Kategorie

Jak określić zasady współpracy związku zawodowego i pracodawcy

Maciej Chakowski
W praktyce coraz popularniejsze staje się zawieranie porozumień, które są uszczegółowieniem przepisów ustawy związkowej. Takie porozumienie powinno jasno określać zasady współpracy pracodawcy i związku zawodowego.

Ustawa o związkach zawodowych reguluje wzajemne relacje pracodawcy i związku zawodowego. Jednak w wielu sytuacjach ogólne sformułowania ustawowe nie są wystarczające, aby szczegółowo określić zasady współpracy pracodawcy i związku. Ich uszczegółowieniem stają się coraz częściej porozumienia zbiorowe.

Forma porozumienia i zasady współpracy

Mimo że żadne przepisy prawa pracy nie nakazują zawierania takich porozumień na piśmie, to względy dowodowe uzasadniają w praktyce konieczność zastosowania takiej formy. Należy uznać, że skoro w opisywanym porozumieniu mają znaleźć się przepisy regulujące najważniejsze zasady współpracy pracodawcy i związku zawodowego, to zachowanie formy pisemnej jest niezbędne.

Porozumienie ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnienia grupowego >>

Ważne jest, aby strony kierowały się we wzajemnych relacjach zasadą dobrej wiary. Związek zawodowy powinien zobowiązać się do niewysuwania żądań z obiektywnych przyczyn niemożliwych do spełnienia przez pracodawcę. Z kolei ten ostatni powinien zobowiązać się do poszanowania uprawnień związku, w szczególności w zakresie jego roli jako przedstawicielstwa pracowniczego w zakładzie pracy.

Strony zawierające porozumienie powinny zobowiązać się do:

 • pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z treści porozumienia oraz obowiązujących aktów prawnych w tym ustawy o związkach zawodowych. W przypadku odmiennej interpretacji tych zasad strony porozumienia dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury sporu zbiorowego,
 • podejmowania wspólnych działań mających na celu ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko-, jak i długoterminowych,
 • dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku,
 • zachowania zasad wzajemnego zaufania i pozytywnej współpracy.

WAŻNE!

W porozumieniu pracodawca powinien zobowiązać się do traktowania organizacji związkowych jako partnera społecznego oraz respektowania ich praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, a także samego porozumienia.

Korespondencja i spotkania

W praktyce pracodawca i związek zawodowy często spierają się co do sposobu wzajemnych formalnych kontaktów. W tym zakresie w porozumieniu można określić szczegółowe zasady dotyczące spotkań (zebrań) oraz korespondencji tradycyjnej i e-mailowej.

Praktyczne aspekty indywidualnej ochrony związkowca >>

Strony mogą się zobowiązać, że korespondencja będzie prowadzona zarówno w formie pisemnej, jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks, e-mail). W odniesieniu do korespondencji tradycyjnej należy wskazać osoby odpowiedzialne po stronie pracodawcy i związku zawodowego upoważnione do jej odbierania. Dobrym rozwiązaniem jest także to, aby strony zobowiązały się do udzielania odpowiedzi na przekazaną korespondencję w miarę możliwości w terminach w niej wskazanych.


Jeżeli chodzi o określenie zasad wspólnych spotkań (zebrań, posiedzeń), strony powinny w porozumieniu zobowiązać się do ich odbywania w terminach wspólnie uprzednio uzgodnionych lub uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto strona wnioskująca o odbycie takiego spotkania powinna określić tematykę, program oraz jego proponowaną datę, uprzedzając o tym w terminie ustalonym w porozumieniu. Spotkanie uznane zostaje za zaplanowane w chwili, gdy strona zapraszana potwierdzi termin spotkania, a także swoje przybycie. Warto również uregulować kwestie dotyczące tego, aby każda ze stron porozumienia miała prawo wnioskować o dodatkowe materiały merytoryczne potrzebne na dane spotkanie.

Jakie koszty utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej pokrywa pracodawca >>

Takie rozwiązania w praktyce mogą przyczynić się do „ucywilizowania” zasad ustalania spotkań dwustronnych – pracodawcy i związku. W efekcie może wpłynąć to pozytywnie na ogólną współpracę tych podmiotów.

Tajemnice pracodawcy

W zakresie wzajemnych kontaktów pracodawcy i związku zawodowego ważnym elementem jest sprawa poszanowania tajemnicy handlowej pracodawcy. Sprawa ta wymaga uszczegółowienia w porozumieniu. Strony porozumienia powinny zobowiązać się do nieprzekazywania i nieujawnienia osobom trzecim, a także niewykorzystywania przekazanych im w toku spotkań informacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych lub innych informacji mających wartość gospodarczą, a także wszelkich informacji, które zgodnie z ich naturą lub wolą stron powinny zostać zachowane w tajemnicy. Należy wskazać, że pożądane jest, aby pracodawca i związek zobowiązali się także do zachowania w tajemnicy szczegółów odbywanych rozmów, a także jednostronnych i nieuzgodnionych z drugą stroną informacji dotyczących odbywanych spotkań, wspólnych działań i negocjacji.

Spotkania z pracownikami

W praktyce pracodawcy często wchodzą w konflikt ze związkami z powodu zajmowania się pracowników sprawami związku w godzinach ich harmonogramowej pracy. Dobrym rozwiązaniem jest, aby związek zawodowy zagwarantował pracodawcy, że to z nim, a nie z pracownikami, będzie uzgadniał terminy oraz czas trwania spotkań z osobami wykonującymi pracę na terenie zakładu pracy. Jest to o tyle ważne, o ile mogłyby zakłócić zwykły rytm pracy, np. konieczność odejścia pracowników od stanowisk pracy. Ponadto organizacja związkowa powinna zobowiązać się do dołożenia wszelkich starań, aby organizowane przez nią spotkania nie zakłócały zwykłego rytmu pracy i były zgodne z przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z procedurami obowiązującymi u pracodawcy.

Jak przeprowadzić konsultację związkową wypowiedzenia umowy o pracę >>

Pomieszczenia i sprzęt dla związku

Reklama

W omawianym porozumieniu pracodawca wraz ze związkiem mogą określić zasady korzystania z powierzchni biurowej czy z urządzeń biurowych niezbędnych do jego sprawnej działalności. Związek ze swojej strony powinien zagwarantować wykorzystywanie udostępnionego pomieszczenia i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać je w należytym stanie. Strony powinny także ustalić, w jakim zakresie pracodawca zapewnia sprzątanie, konserwację itp. użyczanych lub wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń.

Z punktu widzenia pracodawcy sugerowane jest umieszczenie w porozumieniu przepisu określającego zakres odpowiedzialności związku za szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z udostępnionego pomieszczenia oraz urządzeń. Należy podkreślić, że porozumienie – jak każda umowa – powinno zawierać klauzulę wypowiedzenia dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany jego treści powinny następować tylko w formie pisemnej z przyczyn dowodowych.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?