REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego stażystę

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik

REKLAMA

W okresie odbywania stażu pracodawca nie wypłaca stażyście wynagrodzenia, gdyż bezrobotny otrzymuje stypendium finansowane w całości przez starostę. Pracodawca ma jednak obowiązek przeszkolić stażystę w zakresie bhp oraz zapewnić mu profilaktyczną ochronę zdrowia.

Mimo że pozycja stażysty w zakładzie pracy jest całkowicie inna od pozycji pracownika, niektóre obowiązki pracodawcy wobec stażysty są tożsame z powinnościami wobec zatrudnionych, zwłaszcza gdy dotyczy to obowiązków z zakresu bhp.

REKLAMA

Autopromocja

Obowiązki organizatora stażu

Organizator stażu zobowiązany jest do:

 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia,
 • przeszkolenia bezrobotnego w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia bezrobotnemu odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

WAŻNE!

Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu może go skierować na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Badania te są finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pracodawca powinien zapoznać bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz programem stażu. Na organizatorze spoczywa również obowiązek niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) poinformowania starosty zarówno o każdym przypadku przerwania stażu, jak i o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezwłocznie po zakończeniu stażu pracodawca musi wydać bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Starosta ma prawo pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu na wniosek pracodawcy lub z urzędu – po zasięgnięciu opinii pracodawcy. Stanie się tak w przypadku:

 • więcej niż 1-dniowej nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty w pracy,
 • usprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwia zrealizowanie programu stażu,
 • naruszenia przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Jednak stażysta podlega również kierownictwu firmy na identycznych zasadach jak jej pracownicy. Zakład pracy powinien oddelegować pracownika do opieki nad stażystą (opiekuna stażysty), którego zadaniem jest udzielanie wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.


Jak zorganizować czas pracy stażyście

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może pracować w godzinach nadliczbowych.

WAŻNE!

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej i w systemie pracy zmianowej. Realizacja stażu w ww. warunkach może nastąpić wyłącznie za zgodą starosty, jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe stażu (za dni wolne przysługuje stypendium). Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator musi udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Stypendium

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych należnej w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Obecnie wysokość stypendium wynosi 890,60 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje za okres, za który przysługuje stypendium.

REKLAMA

W przypadku nieukończenia stażu z winy bezrobotnego jest on zobowiązany do zwrotu kosztów stażu. Wyjątkiem od ww. zasady jest sytuacja, gdy nieukończenie stażu jest wynikiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Za osoby bezrobotne odbywające staż składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca urząd pracy. Osoby te są również objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, nie są natomiast objęte ubezpieczeniem chorobowym. Co więcej, nie mogą podlegać takiemu ubezpieczeniu nawet dobrowolnie.


WAŻNE!

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w okresie odbywania stażu, za który pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Przykład

Pracodawca zawarł umowę o organizację stażu na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. 3 czerwca 2011 r. stażystka urodziła dziecko. W tej sytuacji (oraz w przypadku choroby) zachowa prawo do stypendium w pełnej wysokości za okres swojej nieobecności. Musi wtedy przedłożyć zwolnienie lekarskie ZUS ZLA wystawione na urząd pracy. Stypendium będzie wypłacane za taki okres, na jaki je przyznano, czyli w tym wypadku do 31 sierpnia 2011 r.

Okresów pobierania stypendium nie wlicza się do:

 • okresów wymaganych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Natomiast staż wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

Przykład

Pracownik został zatrudniony 1 czerwca 2011 r. Jest to jego pierwsze zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. W maju 2010 r. ukończył studia wyższe, a następnie od 1 czerwca 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. odbył staż dla bezrobotnych. W przypadku tej osoby okres odbywania stażu zalicza się do obliczenia wymiaru urlopu (20 lub 26 dni), ale nie do nabycia prawa do urlopu. Pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla pierwszego urlopu wypoczynkowego (czyli z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po roku pracy). A zatem pracownik nabędzie prawo do urlopu dopiero wtedy, gdy będzie zatrudniony. Natomiast do pracowniczego stażu urlopowego (od którego zależy wymiar urlopu, np. 26 dni), należy doliczyć okres odbywania stażu.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS: Uczniowie i studenci mogą więcej dorobić w wakacje

ZUS przypomina, że od 1 czerwca 2024 r. uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia br.

KRUS: Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w III kwartale 2024 r. [za rolników, małżonków, domowników, pomocników rolnika]

Rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS muszą opłacić składki na składki na swoje ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2024. Jaki jest termin płatności i wysokość składek?

Co się zmieni 1 lipca 2024 r. Nie tylko minimalne wynagrodzenie za pracę - także niektóre świadczenia

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Od tego dnia zmienią się również niektóre świadczenia przewidziane w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

REKLAMA

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

REKLAMA

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

REKLAMA