REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku

Beata Tofiluk – Specjalista w Zakresie Prawa Pracy
Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.

RADA

Aby móc powierzyć pracownicy pracę magazyniera, powinni Państwo zmienić jej umowę o pracę w zakresie stanowiska pracy za porozumieniem stron lub w formie wypowiedzenia zmieniającego. Nie można natomiast skierować pracownicy czasowo do pracy w magazynie, ponieważ ta praca nie odpowiada jej kwalifikacjom.

REKLAMA

Autopromocja

UZASADNIENIE

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Pracą określonego rodzaju jest zespół czynności, które w ramach zawartego stosunku pracy będzie wykonywał pracownik. Czynności te można określić w umowie o pracę w sposób mniej lub bardziej szczegółowy, poprzez wskazanie stanowiska pracy, funkcji, zawodu lub opisanie czynności powierzonych do wykonania (wyrok SN z 9 marca 2011 r., II PK 225/10, OSNP 2012/9-10/112).

Przykładowe określenie rodzaju pracy w umowie o pracę

- wskazanie nazwy stanowiska: kadrowa, specjalista ds. kadr i płac,

- wskazanie nazwy zawodu: pielęgniarka, kierowca,

- wskazanie pełnionej funkcji: dyrektor,

- wskazanie ogólnego zakresu obowiązków: prowadzenie akt osobowych, rozliczanie czasu pracy pracowników, naliczanie list płac, prowadzenie rekrutacji pracowników, prowadzenie sekretariatu.

Zasadniczo w treści umowy o pracę, podobnie jak ma to miejsce w Państwa przypadku, rodzaj pracy jest określony przez wskazanie konkretnego stanowiska, które umożliwia, choćby w sposób ogólny, wyodrębnienie zobowiązania pracownika. Na pracodawcy ciąży jednak obowiązek doprecyzowania tego zobowiązania, w szczególności poprzez zaznajomienie pracownika z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 Kodeku pracy). Zakres takich obowiązków może zostać powierzony pracownikom na piśmie (może być zawarty w umowie o pracę) lub ustnie.

Polecenie pracownikowi przez pracodawcę pracy innego rodzaju. Dopuszczalne jest w ramach podporządkowania służbowego, aby pracodawca wydawał pracownikom również polecenia świadczenia innej pracy niż wynikająca bezpośrednio z przekazanych im zadań. Polecenia te nie mogą jednak być sprzeczne z przepisami prawa pracy lub zawartą umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). W praktyce oznacza to, że niedopuszczalne jest zobowiązywanie pracowników do wykonywania takich czynności, które nie mieszczą się w ramach rodzaju powierzonej pracy.

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Zatrudniony ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest w trakcie studiów informatycznych. W ramach powierzonych mu zadań jest zobowiązany m.in. do naliczania comiesięcznego wynagrodzenia pracowników przy użyciu programu stworzonego przez firmę zewnętrzną. W związku ze zmianami przepisów pracodawca zobowiązał pracownika do dokonania modyfikacji programu komputerowego, na którym pracuje. Pracownik ma prawo odmówić wykonania powierzonego mu dodatkowego zadania, gdyż nie ma ono związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia dwóch pracowników na stanowiskach księgowych. Do obowiązków każdego z nich należy m.in. wystawianie i księgowanie faktur VAT. Ze względu na pomyłkę jednego z pracowników, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zaistniała konieczność dokonania korekty kilku faktur. Drugi z pracowników odmówił wykonania polecenia, wskazując, że błąd wynikał z działania innej osoby, natomiast on zajmuje się wyłącznie wystawianiem faktur, a nie ich korektą. W tym przypadku pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika, który odmawia wykonania polecenia. Jest ono bowiem związane z powierzonym pracownikowi zakresem zadań.

Powierzenie pracy spoza zakresu obowiązków. Przepisy prawa pracy przewidują natomiast sytuacje, gdy jest dopuszczalne powierzenie pracownikowi pracy, która wykracza poza zakres jego obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę. Poza wyjątkowymi sytuacjami dotyczącymi kobiet w ciąży, karmiących oraz młodocianych w praktyce stosowane są dwa tryby takiego powierzenia innej pracy.

Pierwszy z nich to powierzenie innej pracy w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jednak aby mogło do tego dojść, muszą zostać spełnione dwa warunki. Mianowicie powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika oraz praca odpowiada jego kwalifikacjom (art. 42 § 4 Kodeksu pracy).

Drugi to możliwość powierzenia pracownikowi innej odpowiedniej pracy w czasie przestoju (art. 81 § 3 Kodeksu pracy). Odpowiedniej, czyli odpowiadającej rodzajowi pracy lub kwalifikacjom pracownika.

WAŻNE

Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy w ramach oddelegowania na 3 miesiące w roku kalendarzowym lub na czas przestoju, jednak praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Kwalifikacje pracownika należy rozumieć jako ogół wiedzy i umiejętności pracownika wynikający z jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, faktycznych umiejętności i właściwości psychofizycznych (wyrok SN z 4 października 2000 r., I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001/5/33). Natomiast praca odpowiadająca kwalifikacjom pracownika, zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie, to taka praca, która ich nie przekracza i podczas wykonywania której kwalifikacje te znajdą chociaż częściowe zastosowanie (wyrok SN z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97). Pracą odpowiadającą kwalifikacjom pracownika nie jest również praca wymagająca niższych kompetencji niż te, które pracownik posiada, lub niewymagająca żadnych kompetencji (wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2014 r., III APa 11/14).

REKLAMA

Kwalifikacje do wykonywania pracy określonego rodzaju a możliwość powierzenia innej pracy. Kwestia powierzenia pracownikowi innej pracy niż wynikająca z zawartej umowy o pracę w ramach tzw. oddelegowania powinna być zatem rozpatrywana w ujęciu posiadanych, a także uzyskanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia ogólnych umiejętności, w tym podniesionych przez niego kwalifikacji. Ponadto należy ją analizować pod kątem celowości działań pracodawcy, w tym tego, czy nie zmierzają one do naruszenia dóbr osobistych pracownika.

W Państwa przypadku rodzaj powierzonej pracownikowi pracy został określony wskazaniem stanowiska "kadrowa" oraz doprecyzowany zakresem czynności, który nie przewiduje w swojej treści wykonywania obowiązków magazyniera. Pomimo iż przepisy powszechnie obowiązujące nie precyzują, jakie umiejętności i predyspozycje powinien posiadać pracownik zatrudniony przy określonych rodzajach pracy, jednak bezspornie można stwierdzić, że kwalifikacje konieczne do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera różnią się od tych wymaganych na stanowisku kadrowej. Co do zasady pracodawcy oczekują od kandydatów na stanowisko magazyniera znajomości zasad obowiązujących w tej branży, umiejętności tworzenia dokumentacji związanej z ewidencją towarów czy ukończenia kursu obsługi wózka widłowego albo sprawności fizycznej. Osoba zatrudniona na stanowisku kadrowej powinna natomiast znać przepisy prawa pracy, posiadać umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, a także na ogół legitymować się wykształceniem średnim lub wyższym.

W analizowanej sytuacji pracownica zdobyła w trakcie pracy wyższe kwalifikacje, pracuje na stanowisku umysłowym, wymagającym specjalistycznej wiedzy. Zatem niezasadne i sprzeczne z art. 100 i art. 42 § 4 Kodeksu pracy byłoby powierzenie jej pracy magazyniera bez dokonania zmiany treści umowy o pracę.

Powierzenie innej pracy po zmianie umowy o pracę. W opisanym w pytaniu przypadku zasadniczo zatem powierzenie pracownikowi innej lub dodatkowej pracy będzie się wiązało z koniecznością dokonania zmiany postanowień zawartej umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca, zmieniając pracownikowi rodzaj pracy lub powierzając mu inną pracą zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, powinien również pamiętać o konieczności poddania pracownika badaniom lekarskim profilaktycznym w celu ustalenia, czy nie istnieją przeciwwskazania lekarskie do wykonywania pracy nowego rodzaju, a także szkoleniu wstępnemu (instruktażowi stanowiskowemu) w dziedzinie bhp.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 22 § 1, art. 42 § 4, art. 81 § 3, art. 94 pkt 1, art. 100 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 665

POWOŁANE ORZECZENIA SĄDÓW:

wyrok SN z 9 marca 2011 r. (II PK 225/10, OSNP 2012/9-10/112)

wyrok SN z 4 października 2000 r. (I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001/5/33)

wyrok SN z 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97)

wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2014 r. (III APa 11/14).

Beata Tofiluk
specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Polecamy: „Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania”

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA