Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność pracowników

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak czy nieobecność pracownika faktycznie jest nieusprawiedliwiona, jeśli nie mamy z nim żadnego kontaktu? Jakie konsekwencje możemy wyciągnąć wobec pracownika, który bez poinformowania pracodawcy nie zjawia się w pracy?
Wielu pracodawców staje przed problemem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę, która została wyrządzona przez pracownika innej osobie. Przepisy Kodeksu pracy wyłączają bowiem odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim, które nastąpiły przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Czy istnieją okoliczności, które ograniczają odpowiedzialność pracodawcy? Czy pracownik jest zupełnie zwolniony od ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności?
Podstawowym zadaniem inspektorów pracy jest dbanie o przestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawców. W przypadku stwierdzenia naruszeń inspektor ma prawo reagować, a jednym ze sposobów jest nałożenie mandatu karnego.
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy ograniczona jest do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Pracownicza odpowiedzialność materialna ma na celu umożliwienie pracodawcy uzyskania od pracownika odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził pracodawcę na szkodę. Kodeks pracy przewiduje odrębnie odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej oraz szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej.
Powszechnie wiadomo, że spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Jakie narzędzia ma pracodawca, aby ukarać pracownika za bycie picie alkoholu podczas wykonywania obowiązków służbowych?
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.
W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy.
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
Pracownik, który swoim zachowaniem wyrządził szkodę pracodawcy może zawrzeć z nim ugodę dotyczącą sposobu naprawienia uszczerbku.
W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie egzekucyjnym, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Odszkodowanie za szkodę powstałą w mieniu powierzonym pracownikowi to świadczenie przysługujące pracodawcy od pracownika w przypadku powierzenia mu mienia pracodawcy z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.
Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się.
Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zasady ponoszenia takiej odpowiedzialności.
Dział piąty reguluje problematykę odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz odpowiedzialność za mienie pracodawcy.
Często zastanawiamy się, czy pracodawca w jakikolwiek sposób może nam odebrać zarobione i wypłacone już wynagrodzenie.
Czy oprócz świadczeń z ZUS-u mogę się domagać także odszkodowania od pracodawcy za wypadek przy pracy?