REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak określić zasady współpracy związku zawodowego i pracodawcy

Maciej Chakowski

REKLAMA

W praktyce coraz popularniejsze staje się zawieranie porozumień, które są uszczegółowieniem przepisów ustawy związkowej. Takie porozumienie powinno jasno określać zasady współpracy pracodawcy i związku zawodowego.

Ustawa o związkach zawodowych reguluje wzajemne relacje pracodawcy i związku zawodowego. Jednak w wielu sytuacjach ogólne sformułowania ustawowe nie są wystarczające, aby szczegółowo określić zasady współpracy pracodawcy i związku. Ich uszczegółowieniem stają się coraz częściej porozumienia zbiorowe.

Autopromocja

Forma porozumienia i zasady współpracy

Mimo że żadne przepisy prawa pracy nie nakazują zawierania takich porozumień na piśmie, to względy dowodowe uzasadniają w praktyce konieczność zastosowania takiej formy. Należy uznać, że skoro w opisywanym porozumieniu mają znaleźć się przepisy regulujące najważniejsze zasady współpracy pracodawcy i związku zawodowego, to zachowanie formy pisemnej jest niezbędne.

Porozumienie ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnienia grupowego >>

Ważne jest, aby strony kierowały się we wzajemnych relacjach zasadą dobrej wiary. Związek zawodowy powinien zobowiązać się do niewysuwania żądań z obiektywnych przyczyn niemożliwych do spełnienia przez pracodawcę. Z kolei ten ostatni powinien zobowiązać się do poszanowania uprawnień związku, w szczególności w zakresie jego roli jako przedstawicielstwa pracowniczego w zakładzie pracy.

Strony zawierające porozumienie powinny zobowiązać się do:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z treści porozumienia oraz obowiązujących aktów prawnych w tym ustawy o związkach zawodowych. W przypadku odmiennej interpretacji tych zasad strony porozumienia dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury sporu zbiorowego,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko-, jak i długoterminowych,
  • dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku,
  • zachowania zasad wzajemnego zaufania i pozytywnej współpracy.

WAŻNE!

W porozumieniu pracodawca powinien zobowiązać się do traktowania organizacji związkowych jako partnera społecznego oraz respektowania ich praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, a także samego porozumienia.

Korespondencja i spotkania

W praktyce pracodawca i związek zawodowy często spierają się co do sposobu wzajemnych formalnych kontaktów. W tym zakresie w porozumieniu można określić szczegółowe zasady dotyczące spotkań (zebrań) oraz korespondencji tradycyjnej i e-mailowej.

Praktyczne aspekty indywidualnej ochrony związkowca >>

Strony mogą się zobowiązać, że korespondencja będzie prowadzona zarówno w formie pisemnej, jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks, e-mail). W odniesieniu do korespondencji tradycyjnej należy wskazać osoby odpowiedzialne po stronie pracodawcy i związku zawodowego upoważnione do jej odbierania. Dobrym rozwiązaniem jest także to, aby strony zobowiązały się do udzielania odpowiedzi na przekazaną korespondencję w miarę możliwości w terminach w niej wskazanych.


Jeżeli chodzi o określenie zasad wspólnych spotkań (zebrań, posiedzeń), strony powinny w porozumieniu zobowiązać się do ich odbywania w terminach wspólnie uprzednio uzgodnionych lub uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto strona wnioskująca o odbycie takiego spotkania powinna określić tematykę, program oraz jego proponowaną datę, uprzedzając o tym w terminie ustalonym w porozumieniu. Spotkanie uznane zostaje za zaplanowane w chwili, gdy strona zapraszana potwierdzi termin spotkania, a także swoje przybycie. Warto również uregulować kwestie dotyczące tego, aby każda ze stron porozumienia miała prawo wnioskować o dodatkowe materiały merytoryczne potrzebne na dane spotkanie.

Jakie koszty utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej pokrywa pracodawca >>

Takie rozwiązania w praktyce mogą przyczynić się do „ucywilizowania” zasad ustalania spotkań dwustronnych – pracodawcy i związku. W efekcie może wpłynąć to pozytywnie na ogólną współpracę tych podmiotów.

Tajemnice pracodawcy

W zakresie wzajemnych kontaktów pracodawcy i związku zawodowego ważnym elementem jest sprawa poszanowania tajemnicy handlowej pracodawcy. Sprawa ta wymaga uszczegółowienia w porozumieniu. Strony porozumienia powinny zobowiązać się do nieprzekazywania i nieujawnienia osobom trzecim, a także niewykorzystywania przekazanych im w toku spotkań informacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych lub innych informacji mających wartość gospodarczą, a także wszelkich informacji, które zgodnie z ich naturą lub wolą stron powinny zostać zachowane w tajemnicy. Należy wskazać, że pożądane jest, aby pracodawca i związek zobowiązali się także do zachowania w tajemnicy szczegółów odbywanych rozmów, a także jednostronnych i nieuzgodnionych z drugą stroną informacji dotyczących odbywanych spotkań, wspólnych działań i negocjacji.

Spotkania z pracownikami

W praktyce pracodawcy często wchodzą w konflikt ze związkami z powodu zajmowania się pracowników sprawami związku w godzinach ich harmonogramowej pracy. Dobrym rozwiązaniem jest, aby związek zawodowy zagwarantował pracodawcy, że to z nim, a nie z pracownikami, będzie uzgadniał terminy oraz czas trwania spotkań z osobami wykonującymi pracę na terenie zakładu pracy. Jest to o tyle ważne, o ile mogłyby zakłócić zwykły rytm pracy, np. konieczność odejścia pracowników od stanowisk pracy. Ponadto organizacja związkowa powinna zobowiązać się do dołożenia wszelkich starań, aby organizowane przez nią spotkania nie zakłócały zwykłego rytmu pracy i były zgodne z przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z procedurami obowiązującymi u pracodawcy.

Jak przeprowadzić konsultację związkową wypowiedzenia umowy o pracę >>

Pomieszczenia i sprzęt dla związku

W omawianym porozumieniu pracodawca wraz ze związkiem mogą określić zasady korzystania z powierzchni biurowej czy z urządzeń biurowych niezbędnych do jego sprawnej działalności. Związek ze swojej strony powinien zagwarantować wykorzystywanie udostępnionego pomieszczenia i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać je w należytym stanie. Strony powinny także ustalić, w jakim zakresie pracodawca zapewnia sprzątanie, konserwację itp. użyczanych lub wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń.

Z punktu widzenia pracodawcy sugerowane jest umieszczenie w porozumieniu przepisu określającego zakres odpowiedzialności związku za szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z udostępnionego pomieszczenia oraz urządzeń. Należy podkreślić, że porozumienie – jak każda umowa – powinno zawierać klauzulę wypowiedzenia dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany jego treści powinny następować tylko w formie pisemnej z przyczyn dowodowych.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownikom z Ukrainy zakwaterowanie zapewniają pracodawcy

Liczba pracodawców zapewniających zakwaterowanie pracownikom z Ukrainy rośnie. Tymczasem od lipca 2024 r. anulowano dotacje dla ośrodków zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

ZUS ogłosił konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

ZUS ogłosił konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza. Oferty można składać do 17 maja 2024 r.

GUS: W ciągu ostatniego kwartału populacja Polski zmniejszyła się o ponad 40 tys. osób. Jak zatrzymać spadek liczby Polaków?

Gwałtownie spada liczba ludności w Polsce. Na koniec marca 2024 r. Polaków było o ponad 40 tys. mniej niż na koniec 2023 r. Jak zaradzić wyludnianiu się naszego kraju?

Kiedy najlepiej wziąć urlop 2024?

Zbliża się sezon letni, a wraz z nim plany wyjazdowe. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć urlop, aby wypoczywać jak najdłużej. Zaplanuj wyjazd w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu lub wrześniu. Poniższy kalendarz wskazuje, kiedy zaplanować wakacje w 2024 r. - 4 dni lub więcej.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzenia w branży IT. Zapotrzebowanie na specjalistów nadal jest bardzo duże, mogą zarobić nawet 25 tys. zł

Wynagrodzenia specjalistów IT rosną, mimo trudniejszego okresu w branży. Zapotrzebowanie na specjalistów nadal jest bardzo wysokie.

1 maja też wolne w Niemczech. Dni wolne od pracy Niemcy

Jakie są dni wolne od pracy w Niemczech? Jakie są dni wolne od pracy w Polsce? Okazuje się, że kilka dni się powiela - jest to m.in. 1 maja. W Niemczech nie zapowiada się jednak tak długa majówka jak w Polsce. Dlaczego? Ponieważ w Niemczech dni wolne od pracy są uniwersalne dla całego kraju ale tylko w pewnym zakresie, w innym reguluje to wewnętrzne prawo lokalne, dla danego landu. W Polsce dni wolne od pracy są uniwersalne dla całego kraju, obowiązuje jedna ustawa, nie ma różnicowania ze względu na województwa czy powiaty. Wewnętrzne prawo lokalne nie reguluje tej materii.

GUS: Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,3 proc. Więcej zwolnień grupowych

W marcu br. było 822,2 tys. bezrobotnych w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 5,3 proc.

Krajowy Rejestr Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne - projekt niezgodny z RODO

Osoby eksponowane politycznie tj. m.in. premier, członkowie Rady Ministrów, posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, wojewodowie, członkowie kolegiów samorządowych kolegiów odwoławczych i regionalnych izb obrachunkowych, radni JST, członkowie zarządów związków samorządowych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych JST - mają znaleźć się w Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne. Założenia projektu są jednak niezgodne z RODO i mogą naruszać dane osobowe ww. osób jak ich rodziny. Dlaczego? W rejestrze mają się też znaleźć takie dane jak: imię (imiona) nazwisko i numer PESEL małżonka, rodziców, dziadków i innych wstępnych jak i pełnoletnich dzieci pierwszego stopnia oraz pełnoletniego rodzeństwa. Takie stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych.

REKLAMA

Prawo cywilne, karne i rodzinne - będą nowe kodeksy!

Rząd zrobił nie małą niespodziankę. Można spodziewać się nowych projektów takich aktów prawnych jak: kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks rodzinny. Co więcej powołał też Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury - czy będą nowe ustawy o SN czy KRS - wydaje się, że tak. Rok 2024 i 2025 to będzie czas wzmożonych prac nad tymi kluczowymi obszarami prawa w Polsce. Zmiany są potrzebne.

30 kwietnia 2024 r.: W tym terminie złóż wniosek do ZUS, jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia

ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus na okres świadczeniowy 2024/2025. Dokumenty trzeba złożyć do 30 kwietnia, żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego.

REKLAMA