Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku

Beata Tofiluk – Specjalista w Zakresie Prawa Pracy
Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
Shutterstock
Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.

RADA

Aby móc powierzyć pracownicy pracę magazyniera, powinni Państwo zmienić jej umowę o pracę w zakresie stanowiska pracy za porozumieniem stron lub w formie wypowiedzenia zmieniającego. Nie można natomiast skierować pracownicy czasowo do pracy w magazynie, ponieważ ta praca nie odpowiada jej kwalifikacjom.

UZASADNIENIE

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Pracą określonego rodzaju jest zespół czynności, które w ramach zawartego stosunku pracy będzie wykonywał pracownik. Czynności te można określić w umowie o pracę w sposób mniej lub bardziej szczegółowy, poprzez wskazanie stanowiska pracy, funkcji, zawodu lub opisanie czynności powierzonych do wykonania (wyrok SN z 9 marca 2011 r., II PK 225/10, OSNP 2012/9-10/112).

Przykładowe określenie rodzaju pracy w umowie o pracę

- wskazanie nazwy stanowiska: kadrowa, specjalista ds. kadr i płac,

- wskazanie nazwy zawodu: pielęgniarka, kierowca,

- wskazanie pełnionej funkcji: dyrektor,

- wskazanie ogólnego zakresu obowiązków: prowadzenie akt osobowych, rozliczanie czasu pracy pracowników, naliczanie list płac, prowadzenie rekrutacji pracowników, prowadzenie sekretariatu.

Zasadniczo w treści umowy o pracę, podobnie jak ma to miejsce w Państwa przypadku, rodzaj pracy jest określony przez wskazanie konkretnego stanowiska, które umożliwia, choćby w sposób ogólny, wyodrębnienie zobowiązania pracownika. Na pracodawcy ciąży jednak obowiązek doprecyzowania tego zobowiązania, w szczególności poprzez zaznajomienie pracownika z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 Kodeku pracy). Zakres takich obowiązków może zostać powierzony pracownikom na piśmie (może być zawarty w umowie o pracę) lub ustnie.

Polecenie pracownikowi przez pracodawcę pracy innego rodzaju. Dopuszczalne jest w ramach podporządkowania służbowego, aby pracodawca wydawał pracownikom również polecenia świadczenia innej pracy niż wynikająca bezpośrednio z przekazanych im zadań. Polecenia te nie mogą jednak być sprzeczne z przepisami prawa pracy lub zawartą umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). W praktyce oznacza to, że niedopuszczalne jest zobowiązywanie pracowników do wykonywania takich czynności, które nie mieszczą się w ramach rodzaju powierzonej pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Zatrudniony ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest w trakcie studiów informatycznych. W ramach powierzonych mu zadań jest zobowiązany m.in. do naliczania comiesięcznego wynagrodzenia pracowników przy użyciu programu stworzonego przez firmę zewnętrzną. W związku ze zmianami przepisów pracodawca zobowiązał pracownika do dokonania modyfikacji programu komputerowego, na którym pracuje. Pracownik ma prawo odmówić wykonania powierzonego mu dodatkowego zadania, gdyż nie ma ono związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia dwóch pracowników na stanowiskach księgowych. Do obowiązków każdego z nich należy m.in. wystawianie i księgowanie faktur VAT. Ze względu na pomyłkę jednego z pracowników, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zaistniała konieczność dokonania korekty kilku faktur. Drugi z pracowników odmówił wykonania polecenia, wskazując, że błąd wynikał z działania innej osoby, natomiast on zajmuje się wyłącznie wystawianiem faktur, a nie ich korektą. W tym przypadku pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika, który odmawia wykonania polecenia. Jest ono bowiem związane z powierzonym pracownikowi zakresem zadań.

Powierzenie pracy spoza zakresu obowiązków. Przepisy prawa pracy przewidują natomiast sytuacje, gdy jest dopuszczalne powierzenie pracownikowi pracy, która wykracza poza zakres jego obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę. Poza wyjątkowymi sytuacjami dotyczącymi kobiet w ciąży, karmiących oraz młodocianych w praktyce stosowane są dwa tryby takiego powierzenia innej pracy.

Pierwszy z nich to powierzenie innej pracy w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jednak aby mogło do tego dojść, muszą zostać spełnione dwa warunki. Mianowicie powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika oraz praca odpowiada jego kwalifikacjom (art. 42 § 4 Kodeksu pracy).

Drugi to możliwość powierzenia pracownikowi innej odpowiedniej pracy w czasie przestoju (art. 81 § 3 Kodeksu pracy). Odpowiedniej, czyli odpowiadającej rodzajowi pracy lub kwalifikacjom pracownika.

WAŻNE

Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy w ramach oddelegowania na 3 miesiące w roku kalendarzowym lub na czas przestoju, jednak praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Kwalifikacje pracownika należy rozumieć jako ogół wiedzy i umiejętności pracownika wynikający z jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, faktycznych umiejętności i właściwości psychofizycznych (wyrok SN z 4 października 2000 r., I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001/5/33). Natomiast praca odpowiadająca kwalifikacjom pracownika, zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie, to taka praca, która ich nie przekracza i podczas wykonywania której kwalifikacje te znajdą chociaż częściowe zastosowanie (wyrok SN z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97). Pracą odpowiadającą kwalifikacjom pracownika nie jest również praca wymagająca niższych kompetencji niż te, które pracownik posiada, lub niewymagająca żadnych kompetencji (wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2014 r., III APa 11/14).

Kwalifikacje do wykonywania pracy określonego rodzaju a możliwość powierzenia innej pracy. Kwestia powierzenia pracownikowi innej pracy niż wynikająca z zawartej umowy o pracę w ramach tzw. oddelegowania powinna być zatem rozpatrywana w ujęciu posiadanych, a także uzyskanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia ogólnych umiejętności, w tym podniesionych przez niego kwalifikacji. Ponadto należy ją analizować pod kątem celowości działań pracodawcy, w tym tego, czy nie zmierzają one do naruszenia dóbr osobistych pracownika.

W Państwa przypadku rodzaj powierzonej pracownikowi pracy został określony wskazaniem stanowiska "kadrowa" oraz doprecyzowany zakresem czynności, który nie przewiduje w swojej treści wykonywania obowiązków magazyniera. Pomimo iż przepisy powszechnie obowiązujące nie precyzują, jakie umiejętności i predyspozycje powinien posiadać pracownik zatrudniony przy określonych rodzajach pracy, jednak bezspornie można stwierdzić, że kwalifikacje konieczne do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera różnią się od tych wymaganych na stanowisku kadrowej. Co do zasady pracodawcy oczekują od kandydatów na stanowisko magazyniera znajomości zasad obowiązujących w tej branży, umiejętności tworzenia dokumentacji związanej z ewidencją towarów czy ukończenia kursu obsługi wózka widłowego albo sprawności fizycznej. Osoba zatrudniona na stanowisku kadrowej powinna natomiast znać przepisy prawa pracy, posiadać umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, a także na ogół legitymować się wykształceniem średnim lub wyższym.

W analizowanej sytuacji pracownica zdobyła w trakcie pracy wyższe kwalifikacje, pracuje na stanowisku umysłowym, wymagającym specjalistycznej wiedzy. Zatem niezasadne i sprzeczne z art. 100 i art. 42 § 4 Kodeksu pracy byłoby powierzenie jej pracy magazyniera bez dokonania zmiany treści umowy o pracę.

Powierzenie innej pracy po zmianie umowy o pracę. W opisanym w pytaniu przypadku zasadniczo zatem powierzenie pracownikowi innej lub dodatkowej pracy będzie się wiązało z koniecznością dokonania zmiany postanowień zawartej umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca, zmieniając pracownikowi rodzaj pracy lub powierzając mu inną pracą zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, powinien również pamiętać o konieczności poddania pracownika badaniom lekarskim profilaktycznym w celu ustalenia, czy nie istnieją przeciwwskazania lekarskie do wykonywania pracy nowego rodzaju, a także szkoleniu wstępnemu (instruktażowi stanowiskowemu) w dziedzinie bhp.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 22 § 1, art. 42 § 4, art. 81 § 3, art. 94 pkt 1, art. 100 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 665

POWOŁANE ORZECZENIA SĄDÓW:

wyrok SN z 9 marca 2011 r. (II PK 225/10, OSNP 2012/9-10/112)

wyrok SN z 4 października 2000 r. (I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001/5/33)

wyrok SN z 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97)

wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2014 r. (III APa 11/14).

Beata Tofiluk
specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Polecamy: „Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania”

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!