Kategorie

Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych ZUS za 2010 r.

Joanna Stolarska
30 kwietnia 2011 r. minie termin, do którego płatnicy składek muszą sprawdzić poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek szczegółowego sprawdzenia, a w razie stwierdzenia błędów – również korekty dokumentacji rozliczeniowej za cały 2010 r. wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.

Obowiązek weryfikacji przez płatników danych związany jest m.in. z koniecznością przekazania przez ZUS ubezpieczonym informacji o stanie konta, na którym zapisane są składki na ich przyszłe emerytury. Aby dopełnić tego obowiązku w ustawowym terminie do 31 sierpnia każdego roku, ZUS musi posiadać aktualne i prawidłowe dane, dotyczące składek zadeklarowanych i opłaconych przez płatników za poszczególnych ubezpieczonych. Stąd też płatnicy muszą poddać szczegółowej weryfikacji przede wszystkim imienne raporty miesięczne. Jeżeli pojawi się konieczność ich skorygowania, w konsekwencji będą oni musieli również skorygować deklarację zbiorczą ZUS DRA.

Czy upadłość układowa zwalnia przedsiębiorcę ze składki na FGŚP >>

Dane do sprawdzenia

Imienne raporty miesięczne, składane każdego miesiąca za poszczególnych ubezpieczonych, dzielą się na dwie grupy:

 • zawierające informacje o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne raporty ZUS RCA (lub ZUS RZA w przypadku gdy ubezpieczony podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu);
 • zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w opłacaniu składek raporty ZUS RSA.

Płatnik ma obowiązek sprawdzić z dokumentacją źródłową (m.in. listy płac, karty zasiłkowe, dokumentacja osobowa), a w razie konieczności skorygować dane dotyczące:

 • podstawy wymiaru oraz wysokości składek opłaconych za ubezpieczonych;
 • kodów tytułów ubezpieczenia;
 • okresów przerw w opłacaniu składek;
 • kwot wypłaconych świadczeń;
 • danych identyfikacyjnych, z którymi przekazywane są do ZUS raporty miesięczne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik dokonuje korekty błędnych raportów, a następnie konieczne jest również skorygowanie deklaracji zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych – ZUS DRA. W komplecie dokumentów korygujących muszą się znaleźć poprawione raporty miesięczne oraz deklaracja rozliczeniowa, w której należy wykazać rozliczenie składek i wypłaconych świadczeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych korygującymi raportami. Wszystkie dokumenty w zestawie mają być oznaczone tym samym, kolejnym numerem identyfikatora.


Przykład

Oznaczenie dokumentów korygujących
Płatnik składek przekazał do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych (deklaracja rozliczeniowa oraz imienne raporty miesięczne) za październik 2010 r. oznaczony numerem identyfikatora 01-10/2010. W grudniu stwierdził, że błędnie wyliczył składkę na Fundusz Pracy, i w terminie 7 dni od stwierdzenia błędu przekazał do ZUS deklarację rozliczeniową korygującą, w której wykazał prawidłową kwotę składek na FP. Deklaracja korygująca została oznaczona numerem identyfikatora 02-10/2010. Ponieważ błąd dotyczył jedynie danych wykazanych w deklaracji, płatnik nie złożył razem z nią żadnego raportu imiennego korygującego.
Dokonując sprawdzenia danych za 2010 r., płatnik stwierdził błąd w dwóch imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, złożonych w komplecie dokumentów za październik 2010 r.
W celu poprawienia błędów powinien złożyć do ZUS komplet dokumentów korygujących: deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz dwa raporty ZUS RCA. Wszystkie te dokumenty muszą być oznaczone numerem identyfikatora 03-10/2010.

Płatnicy muszą sporządzić korekty tylko tych raportów, w których stwierdzili nieprawidłowości. W komplecie dokumentów korygujących nie należy umieszczać ponownie raportów, w których nie stwierdzono błędów.

Bez korekty

Jeżeli płatnik, sprawdzając wysokości należnych za ubezpieczonego składek, stwierdzi w podstawie wymiaru błąd nieprzekraczający kwoty 2,20 zł, to zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie koryguje raportu rozliczeniowego, w którym wykazano błędną podstawę. Wyjątkiem od tej zasady są dokumenty, w których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, ale również np. zleceniobiorców, których wynagrodzenie określone jest inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. W przypadku takich ubezpieczonych dokumentację rozliczeniową należy skorygować, nawet jeżeli różnica w błędnie ustalonej podstawie oskładkowania jest mniejsza niż 2,20 zł.

Przechowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej >>

Terminy

Sprawdzenie i skorygowanie danych w terminie do 30 kwietnia nie zwalnia płatnika z obowiązku dokonania korekty dokumentów, w których błędy zostaną stwierdzone w terminie późniejszym – czy to przez płatnika, czy po zawiadomieniu z ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik ma obowiązek również na bieżąco sporządzać i przekazywać do Zakładu dokumenty rozliczeniowe korygujące, w następujących terminach:

 • 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS;
 • 7 dni od uprawomocnienia się decyzji – jeżeli konieczność korekty jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji;
 • 30 dni od otrzymania protokołu kontroli – jeżeli konieczność korekty wynika z przeprowadzonej kontroli.

Korekta z urzędu

Należy przypomnieć, że ZUS ma prawo z urzędu skorygować błędy stwierdzone w dokumentacji złożonej przez płatnika. Uprawnienia Zakładu pod tym względem są bardzo szerokie i obejmują nie tylko dokumentację rozliczeniową, ale również zgłoszeniową dotyczącą zarówno płatników, jak i ubezpieczonych. ZUS może korygować z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz z urzędu wprowadzać i korygować dane bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek. Działania te zawsze poprzedza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a o wszelkich zmianach organ musi poinformować zarówno płatnika składek, jak i osobę ubezpieczoną. Jeśli płatnik składek nie zgadza się z danymi zawartymi w dokumentacji korygującej sporządzonej z urzędu, w terminie 14 dni od otrzymania informacji powinien przekazać do Zakładu dokumenty ubezpieczeniowe korygujące te dane. Nie ma takiej możliwości jedynie w sytuacji, gdy dane wprowadzone do systemu przez ZUS wynikają z prawomocnej decyzji organu lub z prawomocnego wyroku sądu.

Zakończenie i wyniki kontroli ZUS >>

ZUS może z urzędu sporządzić korektę dokumentów, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • stwierdzono nieprawidłowości na koncie płatnika lub ubezpieczonego,
 • ponad wszelką wątpliwość ustalono stan faktyczny (na podstawie dowodów zgromadzonych w toku postępowania, prawomocnej decyzji Zakładu lub prawomocnego wyroku sądu),
 • nie ma możliwości uzyskania prawidłowych dokumentów od płatnika, a zatem w sytuacji gdy:
  – płatnik już nie istnieje,

  – uporczywie uchyla się od złożenia prawidłowej dokumentacji,

  – składanie dużej ilości dokumentów przez płatnika byłoby nieefektywne – ZUS może przeprowadzić korekty szybciej i bez ryzyka powielenia błędów,

  – płatnik złożył poprawne dokumenty, ale w wyniku błędnego ich przetworzenia przez system informatyczny powstały błędne zapisy na koncie,

  – zmiana danych ubezpieczonego nastąpiła w okresie przerwy w ubezpieczeniach (brak jest płatnika, który miałby ją zgłosić).

Sankcje

Terminowość składania korekt dokumentów rozliczeniowych badana jest przez ZUS w trakcie kontroli płatników składek. Jeżeli przedsiębiorca uporczywie nie koryguje błędów w dokumentacji rozliczeniowej, ZUS może skierować sprawę do sądu grodzkiego. Ten zaś może nałożyć na płatnika karę grzywny w maksymalnej wysokości 5 tys. zł.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?