| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Porozumienie ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnienia grupowego

Porozumienie ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnienia grupowego

Gdy pracodawca prowadził ze związkami zawodowymi negocjacje w dobrej wierze i nie doszło do zawarcia porozumienia w terminie 20-dniowym, ma on prawo wydania regulaminu zwolnień grupowych.

Pracodawca planujący zwolnienie grupowe zobowiązany jest prowadzić negocjacje z organizacją związkową w celu zawarcia porozumienia dotyczącego zasad zwolnienia oraz obowiązków pracodawcy związanych ze zwolnieniem. Niezawarcie porozumienia w terminie przewidzianym w przepisach skutkuje wydaniem przez pracodawcę regulaminu określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.

Zwolnienie grupowe występuje, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia z przyczyn niedotyczących pracowników co najmniej:

 • 10 pracowników – przy zatrudnieniu poniżej 100 osób,
 • 10% pracowników, jeżeli w zakładzie pracy pracuje minimum 100 i mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników – w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

We wskazanych limitach musimy uwzględniać także osoby zwalniane na skutek zawartego porozumienia stron (byleby z inicjatywą takiego zwolnienia wystąpił pracodawca), jeżeli zwolnienie dotyczy co najmniej 5 pracowników.

Porozumienie ze związkiem zawodowym

Pracodawca dokonujący zwolnień grupowych jest zobowiązany do wykonania wielu czynności m.in. polegających na konsultacji z określonymi podmiotami czy przekazywaniu informacji itp.

Pracodawca jest zobowiązany przekazać zakładowym organizacjom związkowym pisemną informację dotyczącą:

 • przyczyn zwolnienia grupowego,
 • liczby zatrudnionych i grup zawodowych, do których należą,
 • grup zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia,
 • okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • proponowanych przez niego kryteriów doboru pracowników do zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień, propozycji rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem (jeżeli obejmują świadczenia pieniężne musi zostać dodatkowo zawarty sposób ustalenia ich wysokości),
 • innych informacji, jeżeli mogą mieć wpływ na przebieg konsultacji i uzgodnienie porozumienia.

Pracodawca i organizacje związkowe działające w zakładzie pracy powinni w ciągu 20 dni od przekazania przez pracodawcę zawiadomienia o planowanym zwolnieniu zawrzeć porozumienie, które określa jego zasady oraz obowiązki pracodawcy w zakresie innych spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem. Porozumienie to staje się swoistym ograniczeniem działań pracodawcy, tworzy także przejrzystą sytuację odnoszącą się do trybu planowanych zwolnień grupowych.

Sąd Najwyższy w wyroku z 2 marca 2004 r. stwierdził, że porozumienie w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu zwolnień pracowników nie staje się bezskuteczne przez to, że zostało zawarte po upływie 20 dni od zawiadomienia na piśmie zakładowej organizacji związkowej o konieczności rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zgodnie z postanowieniami takiego porozumienia nie narusza przepisów o wypowiadaniu umów o pracę (I PK 387/03).

WAŻNE!

Związki zawodowe zawierają porozumienie dotyczące wszystkich pracowników firmy, także tych niebędących członkami tych związków (niezrzeszonych).

W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi przedstawiają one wspólnie ustalone stanowisko. Sposób sprecyzowania stanowiska i zapoznania z nim przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.

Porozumienie powinno zawierać uzgodnienia dotyczące:

 • grup zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia,
 • okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • kryteriów doboru pracowników do zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień,
 • rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem (m.in. świadczeń pieniężnych dla pracowników).

Porozumienie należy do wewnętrznych źródeł prawa pracy. Dlatego też każde jego postanowienie, które jest obiektywnie mniej korzystne dla pracowników niż inne wynikające z Kodeksu pracy, innych ustaw, rozporządzeń dotyczących tej problematyki oraz układów zbiorowych pracy, nie obowiązuje. W miejsce porozumienia należy więc stosować postanowienia dotyczące danych kwestii wynikające z ww. aktów.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »