| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Nakaz wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

Nakaz wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

Każdy pracodawca może znaleźć się w sytuacji, w której otrzyma sądowy, z którego wynikać będzie zobowiązanie do wypłacania całości lub części wynagrodzenie za pracę należnego pracownikowi do rąk jego małżonka. Nie jest to zajęcie komornicze i nie mają tutaj zastosowania zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę określone w Kodeksie pracy.

Nakaz wypłaty do rąk drugiego małżonka

Zgodnie z art. 28 § 1 k.r.o., jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Nakaz, o którym mowa w cytowanym przepisie, pełni funkcje alimentacyjne. Służy on bowiem zaspokojeniu potrzeb rodziny, bez konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Wszczęcie postępowanie o jego wydanie nie wyłącza jednak możliwości wystąpienia o alimenty na podstawie art. 27 k.r.o.

Nakaz wydawany jest w postępowaniu nieprocesowym, wszczętym na wniosek małżonka pracownika.

Polecamy książkę: Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja

Przesłanki wydania nakazu

Z dyspozycji art. 28 § 1 k.r.o. wynika, iż okolicznością uzasadniającą wydanie nakazu jest niespełnianie ciążącego na pracowniku - małżonku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Ma to miejsce, w sytuacji gdy małżonek, którego dotyczy wniosek, nie przekazuje zarobionych pieniędzy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Przesłanka ta nie zachodzi, jeżeli małżonek realizuje całość albo część swoich obowiązków poprzez pracę we wspólnym gospodarstwie domowym lub wychowując dzieci.

Warunkiem wystąpienia o wydanie nakazu jest pozostawanie przez współmałżonków we wspólnym pożyciu. Przepis art. 28 § 1 k.r.o. nie będzie miał zatem zastosowania, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji faktycznej. Natomiast w razie ustania wspólnego pożycia w toku postępowania sądowego wydanie nakazu staje się niemożliwe.

Zakres nakazu

Ustawodawca w art. 28 § 1 k.r.o. posłużył się zwrotem „wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi”. Nakaz obejmować może zatem wynagrodzenie za pracę oraz należności z innej prowadzonej przez małżonka działalności zarobkowej, w szczególności zarobki uzyskiwane z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Należy jednak zauważyć, iż w judykaturze oraz w doktrynie pojawiły się głosy krytycznej co do możliwości objęcia nakazem należności uzyskiwanych z usług świadczonych incydentalnie. 

Nakaz nie może dotyczyć środków uzyskiwanych w zamian za część majątku osobistego. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 września 1976 r., sygn. akt III CZP 97/75, mającej moc zasady prawnej, „wzgląd na dobro rodziny nie wymaga, aby do kręgu "należności" w rozumieniu przepisu art. 28 k.r.o. włączyć te należności, które nie są dochodami, lecz wchodzą w skład substancji majątku dłużnika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK