Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna okazjonalna. Warunki stosowania, przykłady

Praca zdalna, Kodeks pracy
Praca zdalna, Kodeks pracy
Praca zdalna okazjonalna. Jak stosować w praktyce?
Shutterstock
Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie wynosi nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym. Jest on niezależny od okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymiaru czasu pracy pracownika oraz liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w tym trybie.

Praca zdalna okazjonalna - warunki stosowania

Obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r. przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy przewidują świadczenie tzw. pracy zdalnej okazjonalnej. Jest to praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Z uwagi na incydentalny charakter, jej wykonywanie jest zwolnione z wielu obowiązków, jakie ciążą na stronach stosunku pracy w przypadku pozostałych form pracy zdalnej. Do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się:

Autopromocja
 • ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie,
 • uzgodnienia pomiędzy stronami stosunku pracy dotyczącego wykonywania pracy zdalnej. Okazjonalna praca zdalna nie zmienia więc treści umowy o pracę,
 • obowiązku przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
 • obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, a także zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,
 • możliwości wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej (wniosku o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej),
 • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy.

Pozostałe zasady pracy zdalnej znajdują zastosowanie również do pracy zdalnej okazjonalnej. Należą do nich:

 • obowiązek pracodawcy wdrożenia procedury ochrony danych osobowych i związany z tym obowiązek potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z procedurami RODO,
 • obowiązek przekazania informacji niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą,
 • obowiązek pracodawcy równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników wykonujących pracę w ten sposób,
 • obowiązki stron w zakresie bhp, w tym po stronie pracodawcy obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną, po stronie pracownika zaś obowiązek potwierdzenia zapoznania się z tą oceną i informacjami dotyczącymi organizacji pracy zdalnej oraz konieczność zorganizowania stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Przepisy Kodeksu pracy nie pozbawiają możliwości złożenia wniosku o okazjonalną pracę zdalną przez pracownika, który wykonuje już pracę zdalną częściowo na ogólnych zasadach.

Przykład

Pracownik świadczy pracę w systemie hybrydowym. W poniedziałki, wtorki i czwartki pracuje stacjonarnie, natomiast w środy i piątki w formie zdalnej. Z uwagi na chorobę dziecka pracownik złożył na podstawie art. 6733 Kodeksu pracywniosek o 2 dni pracy zdalnej we wtorek i czwartek. Pracodawca może wyrazić zgodę na pracę zdalną w tych dniach, jednak nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku pracownika.

Ustalenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej

Praca zdalna okazjonalna może być świadczona w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Niewykorzystana liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej nie przechodzi na rok następny.

Przepisy Kodeksu pracy określają wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w dniach. Brak jest przy tym regulacji analogicznej jak w przypadku przeliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego wskazującej, że jeden dzień pracy zdalnej odpowiada 8 godzinom. W konsekwencji brak jest podstaw do przeliczenia wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej na godziny i udzielania jej pracownikom w wymiarze godzinowym.

Ważne

Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie wynosi nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym i jest niezależny od wymiaru czasu pracy pracownika, jak również liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w tym trybie.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługiwać będą 24 dni pracy zdalnej okazjonalnie, niezależnie od tego, ile godzin pracy w ramach swojego wymiaru etatu powinien pracować w danym dniu.

Przykład

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu pracuje 8 godzin w poniedziałek, 6 godzin we wtorek i 6 godzin w piątek. Pracownik złożył wniosek o okazjonalną pracę zdalną we wtorek i piątek. W związku z tym wykorzysta 2 dni pracy zdalnej okazjonalnej z przysługujących mu 24 dni w roku kalendarzowym.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują proporcjonalnego przeliczania limitu okazjonalnej pracy zdalnej w stosunku do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. W związku z tym, pomimo że przepisy wprowadzające okazjonalną pracę zdalną obowiązują od 7 kwietnia 2023 r., w tym roku pracownicy będą mogli świadczyć okazjonalną pracę zdalną w pełnym rocznym wymiarze, tj. przez 24 dni.

Z pracy zdalnej okazjonalnej w pełnym wymiarze będą mogli skorzystać również pracownicy podejmujący zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego.

Przykład

Załóżmy, że pracownik został zatrudniony 1 czerwca 2023 r. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Pracownik w 2023 r. będzie mógł wnioskować do pracodawcy o 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej.

Jednocześnie wymiar okazjonalnej pracy zdalnej nie może przekroczyć 24 dni w ciągu roku kalendarzowego, w konsekwencji czego pracownik zmieniający pracodawcę w ciągu roku kalendarzowego będzie mógł korzystać z okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze, którego nie wykorzystał u poprzedniego pracodawcy.

Jeżeli więc pracownik, który zmienia pracodawcę w trakcie roku i przed tą zmianą nie wykorzystał ani jednego dnia okazjonalnej pracy zdalnej, będzie miał prawo do wykorzystania pełnego limitu 24 dni - nawet jeśli zatrudni się w nowej firmie w ostatnich miesiącach roku. Analogiczne prawo będzie mieć np. osoba, która podejmuje pierwszą pracę w życiu pod koniec roku kalendarzowego.

Informację o wykorzystanych dniach okazjonalnej pracy zdalnej należy wpisać w ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy jako inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy. Jeżeli w świadectwie pracy z poprzedniego miejsca pracy nie znajdzie się informacja o wykorzystanej w danym roku liczbie dni okazjonalnej pracy zdalnej, pracodawca powinien ustalić wymiar wykorzystanego w danym roku limitu pracy zdalnej na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika.

Przepisy nie określają też, w jaki sposób może być wykorzystany roczny limit okazjonalnej pracy zdalnej. Pracownik może więc składać wnioski o pojedyncze dni pracy zdalnej, kilkudniowe okresy okazjonalnej pracy zdalnej, jak też wykorzystać przysługujący limit jednorazowo. Przy czym pracodawca może w regulacjach wewnętrznych określić zasady korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej, np. limitując jej maksymalny tygodniowy lub miesięczny wymiar.

Zmiany w Kodeksie pracy 2023

INFOR

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Autopromocja

Wniosek w postaci papierowej powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem pracownika. Natomiast postać elektroniczna jest formą dokumentową, o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem natomiast jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773 Kodeksu cywilnego). Z zachowaniem tej formy mamy zatem do czynienia np. w przypadku złożenia oświadczenia woli w wiadomości mailowej zakończonej wskazaniem imienia i nazwiska składającego to oświadczenie lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość.

Pracownik nie musi uzasadniać wniosku o okazjonalną pracę zdalną. Nie ma również roszczenia do pracodawcy o udzielenie zgody na pracę zdalną. Pracodawca może odrzucić wniosek pracownika, nie podając uzasadnienia swojej decyzji.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają trybu ani terminu składania przez pracownika wniosku o okazjonalną pracę zdalną ani terminu na ustosunkowanie się do wniosku przez pracodawcę. Dlatego, pomimo braku obowiązku prawnego w tym zakresie, wskazane wydaje się określenie przez pracodawcę wewnętrznej procedury składania i rozpatrywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną

Ewa Łukasik

specjalista z zakresu prawa pracy

Polecamy: „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami”

W kolejnym artykule akcji „Zmiany w Kodeksie pracy” piszemy o tym jakie prace mogą być wykonywane zdalnie

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu

Autopromocja
Źródło: INFORLEX
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • artek
  2024-02-06 15:25:19
  wskazane wydaje się określenie przez pracodawcę wewnętrznej procedury składania i rozpatrywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną… Procedura jest bardzo prosta, "100% jest odrzucane." niweluje to wiele problemów. Zwłaszcza problem kontroli i bhp. pracodawca ma niby brać na siebie odpowiedzialność za pracownika którego nie widział tego dnia na oczy? Praca zdalna okazjonalna to absurd prawny.
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.