reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych ma zmniejszoną ilość obowiązków, jakie wynikają z zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy. Część tych obowiązków przejmuje bowiem agencja pracy tymczasowej. Jednak nie każdy pracodawca może przyjąć do pracy pracowników tymczasowych.

Do obowiązków agencji pracy tymczasowej należą m.in. skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie, zgłoszenie pracownika do ZUS, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (z wyjątkiem ewidencji czasu pracy). Agencja wypłaca także wynagrodzenie, odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wystawia świadectwa pracy.

Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie świadectwa pracy we wskazanych terminach nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy (art. 18a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Pracownik tymczasowy może również wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia w danej agencji, jeżeli doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę tymczasową. W takim przypadku agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku przez pracownika. Jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.

WAŻNE!

Jeżeli pracownik tymczasowy nie wystąpił o wydanie świadectwa pracy wcześniej, agencja pracy tymczasowej wydaje mu jedno zbiorcze świadectwo pracy po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia.

Przepisy dotyczące wydawania pracownikom tymczasowym świadectw pracy nie przewidują odmiennych zasad ich wypełniania. Zdaniem PIP oznacza to, że „w świadectwie pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych zamieszcza się informacje dotyczące urlopu wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Niezależnie zatem od długości okresu, jaki obejmuje zbiorcze świadectwo pracy, w świadectwie powinny zostać wykazane wyłącznie dni urlopu wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym stosunek pracy finalnie ustał. Liczba pracodawców użytkowników w tym okresie w żadnym zakresie nie wpływa na wykaz wykorzystanych dni urlopu” (pismo GIP z 25 lutego 2010 r. nr GPP 110/517–4560–9-1/10/PE/RP).

PRZYKŁAD

Agencja pracy tymczasowej „Arcon” zatrudniała dwóch pracowników tymczasowych na stanowiskach operatorów linii produkcyjnej. Jeden z nich miał w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy w agencji zawartych kolejno 6 umów o pracę, każda na okres 2 miesięcy. Drugi z kolei świadczył pracę na podstawie 2 umów o pracę zawartych na 2 miesiące każda, między którymi wystąpiła 7-miesięczna przerwa. Pracownik ten zawarł następnie umowę na okres 3 miesięcy. Pracownicy otrzymają za cały okres zatrudnienia jedno świadectwo pracy. Pierwszy z nich otrzyma świadectwo pracy po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na podstawie pierwszej umowy. Drugi natomiast świadectwo pracy otrzyma w dniu rozwiązania ostatniej zawartej umowy (tj. po upływie 3 miesięcy, na które została zawarta umowa).

Dodatkowo ustawodawca nakłada na agencję obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników. Agencja pracy tymczasowej ma w takim przypadku prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie prawa pracy

Źródło:

INFOR
Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama