REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę?

Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę? /Fot. Fotolia
Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę? /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

Zasadniczo do ukończenia 26. roku życia studenci z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Wskazane osoby nie mogą też przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego z tej umowy. Co w sytuacji, gdy student został jednak do niego zgłoszony?

PROBLEM

Od 1 września do 30 listopada 2016 r. zatrudnialiśmy w naszej spółce osobę (25 lat) na podstawie umowy zlecenia, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1500 zł. Ponieważ zleceniobiorca nie był poza tym nigdzie zatrudniony, opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 grudnia 2016 r. ze zleceniobiorcą została zawarta umowa o pracę. Pod koniec stycznia 2017 r. okazało się, że zleceniobiorca ten podjął od 1 października 2016 r. studia zaoczne uzupełniające (II stopnia), o czym nie poinformował naszej firmy. Jak w tej sytuacji należy skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową? Dodam, że przychody zleceniobiorcy były wypłacane w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, a ze stosunku pracy wynagrodzenia są wypłacane z dołu ostatniego dnia miesiąca za miesiąc pracy (w grudniu zostało wypłacone wynagrodzenie ze zlecenia i ze stosunku pracy).

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

RADA

Państwa zleceniobiorca powinien zostać wyrejestrowany od 1 października 2016 r. z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, do których został zgłoszony z kodem 04 11 xx. Należy wycofać raporty rozliczeniowe ZUS RCA złożone za tę osobę z kodem 04 11 xx za październik, listopad i grudzień 2016 r. Jednocześnie w ZUS RCA za październik 2016 r. zleceniobiorcę trzeba wykazać z kodem 30 00 xx i wypłaconym w tym miesiącu wynagrodzeniem za wrzesień 2016 r. (tj. w miesiącu, w którym nie miał statusu studenta, a wypłata wynagrodzenia nastąpiła w miesiącu następującym po wyrejestrowaniu tej osoby z ubezpieczeń). Szczegóły w uzasadnieniu.

Zobacz: Wynagrodzenia

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

UZASADNIENIE

Za studenta uważa się osobę kształcącą się na studiach wyższych – I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. Zasadniczo do ukończenia 26. roku życia studenci z tytułu wykonywania umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej). Wskazane osoby nie mogą też przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego z tej umowy. W okresie między ukończeniem studiów I stopnia a podjęciem studiów II stopnia zleceniobiorca będący studentem, mimo że nie ukończył 26 lat, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Zatem należy mieć na uwadze, że każdy poziom studiów (I stopnia, II stopnia) jest traktowany odrębnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marcin T. (ur. 15 lipca 1991 r. – 25 lat) ukończył studia I stopnia 24 czerwca 2016 r. Od 1 września 2016 r. wykonuje umowę zlecenia zawartą do 30 listopada 2016 r., natomiast od 1 października 2016 r. podjął studia uzupełniające, o czym powiadomił zleceniodawcę. Osoba ta do 30 września podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (mogła przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), a od 1 października powinna zostać wyrejestrowana z tych ubezpieczeń.

Zobacz: Zatrudnienie

Autopromocja

Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r. z serwisem online

Kup książkę:

Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r. z serwisem online

Okres, w którym zatrudniony przez Państwa student-zleceniobiorca powinien zostać objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, zaczął się 1 września (dzień rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia) i trwał do 30 września 2016 r. Ponieważ zleceniobiorca nie poinformował o rozpoczęciu studiów, skutkowało to zgłoszeniem go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (w okresie, kiedy nie powinien im podlegać, tj. od 1 października do 30 listopada 2016 r.). W tej sytuacji powinni Państwo wyrejestrować zleceniobiorcę od 1 października 2016 r. z ubezpieczeń, do których został zgłoszony z kodem 04 11 xx (za pomocą formularza ZUS ZWUA).

Nie należy korygować:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

● prawidłowego zgłoszenia do tych ubezpieczeń od 1 września 2016 r.,

● raportu „zerowego” ZUS RCA za wrzesień 2016 r. (który był wcześniej złożony).

Jeżeli Państwa zleceniobiorca nie ma uprawnień emerytalno-rentowych, nie jest osobą niepełnosprawną i nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to należy sporządzić korektę dokumentacji rozliczeniowej w następujący sposób:

Zobacz: Ubezpieczenia

Krok 1. Korekta dokumentacji rozliczeniowej za październik 2016 r.

Raport ZUS RCA z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00 (zleceniobiorca, rys. 1) należy wycofać poprzez wyzerowanie w części dotyczącej podstawy wymiaru składek i ich wysokości (rys. 2). Następnie trzeba sporządzić raport z prawidłowym kodem 30 00 00 (rozliczenie składek w miesiącu następującym po ustaniu tytułu ubezpieczenia, rys. 3).

Rys. 1. Raport ZUS RCA za październik 2016 r. przed zmianą (pierwszorazowy)

infoRgrafika

Rys. 2. Wyzerowanie raportu ZUS RCA z nieprawidłowym kodem 04 11 00

infoRgrafika

Rys. 3. Sporządzenie raportu ZUS RCA z prawidłowym kodem 30 00 00 i prawidłowymi podstawami wymiaru składek

infoRgrafika

Następnie muszą Państwo przeliczyć deklarację zbiorczą ZUS DRA (w tym przeliczyć kwoty składek na Fundusz Pracy i FGŚP, jeżeli istniał obowiązek ich rozliczenia). Zarówno deklaracja, jak i raport składkowy muszą zostać oznaczone tym samym, kolejnym numerem identyfikatora. Nie należy załączać do deklaracji zbiorczej ZUS DRA danych osób, których raporty nie wymagają korekty.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Krok 2. Korekta dokumentacji rozliczeniowej za listopad i grudzień 2016 r.

Korekta dokumentacji rozliczeniowej za listopad 2016 r. z kodem 04 11 00 i za grudzień 2016 r. z kodem 30 00 00 polega na wycofaniu raportu ZUS RCA za te miesiące, poprzez jego wyzerowanie (analogicznie jak na rys. 2), ponieważ kwoty wypłacone i rozliczone w tych raportach nie powinny zostać oskładkowane. W ten sam sposób należy przeliczyć deklarację zbiorczą ZUS DRA i sporządzić komplet dokumentów korygujących opatrzony tym samym numerem identyfikatora. Do deklaracji zbiorczej ZUS DRA nie należy załączać danych osób, których raporty nie wymagają korekty.

Krok 3. Rozliczenie nienależnie pobranych składek

Nienależnie naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia, rozliczone w raportach za październik, listopad i grudzień 2016 r., należy zwrócić ubezpieczonemu w części przez niego finansowanej. W chwili wypłaty lub postawienia do jego dyspozycji nienależnych składek stają się one przychodem dla tej osoby z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof).

Zawarcie przez Państwa umowy o pracę z byłym zleceniobiorcą od 1 grudnia 2016 r. nie skutkuje koniecznością zsumowania przychodów ze zlecenia i z umowy o pracę w raporcie za grudzień 2016 r., mimo że przychody z tych dwóch tytułów zostały wypłacone w tym samym miesiącu. Umowa zlecenia nie była wykonywana jednocześnie z umową o pracę, dlatego w tej sytuacji zleceniobiorca nie może być uznany za pracownika, który wykonuje umowę cywilnoprawną na rzecz swojego pracodawcy. Dlatego w imiennym raporcie ZUS RCA z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 należy rozliczyć tylko wynagrodzenie uzyskane przez ubezpieczonego ze stosunku pracy. Należny za listopad 2016 r. przychód z umowy zlecenia nadal pozostaje nieoskładkowany.

Zobacz: Kalkulatory

Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 12, pkt 15 oraz załączniki nr 1, 5, 12, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222.

Autor: Bożena Pęśko, specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Bezrobocie w UE

  Bezrobocie w UE - ile wynosi? Gdzie jest największe a gdzie najmniejsze bezrobocie w UE? Jaki kraj wypłaci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli straci się pracę, przebywając w UE? Czy można przenieść zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju UE?

  Wybory i referendum. Za niskie diety dla członków komisji?

  Wybory i referendum. Za niskie diety dla członków komisji? Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje! Przy jednoczesnych wyborach i referendum członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mieli jednak tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy, jak przy samych wyborach.

  Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika - czy zawsze możliwe?

  Potrącenie z wynagrodzenia niepewnej należności pracodawcy - czy w takiej sytuacji możliwa jest zgoda pracownika?  Jaka jest wolna od potrąceń kwota przy potrąceniu dobrowolnym? W jakiej formie potrącenie z wynagrodzenia?

  7 października 2023 koniec z telepracą!

  7 października 2023 koniec z telepracą - tak, ale nie z pracą zdalną. W dniu 7 kwietnia 2023 r. telepraca została całkowicie uchylona z Kodeksu pracy, ale został dodany rozdział IIc regulujący pracę zdalną. Mija właśnie 6. miesięczny okres przejściowy.

  REKLAMA

  W jakiej branży są najwyższe widełki wynagrodzeń?

  W aż 90 proc. ogłoszeń z kategorii finanse oferowane jest zatrudnienie na umowie o pracę. W tej branży też widełki wynagrodzenia są najwyższe. Jak to wygląda w innych branżach? Jakie benefity czekają na przyszłych pracowników? 

  Zaległy urlop do 30 września 2023

  Zaległy urlop do 30 września 2023. Trzeba wiedzieć, że już 30 września 2023 r. ulegnie przedawnieniu niewykorzystany urlop pracownika, który przysługiwał mu za 2019 r.

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023. W skutek zmian do obecnie obowiązujących przepisów zostaną wprowadzone normy odnoszące się do diagnostów laboratoryjnych w zakresie wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, dotychczas ich nie było!

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023 - wtedy wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843). Czy emerytury Polaków się zwiększą dzięki możliwości dodatkowego oszczędzania w ramach OIPE?

  REKLAMA

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy - to ogromny globalny problem, z którym MOP zmaga się od lat. Chociaż podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej, socjalnej i ekonomicznej - aktualnie wykluczonych społecznie na świecie jest 4 miliardy osób! Z danych wynika, że 453 miliony osób chciałyby pracować, ale nie mogą znaleźć pracy, a aż 214 milionów ludzi żyje za mniej niż 1,90 USD dziennie.

  Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy, ale nie dla wszystkich. Dla których branż?

  Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, w perspektywie dekady, jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach. Skrócenie zaś tygodnia pracy będzie bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe w usługach publicznych, zwłaszcza w służbie zdrowia oraz w wielu sektorach przemysłu, budownictwa i handlu. 

  REKLAMA