| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Obowiązki pracodawcy zatrudniającego stażystę

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego stażystę

W okresie odbywania stażu pracodawca nie wypłaca stażyście wynagrodzenia, gdyż bezrobotny otrzymuje stypendium finansowane w całości przez starostę. Pracodawca ma jednak obowiązek przeszkolić stażystę w zakresie bhp oraz zapewnić mu profilaktyczną ochronę zdrowia.

Mimo że pozycja stażysty w zakładzie pracy jest całkowicie inna od pozycji pracownika, niektóre obowiązki pracodawcy wobec stażysty są tożsame z powinnościami wobec zatrudnionych, zwłaszcza gdy dotyczy to obowiązków z zakresu bhp.

Obowiązki organizatora stażu

Organizator stażu zobowiązany jest do:

  • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia,
  • przeszkolenia bezrobotnego w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
  • przydzielenia bezrobotnemu odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i niezbędnych środków higieny osobistej,
  • zapewnienia bezrobotnemu bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

WAŻNE!

Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu może go skierować na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Badania te są finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pracodawca powinien zapoznać bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz programem stażu. Na organizatorze spoczywa również obowiązek niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) poinformowania starosty zarówno o każdym przypadku przerwania stażu, jak i o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

Niezwłocznie po zakończeniu stażu pracodawca musi wydać bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Starosta ma prawo pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu na wniosek pracodawcy lub z urzędu – po zasięgnięciu opinii pracodawcy. Stanie się tak w przypadku:

  • więcej niż 1-dniowej nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty w pracy,
  • usprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwia zrealizowanie programu stażu,
  • naruszenia przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Jednak stażysta podlega również kierownictwu firmy na identycznych zasadach jak jej pracownicy. Zakład pracy powinien oddelegować pracownika do opieki nad stażystą (opiekuna stażysty), którego zadaniem jest udzielanie wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »