Kategorie

Rodzaje odpraw wypłacanych przez pracodawcę

Beata Świętochowska-Lewczuk
Młodszy Specjalista ds. Personalnych
Rodzaje odpraw wypłacanych przez pracodawcę/Fot. Fotolia
Fotolia
Kodeks pracy oraz niektóre ustawy regulują różne rodzaje odpraw. Jedną z nich jest odprawa pieniężna przy zwolnieniu grupowym. Innymi rodzajami odpraw są m.in. odprawa emerytalna lub rentowa oraz pośmiertna, przysługująca członkowi rodziny zmarłego pracownika.

Rodzaje odpraw

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy w przypadku ustania stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty następujących rodzajów świadczeń:

 1. Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego z przyczyn niedotyczących pracowników,
 2. Odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej,
 3. Odprawa rentowa lub emerytalna,
 4. Odprawa pośmiertna,
 5. Inne odprawy nie uregulowane przepisami.

Zobacz również: Rozwiązanie umowy przez pracownika uprawnia do odprawy pieniężnej - SN

Odprawa pieniężna

Reklama

Najbardziej popularnym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli w ramach grupowego zwolnienia, ale i zwolnienia indywidualnego jest odprawa pieniężna wypłacana na mocy przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. w zakresie zwolnień grupowych.

Odprawa taka należy się zwalnianemu pracownikowi w wysokości określonej przepisami i zależy od zakładowego stażu pracy pracownika, a więc wliczany jest tylko okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Nie bierze się pod uwagę lat pracy przepracowanych u innych pracodawców.

Odprawa przysługuje w wysokości:

- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

-dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

- trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa ta nie może przekroczyć piętnastokrotności wynagrodzenia minimalnego w wysokości określonej przepisami odrębnymi na rok kalendarzowy, w którym następuje ustanie zatrudnienia.

Redakcja poleca: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej

Kolejnym rodzajem świadczenia jest odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej (zasadniczej lub okresowej). Jej wysokość odpowiada dwutygodniowemu wynagrodzeniu liczonemu jak ekwiwalent za urlop.

Przepisy o powszechnym obowiązku obrony RP nie regulują jednak w jaki sposób należy rozumieć okres 2 tygodni, czy jako 10 dni roboczych czy 14 dni po wliczeniu weekendów.

Reklama

Odprawa nie przysługuje w przypadku ponownego powołania do służby wojskowej. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, u którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę oraz który nie otrzymał dotąd odprawy z tego tytułu, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Taka wysokość określona została w art. 92 (1) k.p., jednak może być ona wyższa, jeżeli regulują to postanowienia wewnątrzzakładowe, jak na przykład regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy.

Obliczając odprawę stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop ustalając kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia bez dzielenia przez współczynnik i godziny.

Zobacz: Dodatkowa odprawa podlega opodatkowaniu

Odprawa pośmiertna

Innym rodzajem świadczenia związanym ze stosunkiem pracy jest przysługująca najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika - odprawa pośmiertna.

Przysługuje ona w wysokości określonej w art. 93§2 k.p. uzależniając jego wysokość od zakładowego stażu pracy danego pracownika (wliczając także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę z świetle art. 23 (1) k.p.), a więc:

-jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 10 lat,

-trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik pracował ponad 10 lat, ale mnie niż 15 lat.

-sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Uprawnionymi do takiej odprawy są: małżonek zmarłego pracownika, inni członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz: Śmierć pracownika - obowiązki pracodawcy

Odprawa dzielona jest w częściach równych miedzy wszystkich uprawnionych, a gdy jest nim tylko jedna osoba, wówczas przysługuje jej połowa przewidzianej kwoty odprawy. Jak stanowią przepisy kodeksu pracy, taka odprawa nie przysługuje jeżeli pracodawca ubezpieczał zmarłego pracownika na życie.

Inne odprawy

Oprócz powyższych świadczeń niekiedy pracodawca rozwiązując z pracownikiem stosunek pracy wypłaca mu także odprawę z tytułu stażu pracy w danym zakładzie pracy. Wysokość takiej odprawy ustala sam pracodawca uzależniając ją od stażu pracy pracownika.Określana jest ona z reguły w umowie o pracę lub przepisach wewnątrzzakładowych. Taka odprawa może stanowić wysokość kilkumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lub też może wliczać dodatkowo składniki zmienne.

Zobacz: Odprawa pieniężna - zwolnienie grupowe

Podstawa prawna:

 1. Art. 92 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, zm.

 2. Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. z 2003r. Nr 90, poz. 844.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.