Kategorie

Jakie koszty utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej pokrywa pracodawca

Karol Łapiński
Jesteśmy objęci działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej. Część zakładów, w których funkcjonuje ta organizacja, nie płaci nam za pomieszczenia i całą resztę kosztów utrzymania organizacji, ograniczając się do wynagrodzeń za pracę ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W art. 341 ustawy o związkach zawodowych nie jest dokładnie uregulowana ta kwestia. Osoby pełniące funkcję w organizacji zakładowej jednocześnie często pełnią funkcje w organizacjach międzyzakładowych. Czy należy pokrywać cały koszt utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej, tj. koszty pomieszczeń, tzw. mediów, wynagrodzeń, sprzętów, artykułów kancelaryjnych, czy tylko wynagrodzeń i składek? Czy zwolnienia z pracy w celu udziału w spotkaniach związanych z funkcją w zakładowej organizacji związkowej dają podstawę do obciążania pozostałych zakładów kosztami takiego uczestnictwa?

Powinni Państwo pokrywać wspólnie z pozostałymi zakładami, które swoim działaniem obejmuje międzyzakładowa organizacja związkowa, cały koszt jej utrzymania, tj. koszty wynagrodzeń i składek za osoby zwolnione z obowiązku świadczenia pracy oraz inne wydatki związane np. z udostępnianiem organizacji pomieszczeń, sprzętów czy tzw. mediów. Zwolnienie pracownika – członka organów międzyzakładowej organizacji związkowej z obowiązku świadczenia pracy, w związku z pełnieniem funkcji w zakładowej organizacji związkowej, nie daje podstaw do obciążania pozostałych zakładów kosztami takiego uczestnictwa.

UZASADNIENIE

Wszyscy pracodawcy objęci zakresem działania międzyzakładowej organizacji związkowej ponoszą koszty (w tym koszty wynagrodzeń za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne) związane z zatrudnianiem pracownika zwolnionego:

 • z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej,
 • od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o związkach zawodowych),
Reklama

odpowiednio do udziału liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w stosunku do łącznej liczby członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców, objętych działaniem tej organizacji w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 341 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).

Aby koszty były proporcjonalnie rozłożone, na zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej nałożono obowiązek przekazania informacji pracodawcy (który zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) o liczbie członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych zakresem jej działania oraz zatrudnionych członków u każdego pracodawcy z osobna w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

WAŻNE!

Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty zwolnienia od pracy pracownika – związkowca, pod warunkiem otrzymania informacji niezbędnych do określenia tych kosztów.


Ustawodawca wprowadził więc mechanizm wspólnego ponoszenia kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. Można dalej wywnioskować, że obowiązek ten dotyczy wszelkich kosztów. W przepisie wprost jest sprecyzowane, że chodzi o wynagrodzenie za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem takiego pracownika. Jednak odnosi się to również do innych wydatków składających się na ogół kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.

Nadmierne obciążenie jednego podmiotu po stronie pracodawców stanowiłoby naruszenie zasady równości podmiotów wobec prawa i stałoby w sprzeczności z charakterem i celem unormowań zawartych w ustawie o związkach zawodowych.

Reklama

W ustawie nie ma określonych zasad dotyczących rozliczeń między pracodawcami z kosztów poniesionych na działalność międzyzakładowej organizacji związkowej, w tym z tytułu zwolnień od pracy działaczy takiej organizacji. W sytuacji gdy pierwotnie obciążają one tylko jednego lub niektórych z pracodawców, warto zawrzeć porozumienie wszystkich podmiotów określające warunki zwrotu poniesionych kosztów, takich jak wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w międzyzakładowej organizacji związkowej otrzymuje wynagrodzenie jedynie od swojego pracodawcy), koszty wyposażenia pomieszczeń związkowych, energii elektrycznej itp.

Porozumienie to będzie stanowiło umowę o charakterze cywilnoprawnym. Może ono ułatwić uprawnionemu pracodawcy, który poniósł określone koszty, dochodzenie jego roszczeń na drodze sądowej. Jednak nawet jeżeli nie ma takiej umowy, podmiot, który poniósł koszty związane z funkcjonowaniem międzyzakładowej organizacji związkowej (w tym wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne działacza międzyzakładowej organizacji związkowej, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy), może wystąpić do sądu cywilnego z pozwem wobec pozostałych pracodawców, uchylających się od realizacji ciążącego na nich obowiązku proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z powyższym art. 341 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który zobowiązuje do proporcjonalnego obciążania pracodawców kosztami funkcjonowania organizacji związkowej, odnosi się jedynie do kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. Natomiast jeśli chodzi o wydatki związane z działaniem zakładowej organizacji związkowej, to ponosi je jedynie pracodawca, u którego taka organizacja działa (art. 31 ustawy o związkach zawodowych). Dlatego nie należy obciążać innych pracodawców kosztami zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy działacza międzyzakładowej organizacji związkowej w związku z jego udziałem w spotkaniach związanych z funkcją pełnioną w zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcom przysługiwałoby prawo dochodzenia zwrotu wydatków, wraz z ustawowymi odsetkami, na drodze postępowania przed sądem cywilnym.

W praktyce rozgraniczenie czynności wykonywanych przez działacza zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej może napotkać wiele trudności. W przypadku wątpliwości każdy taki stan faktyczny wymaga starannego wyjaśnienia z udziałem organów statutowych związków zawodowych.

Podstawa prawna:

 • art. 31, art. 341 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

 • O tym, jakie jednostki organizacyjne (zakłady pracy) obejmuje działaniem międzyzakładowa organizacja związkowa, rozstrzygają samorządne decyzje właściwych organów danego związku zawodowego (wyrok SN z dnia 13.03.1997 r., I PKN 41/97, OSNP z 1997 r., nr 24, poz. 493).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?