REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy urlopowy niewykorzystany 2024 współczynnik jak obliczyć liczyć
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2024 - jak obliczyć? Współczynnik urlopowy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 roku? Ile wynosi współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop? Czy zawsze trzeba wypłacać ekwiwalent?
rozwiń >

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 1 Kodeksu pracy). 

Autopromocja

Pracodawca ma prawo skierować pracownika na urlop wypoczynkowy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Jest to sytuacja, kiedy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop w czasie wybranym przez pracodawcę. Zgodnie bowiem z art. 1671 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Nie licząc urlopu zaległego (niewykorzystanego w poprzednim roku kalendarzowym), wymiar urlopu wykorzystywanego w czasie wypowiedzenia powinien odpowiadać urlopowi proporcjonalnemu (okres zatrudnienia pracownika w danym roku odpowiada liczbie dni urlopu – proporcjonalne pomniejszenie pełnej puli dni urlopowych).

Jeśli z różnych przyczyn pracownik do momentu ustania stosunku pracy nie wykorzysta pełnego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym), przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. 

Art. 171 § 1 Kodeksu pracy:
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Przykład

Pracownik nie wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. W czasie okresu wypowiedzenia pracodawca zapomniał o skierowaniu go na urlop wypoczynkowy, a pracownik się o to nie upominał. Jego umowa o pracę rozwiązała się z końcem grudnia 2023 roku. Pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za 10 dni urlopu.

Czy zawsze trzeba wypłacać ekwiwalent za urlop?

Prawodawca dopuszcza sytuację niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop, kiedy obie strony stosunku pracy uzgodnią wspólnie, że urlop zostanie wykorzystany w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę podpisanej między tymi samymi stronami. Warunkiem koniecznym dla takiego obrotu spraw jest zawarcie następnej umowy bezpośrednio po ustaniu aktualnego stosunku pracy.

Art. 171 § 3 Kodeksu pracy:
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Ekwiwalent za urlop – jak liczyć?

Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu za urlop ustala Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ekwiwalent za urlop – współczynnik 2024

Współczynnik ekwiwalentu za urlop służy do ustalenia należności za 1 dzień niewykorzystanego urlopu. Co roku ustala się nowy współczynnik, przy pomocy którego oblicza się ekwiwalent. Należy korzystać ze współczynnika właściwego dla roku nabycia przez pracownika prawa do tego ekwiwalentu.

Aby ustalić współczynnik dla danego roku kalendarzowego, należy odjąć od liczby dni w tym roku łączną liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Następnie wynik dzieli się przez liczbę wszystkich miesięcy czyli 12.

W związku z powyższym współczynnik ekwiwalentowi w 2024 roku wynosi 20,92.

Ważne

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wymaga proporcjonalnego obniżenia współczynnika obliczonego na podstawie powyższego schematu. Dla przykłady współczynnik ekwiwalentowi w 2024 roku dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu wynosi 10,46.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2024 roku?

Znając wartość współczynnika ekwiwalentu za urlop w 2024 roku, można dokonać obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany w tym roku urlop. Wzór wyliczeń znajduje się w § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:

  • suma miesięcznych wynagrodzeń : przez współczynnik ekwiwalentu (wynik to ekwiwalent za jeden dzień urlopu)
  • wynik : dobowa norma czasu pracy (wynik to ekwiwalent za jedną godzinę urlopu)
  • wynik x liczba godzin urlopu niewykorzystanego (wynik to należny pracownikowi ekwiwalent za urlop niewykorzystany)
Przykład

Wynagrodzenie pracownicy do obliczenia ekwiwalentu wynosi 9650,00 zł. Pracownica pracuje na pełnym etacie i nie wykorzystała 5 dni urlopu wypoczynkowego. Ile powinna otrzymać ekwiwalentu za urlop w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
9650,00 zł : 20,92 = 461,28
461,28 : 8 = 57,66
57,66 x 40 = 2306,40
Pracownica powinna otrzymać od pracodawcy 2306,40 zł brutto tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent urlopowy – jak obliczyć sumę miesięcznych wynagrodzeń?

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, które liczy się do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w § 15–17 przedmiotowego rozporządzenia:

§ 15 Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
§ 16. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
2. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
3. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 17. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
2. Przepisy § 11 i 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika bierze się pod uwagę:

  • stałe składniki wynagrodzenia w miesięcznej stawce dla miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu
  • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc uśrednia się z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu
  • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc uśrednia się z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Kiedy nabywa się prawo do ekwiwalentu za urlop?

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 34/96) „roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący czy zaległy, staje się wymagalne w dacie rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli następuje to po ogłoszeniu upadłości pracodawcy, a wierzytelność ta nie została z urzędu uwzględniona w projekcie listy wierzytelności na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy ..., pracownik może jej dochodzić w procesie.”

Ekwiwalent za urlop w świadectwie pracy

Gdzie świadectwie pracy należy wykazać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Nie ma w świadectwie pracy specjalnego miejsca do wykazania ekwiwalentu. Poprawne jest łączne wykazanie urlopu wykorzystanego w naturze i wypłaconego w formie ekwiwalentu w miejscu przeznaczonym do określenia wymiaru wykorzystanego przez pracownika urlopu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Dżem, miód, soki i cukier: nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Rewolucyjne dyrektywy śniadaniowe!

Więcej owoców w dżemie, oznakowania na sokach i skład, mniej cukru oraz kraj pochodzenia miodu - to nowe wyzwania dla przedsiębiorców w całej UE. Uregulowano nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego produktów, które mają ulepszyć ochronę konsumentów i dostosować ją do nowych wyzwań, takich jak zielona i cyfrowa transformacja. Przedsiębiorcy nie są pocieszeni, czekają ich duże zmiany.

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku?

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku? Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte? Czy 19 maja 2024 to niedziela handlowa? Jak wypada Boże Ciało w 2024 roku?

REKLAMA

Komunikat ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mZUS

Od 17 do 18 maja 2024 r. mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i mZUS dla Lekarza.

Nowa regulacja ochroni dobre imię pracodawcy i współpracowników. Zmiany jeszcze w 2024 r.

Nowa regulacja w zakresie prawa pracy ochroni dobre imię pracodawcy, współpracowników ale też ogółu i interesy państwa - zmiany będą jeszcze w 2024 r. Jak szumnie wskazuje MPiPS: ustawa ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski o dobro wspólne.

ZUS: Ważne dla osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Zbliża się termin przekazania informacji o przychodach

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informację o osiąganych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Na jakim formularzu?

1000 zł brutto dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Na jakim etapie zmiany?

W dniu 15 maja 2024 r. Prezydent RP podpisał: ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy zaczną obowiązywać od czerwca 2024 r., a wypłaty będą już od lipca.

REKLAMA

Znamy termin wypłaty czternastej emerytury w 2024 r.

Rząd przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r.

Rząd o skróceniu czasu pracy. 4 dni w tygodniu. Nie w 2024 r. A więc kiedy? [Nowelizacja kodeksu pracy]

Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni. Rok temu wydawało się, to filmem SF. A może stać się faktem – już nie analitycy i dziennikarze wskazują na konieczność skrócenia czasu pracy (do Europy idzie automatyzacja produkcji i AI). Taką potrzebę - i co najważniejsze możliwości - widzą też przedstawiciele rządu, a więc ludzie mający realne narzędzia zmiany rzeczywistości. Przeszkodą jest ryzyko utraty konkurencyjności. Co się stanie z gospodarką Europy, gdy po Europie podobnego rozwiązania nie wprowadzi Azja?

REKLAMA