| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Umowa o zarządzanie zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej łączy w sobie cechy umowy zlecenia, o dzieło czy nawet umowy o pracę. Skonstruowanie tego typu umowy może budzić wiele wątpliwości. Przedstawiamy zatem wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej.

l. ....................................................................................................................................................

§ 18

1. W przypadku śmierci Członka Zarządu przypadającej na okres obowiązywania niniejszej umowy, osobom uprawnionym do odprawy pracowniczej przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej w wysokości .............................................................................................................

2. Koszty odprawy pośmiertnej pokrywa w całości Spółka.

Odpowiedzialność Członka Zarządu

§ 19

1. W przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 9, 10 i 11 niniejszej umowy, Członek Zarządu zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Spółki kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

3. Członek Zarządu zobowiązany jest w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego dobrowolnie podda się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, tytułem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2.

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę z tytułu naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 2, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

§ 20

1. Członek Zarządu zobowiązany jest w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2. Wybór ubezpieczyciela należy do właściwości .......................................................................

3. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż .................... złotych (słownie.......................... ..............................................................).

4. Koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Spółka.

5. Szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a wybranym ubezpieczycielem.

§ 21

Wariant I

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Członka Zarządu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, Członek Zarządu zobowiązany jest w momencie podpisywania niniejszej umowy wystawić Spółce weksel na kwotę ....................... złotych (słownie.................................................................................................... .................................................)/ in blanco.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK