność aktualizacji umowy o pracę w zakresie określenia jej stron. Należy jednak podkreślić, że od tej zmiany nie zależy skuteczność przejścia zakładu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 231 § 3, art. 29 § 1, art. 209 Kodeksu pracy,
  • art. 41 Kodeksu cywilnego,
  • art. 25 pkt 1, art. 157 § 1 pkt 1, art. 169, art. 256 § 3, art. 270 pkt 2, art. 304 § 1 pkt 1, art. 430 § 2, art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  • art. 19b ust. 1–1c, art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.),
  • art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
  • art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE L 166 z 30.04.2004 r., s. 1, DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 5, t. 5, s. 72),
  • art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE L 284 z 30.10.2009 r., s. 1).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK