reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych ma zmniejszoną ilość obowiązków, jakie wynikają z zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy. Część tych obowiązków przejmuje bowiem agencja pracy tymczasowej. Jednak nie każdy pracodawca może przyjąć do pracy pracowników tymczasowych.

Porozumienie między agencją a pracodawcą użytkownikiem

Podstawą do wykonywania pracy tymczasowej jest uzgodnienie na piśmie przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika warunków świadczenia tej pracy oraz wszelkich kwestii niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez te podmioty wzajemnych zobowiązań. Niezbędne jest zatem wcześniejsze ustalenie:

  • rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
  • wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy,
  • przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej,
  • wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego,
  • miejsca wykonywania pracy tymczasowej.

Dodatkowo agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik powinni uzgodnić:

  • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
  • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;
  • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

O tych uzgodnieniach agencja pracy tymczasowej informuje osobę, której ma być powierzona praca tymczasowa.

Umowa pracownika tymczasowego

Umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej (art. 13 ust. 4 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Agencja pracy tymczasowej może zatrudnić pracownika tymczasowego wyłącznie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy (art. 7 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Nie ma natomiast możliwości zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o pracę tymczasową na okres próbny lub na czas nieokreślony.

Agencja pracy tymczasowej może zawierać z pracownikiem tymczasowym dowolną liczbę umów na czas określony. Nie obowiązują w tym zakresie przepisy Kodeksu pracy, które pozwalają na zawarcie maksymalnie 2 umów na czas określony z tym samym pracownikiem na następujące po sobie okresy lub między którymi przerwa nie przekroczyła 1 miesiąca.

Ustawodawca nie dał jednak agencjom pełnej swobody w zakresie zawierania umów na czas określony. Ustalił bowiem limit dopuszczalnego czasu wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. W związku z tym w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Jeżeli natomiast pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po 36 miesiącach wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy (art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Umowa o pracę zawarta między agencją a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę jej zawarcia oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności: rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej. Należy przy tym pamiętać, że do pracowników tymczasowych ma zastosowanie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a zatem wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy powinna wynosić w 2012 r. co najmniej 1500 zł lub 80% tej kwoty, tj. 1200 zł, w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy.

W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

  • za 3-dniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
  • za 1-tygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie prawa pracy

Źródło:

INFOR
Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama