| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zlecenie > Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika objętego ubezpieczeniem chorobowym w pracy. Umowa zlecenie objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Czy można wystawić zleceniobiorcy zwolnienie lekarskie?

Zobacz: Umowy zlecenia 2017 - najważniejsze zmiany

Ubezpieczenie a umowa zlecenie

Przepisy dotyczące umowy-zlecenia zostały zawarte w art. 734–751 k.c. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych).

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie objęci są obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że zleceniobiorca sam decyduje o tym, czy chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, czy nie. Wyjątkiem są studenci i uczniowie w wieku do 26 lat, którzy nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenie

W związku z tym, że zlecenie powinno być wykonywane osobiście przez zleceniobiorcę (przepisy przewidują możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej). Powstaje pytanie, co dzieje się w momencie, gdy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie przedstawi zleceniodawcy zwolnienie lekarskie.

Rekomendowany produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Jeżeli w umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązał się np. do wykonywania zlecenia od poniedziałku do piątku w siedzibie zleceniodawcy, to jego nieobecność z powodu przebywania na zwolnieniu powoduje, że nie wywiązuje się on z zawartej umowy, w związku z tym zleceniodawca ma prawo obniżyć przysługujące mu wynagrodzenie.

Zlecenie jest umową prawa cywilnego i nie mają do niego zastosowania przepisy prawa pracy.

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Jeżeli natomiast umowa zlecenia nie zawiera postanowień wskazujących na konkretne miejsce i czas wykonywania zlecenia, lecz zawiera np. postanowienie, że zlecenie ma być wykonane do określonego terminu, to w takim przypadku to zleceniobiorca decyduje, kiedy je wykona. Bez znaczenia będzie tu fakt, że zleceniobiorca przebywał 2 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Istotny będzie bowiem tylko fakt wykonania umowy w określonym umową terminie.

Każda praca zarobkowa wykonywana w czasie zwolnienia lekarskiego na podstawie różnych stosunków prawnych (prowadzenie działalności gospodarczej, umowa zlecenia, umowa o dzieło) powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego.

Zasady przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich

Kontrola korzystania ze zwolnienia lekarskiego

Kontrolę ma prawo przeprowadzić płatnik zasiłku, np. pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest przeprowadzana, w miarę potrzeby, bez ustalania z góry jej stałych terminów. Oznacza to, że kontroli nie przeprowadza się za każdym razem, gdy pracownik choruje, lecz np. w okresach zwiększonej absencji ubezpieczonego w pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki. Kontroli podlega bowiem nie tylko prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich podczas choroby własnej ubezpieczonego, lecz również podczas sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Forum Kadry

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »