| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Okresowa emerytura kapitałowa

Okresowa emerytura kapitałowa

Emerytury kapitałowe są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która jest właściwa do wypłaty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zawiadomić otwarty fundusz emerytalny o złożeniu przez członka tego funduszu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa. W dalszej kolejności otwarty fundusz emerytalny informuje ZUS o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o przyznanie emerytury przez ubezpieczonego lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura. Jeżeli wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego, otwarty fundusz emerytalny informuje ZUS o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.

To ZUS na podstawie informacji przekazanych mu przez otwarty fundusz emerytalny ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, informując fundusz o swoich ustaleniach. Otwarty fundusz emerytalny co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy ZUS środki na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej. Na rachunku tym fundusz zobowiązany jest utrzymywać środki pieniężne co najmniej w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznej kwoty wypłat okresowych emerytur kapitałowych. W przypadku gdy otwarty fundusz emerytalny nie przekaże do ZUS środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej albo przekaże je w niepełnej wysokości, ZUS obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego. Od kwoty nieprzekazanych środków naliczane są odsetki w wysokości i na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego, za okres od dnia, w którym środki te powinny wpłynąć na odrębny rachunek bankowy ZUS, do dnia uznania tego rachunku kwotą nieprzekazanych środków.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury okresowej

Jeżeli po dniu, od którego przyznano okresową emeryturę kapitałową, emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość tej emerytury ulega ponownemu ustaleniu na wniosek emeryta. Wysokość ponownie ustalonej okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz podanej przez otwarty fundusz emerytalny kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura i średniego dalszego trwania życia ubezpieczonego – z tym że wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustala się dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Emerytury kapitałowe >>

Złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trybie art. 108 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziedziczenie

Osoby, które będą miały wypłacane emerytury okresowe, mogą wskazać osobę lub osoby, na rzecz których ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na ich rachunku po ich śmierci. Jeśli w chwili śmierci pozostawały w związku małżeńskim, OFE dokonuje tzw. wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka w OFE.

Podstawa prawna:

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK