Kategorie

Emerytury kapitałowe

Emilia Derucka
Rok 2009 jest pierwszym rokiem, w którym nastąpi wypłata nowych emerytur po zreformowaniu w 1999 r. całego systemu emerytalnego i uruchomieniu funduszy emerytalnych, czyli tzw. drugiego filara.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych przewiduje wypłatę emerytur kapitałowych z indywidualnych kont założonych w otwartym funduszu emerytalnym. W aspekcie ustalania wysokości emerytur kapitałowych ustawa przewiduje równe traktowanie wszystkich ubezpieczonych - bez względu na płeć, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny. Emerytury kapitałowe przysługują ubezpieczonym, którzy mają ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach ubezpieczenia emerytalnego.

Nowy system emerytalny

Reklama

Od początku tego roku zaczęła obowiązywać zasada - ile sobie ubezpieczony uzbiera na koncie emerytalnym - tyle dostanie emerytury. Ze starego systemu pozostał tylko wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W nowym systemie emerytalnym wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS i OFE będzie wynikiem podzielenia kapitału emerytalnego przez tzw. przeciętne trwanie życia wyrażone w miesiącach.

W tym roku po raz pierwszy emeryturę kapitałową uzyskają kobiety urodzone w 1949 r. jako pierwszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Przyznana obecnie emerytura będzie na razie świadczeniem okresowym wypłacanym do ukończenia przez te kobiety 65. roku życia. Mężczyźni urodzeni w 1949 r. emeryturę kapitałową otrzymają dopiero za 5 lat, tj. po ukończeniu 65. roku życia.

W sytuacji gdy łączna wysokość emerytury przysługującej z ZUS i OFE okaże się niższa od kwoty najniższej emerytury, wówczas emeryturę należną z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa się do takiej kwoty, aby suma obu świadczeń nie była niższa od kwoty świadczenia najniższego.

ZUS dokona takiego obliczenia wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • 60-letnia kobieta będzie legitymowała się co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym bądź
 • 65-letni mężczyzna będzie legitymował się co najmniej 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym.

Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:

 • okresowej emerytury kapitałowej (przysługującej członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia) lub
 • dożywotniej emerytury kapitałowej (przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia).

Okresowa emerytura kapitałowa

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabędzie prawo do kapitałowej emerytury okresowej nie wcześniej niż od ukończenia 60 lat, jeżeli:

 • ma prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym - ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, lub art. 24a, zgodnie z którym emeryturę przyznaje się z urzędu osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 • kwota środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyznana zostanie emerytura, jest równa lub wyższa od obowiązującej w tym dniu 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.
Reklama

Okresowa emerytura kapitałowa będzie wypłacana członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia. W tym czasie członek funduszu dysponuje pełnią praw członkowskich, w tym możliwością zmiany funduszu czy przekazania środków w przypadku swojej śmierci małżonkowi lub osobom uprawnionym. Tym samym osoby otrzymujące emeryturę okresową zachowają prawa i obowiązki członka OFE. Źródłem finansowania okresowej emerytury kapitałowej są środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, który będzie wypłacał okresową emeryturę kapitałową. Osobie ubiegającej się o taką emeryturę świadczenie to przysługuje od daty spełnienia warunków do tej emerytury, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jej ustalenie. Jeżeli okresowa emerytura kapitałowa zostanie przyznana z urzędu - prawo do niej powstaje od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Uprawnienie do okresowej emerytury kapitałowej będzie ustalone do dnia poprzedzającego dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy 65 lat. Okresowa emerytura kapitałowa podlega corocznej waloryzacji na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie zgromadzony kapitał będzie w dalszym ciągu inwestowany przez otwarty fundusz emerytalny. Natomiast po ukończeniu 65. roku życia pozostała po wypłacie okresowej emerytury kapitałowej kwota oszczędności, powiększona o zyski z inwestycji, posłuży do ewentualnego zakupu dożywotniej emerytury kapitałowej, co będzie mogło najwcześniej nastąpić z początkiem 2014 r.

Aby uzyskać emeryturę kapitałową, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta, która ukończy 60 lat i złoży do ZUS wniosek o emeryturę, za środki zgromadzone w I filarze nabędzie prawo do dożywotniego świadczenia z FUS, a za środki ulokowane w OFE otrzyma emeryturę okresową do ukończenia 65. roku życia. Te dwa świadczenia mają być wypłacane łącznie przez ZUS. Dlatego też złożenie wniosku o emeryturę z I filara oznacza równocześnie złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową. Emeryturę okresową finansuje OFE, do którego należy wnioskodawca. Pieniądze pochodzą ze środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu.

Jeżeli kobieta, która nabędzie prawo do emerytury okresowej, podejmie pracę i z tego tytułu zostanie zgłoszona do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wysokość tej emerytury będzie mogła zostać ustalona na nowo. Ponowne ustalenie wysokości emerytury może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki będzie można złożyć jednak nie wcześniej niż po upływie roku od przyznania emerytury okresowej lub zaraz po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Ponowna wysokość emerytury zostanie ustalana na podstawie informacji OFE o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej. Sposób wyliczenia polega na podzieleniu kwoty środków podanych przez fundusz przez średnie dalsze trwanie życia ustalone według tablic obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

W przypadku gdy kwota środków zgromadzonych na rachunku członka OFE jest niższa od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, wówczas emerytura kapitałowa nie przysługuje, a zgromadzone środki zostają przekazane do ZUS i powiększają emeryturę z I filara.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (DzU nr 229, poz. 1507),
 • art. 24 ust. 1, art. 24a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?