| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Definicja podstawowa

Zmiana miejsca lub warunków pracy.

W prawie pracy

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. Może to zrobić za porozumieniem stron lub, w przy­padku braku zgody pracownika na porozumie­nie, powinien mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Jeżeli pracownik nie przyjmie zapropono­wanych mu warunków pracy i płacy w wypowie­dzeniu zmieniającym, to umowa o pracę rozwią­że się z końcem okresu wypowiedzenia. Możliwe też jest czasowe przeniesienie pracownika mak­symalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodaw­cy. Wówczas nie trzeba zmieniać pracownikowi umowy o pracę, jeżeli praca, którą ma wykony­wać, odpowiada jego kwalifikacjom i wynagro­dzenie nie ulegnie obniżeniu.

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przykładowo, pracownika samorządowego zatrud­nionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierow­niczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej. Dotyczy to jed­nostki położonej w tej samej lub innej miejsco­wości, w której pracownik pracuje. Przeniesienie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nie naru­sza to ważnego interesu jednostki, która dotych­czas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jed­nostki przejmującej. Przeniesienia w tym przypad­ku dokonuje się w drodze porozumienia pracodaw­ców. W przypadku przeniesienia pracownika samo­rządowego do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy należy przekazać do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Przeniesienie służbowe nauczycieli

Przeniesienie służbowe dotyczy również nauczycie­li. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzę­du, za jego zgodą, na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia nauczycielo­wi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonu­je dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu pro­wadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szko­ły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ponadto w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwali­fikacjami odpowiadającymi potrzebom programo­wym szkoły, organ prowadzący szkołę może prze­nieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczycie­la, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK