Kategorie

Jak udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego

Bożena Lenart
specjalista z zakresu prawa pracy
Jak udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego/fot. Fotolia
Jak udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego/fot. Fotolia
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracownik powinien rozpocząć wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej 30 września 2015 r. Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Najpóźniej 30 września 2015 r. pracownik musi rozpocząć wykorzystywanie całego zaległego urlopu wypoczynkowego za zeszły rok. Do tego dnia wystarczy udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem (jeżeli pracodawca nie ustala planu urlopów).

Koniec września oznacza, że pracodawcy będą mieli dodatkowe obowiązki związane z przeglądem dokumentacji pracowniczej i udzielaniem zaległych urlopów. Aby nie narazić się na konsekwencje w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ukaranie grzywną za niewykonanie obowiązku, powinni zadbać, żeby pracownicy rozpoczęli korzystanie z zaległych urlopów najpóźniej 30 września 2015 r. (art. 168 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Zobacz: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a urlop wypoczynkowy

Przegląd dokumentacji urlopowej

Reklama

Pracodawca już wcześniej powinien przejrzeć dokumentację urlopową pracowników za poprzedni rok kalendarzowy, tak aby racjonalnie zaplanować pracownikom terminy wykorzystania takich urlopów za rok ubiegły, najlepiej rozłożonych w czasie roku.

Przegląd tej dokumentacji zrealizowany w 2015 r. powinien wykazać stan wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych za 2014 r. Przy takiej czynności należy pamiętać, że nie dotyczy to urlopu na żądanie. Niewykorzystanego w ubiegłym roku urlopu na żądanie nie trzeba koniecznie udzielać pracownikowi do końca września następnego roku – wystarczy udzielenie tej części urlopu do upływu okresu przedawnienia.

Obowiązek wykorzystania do 30 września następnego roku zaległego urlopu nie dotyczy urlopu na żądanie.

Rekomendowany produkt: 100 pytań o urlopy wypoczynkowe (książka + CD)

W 2014 r. pracownik – z 26 dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – wykorzystał 19 dni, z czego 2 dni na żądanie. A zatem wymiar urlopu zaległego za 2014 r. wynosi 7 dni, ale obowiązek udzielenia urlopu do końca września 2015 r. obejmuje tylko 5 dni tego urlopu. Pozostałe 2 dni to niewykorzystany przez pracownika urlop na żądanie – w 2015 r. uzyskuje on już status „zwykłego” urlopu, ale jednak nie dotyczy go art. 168 k.p. Ta część urlopu może zostać przez pracownika wykorzystana aż do upływu 3-letniego okresu przedawnienia.

Uzgodnienie z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu

Po dokonaniu przeglądu dokumentacji urlopowej pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje, w jakim wymiarze muszą oni wykorzystać zaległe urlopy do końca września 2015 r. oraz zwrócić się do nich o wskazanie preferowanego terminu wykorzystania tych urlopów. Warto, aby pracodawca wyznaczył termin, do którego pracownicy powinni wskazać takie terminy urlopów – w przeciwnym razie nie będzie wiadomo, kiedy pracodawca może już przestać oczekiwać na wnioski pracowników w tej sprawie.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Reklama

Udzielając pracownikom urlopów wypoczynkowych, pracodawca ma jednak prawo brać pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy (art. 163 § 1 i § 11 k.p.). Jest to generalna zasada dotycząca udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. Oznacza to, że nie zawsze możliwe jest uwzględnienie wniosków pracowników co do terminu urlopu; dotyczy to także urlopu zaległego.

W praktyce może jednak nie dojść do uzgodnienia z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu albo pracownik nie jest zainteresowany wykorzystaniem urlopu do końca września. Wówczas pracodawca ma prawo narzucić pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05), w którym stwierdził, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu za 2014 r. Pracodawca zwrócił się do niego w czerwcu 2015 r. o określenie, kiedy chciałby wykorzystać ten urlop, czego pracownik dotychczas nie zrobił (mimo że minął już termin określony przez pracodawcę na podjęcie przez pracownika decyzji w tej sprawie). W tej sytuacji pracodawca ma prawo samodzielnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania tego urlopu i nie dopuszczać go do świadczenia pracy w tym terminie.

Istnieją również odmienne poglądy niektórych specjalistów prawa pracy oraz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (pismo nr GNP-110-4560-46/07/PE), według nich pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. PIP w tym stanowisku stwierdził, że pracodawca – wbrew woli pracownika – może udzielić mu urlopu (bieżącego oraz zaległego) wyłącznie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Zobacz również: Wymiar urlopu wypoczynkowego na niepełnym etacie

Jeżeli zatem pracownik odmawiałby wykorzystania w terminie do 30 września zaległego urlopu, dobrze jest przedstawić mu na piśmie propozycje dotyczące terminów wykorzystania tego urlopu i sporządzić notatkę służbową, wskazując, że pracownik nie wyraził zgody na proponowane terminy wykorzystania urlopu. W ten sposób w razie kontroli PIP pracodawca będzie miał dowód na to, że chciał udzielić pracownikowi zaległego urlopu, lecz pracownik odmówił jego wykorzystania.

Wybór sposobu postępowania w tej kwestii należy do pracodawcy, jednak pierwszy pogląd jest dominujący w praktyce.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Może budzić wątpliwości, jak należy rozumieć termin „udzielony” – czy do końca września pracodawca ma podpisać wniosek pracownika o urlop (który jednak może być wypisany na urlop w terminie późniejszym, np. w październiku lub grudniu), czy też do końca września cały zaległy urlop ma już być przez pracownika wykorzystany.

W czasie obowiązywania art. 168 k.p. w brzmieniu, z którego wynikało, że zaległy urlop ma być pracownikowi udzielony do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego – zarówno PIP, jak i MPiPS prezentowały pogląd – że wystarczy, jeżeli 31 marca pracownik rozpocznie wykorzystywanie zaległego urlopu. Obecnie należy przyjąć, że wystarczy, jeżeli 30 września pracownik rozpocznie wykorzystywanie tego urlopu.

Zobacz: Urlop wypoczynkowy - poradnik

Tak więc pracownik powinien rozpocząć wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej 30 września 2015 r. Natomiast nie jest konieczne, aby do tego dnia cały zaległy urlop został już przez pracownika wykorzystany.

Pracownik ma 14 dni zaległego urlopu za 2014 r., który musi mu być udzielony do końca września 2015 r. Wystarczy, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie tego urlopu od środy – 30 września br. Najpóźniej w tym dniu pracownik musi jednak rozpocząć wykorzystywanie całego tego urlopu (czyli w wymiarze 14 dni).

Może się jednak zdarzyć, że mimo iż pracodawca udzielił pracownikowi zaległego urlopu i będzie on rozpoczęty przez pracownika już od końca września, to nie zostanie przez pracownika wykorzystany w całości, tj. jednorazowo, począwszy od końca września. Może to mieć miejsce np. w razie choroby pracownika, która przerwie urlop wypoczynkowy. Jest to obiektywna przyczyna, a zatem nie ma w tym winy pracodawcy. Nie zostanie więc on ukarany przez PIP za nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu w terminie. W takiej jednak sytuacji pozostała do wykorzystania część urlopu powinna być pracownikowi udzielona w jak najszybszym terminie, gdy pracownik powróci już do pracy po chorobie.

PIP nie ukarze pracodawcy, jeżeli pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu z przyczyn obiektywnych, np. choroby.

Także w przypadku, gdy pracownik jest długotrwale nieobecny w pracy, np. z powodu zwolnienia lekarskiego albo urlopu macierzyńskiego, nie zawsze jest możliwe udzielenie mu zaległego urlopu do końca września. Również w takich przypadkach przyczyna niewypełnienia przez pracodawcę obowiązku (udzielenia urlopu wypoczynkowego) jest obiektywna. Jednak pracodawca powinien udzielić pracownikowi tego urlopu jak najszybciej po jego powrocie do pracy.

Zobacz: Urlopy wypoczynkowe o szczególnym charakterze

Konsekwencje nieudzielenia zaległego urlopu

Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.).

Nie ma przy tym prawnej możliwości, aby pracodawca za zaległy urlop wypoczynkowy wypłacił pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Ze względu na to, że urlop wypoczynkowy jest zwolnieniem od pracy, które ma służyć regeneracji sił psychofizycznych pracownika, konieczne jest wykorzystanie go w naturze.

Obecnie dopuszczalne jest wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego tylko wtedy, gdy urlop nie może być wykorzystany z powodu ustania stosunku pracy (art. 171 k.p.).

Pracodawca nie może wypłacić pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zamiast udzielenia zaległego urlopu, gdy ten ma możliwość go wykorzystać.

Niewykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu do końca września nie oznacza, że urlop ten pracownikowi przepada. Prawo do urlopu przedawnia się dopiero z upływem 3 lat (art. 291 k.p.).

Porozmawiaj o tym na FORUM

Podstawa prawna:

- art. 152 § 2, art. 163 § 1 i 11, art. 168, 171, art. 282 § 1 pkt 2, art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?