| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > O czym pracodawca musi informować pracowników

O czym pracodawca musi informować pracowników

Na pracodawcy ciąży wiele różnego typu obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Ich cechą wspólną jest to, że uchybienia popełnione przez pracodawcę przy ich wykonaniu mogą spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy z odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie.

Dodatkowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcach, u których obowiązują układy zbiorowe pracy. W pisemnym zawiadomieniu o objęciu pracownika układem zbiorowym należy wskazać nazwę układu i datę jego uchwalenia, a także datę i miejsce jego rejestracji. Jeżeli treść układu zbiorowego ulegnie zmianie, wymaga to również przekazania informacji pracownikowi. Musi być ona przekazana również wtedy, gdy warunki pracy pracownika zaczynają być kształtowane nowym układem zbiorowym, który wchodzi w życie. W razie zmiany lub wprowadzenia nowego układu, przekazanie pracownikowi informacji o kształtowaniu warunków zatrudnienia mocą układu zbiorowego powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu — nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Pracownika skierowanego do pracy poza UE należy dodatkowo poinformować o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu i zapewnienie zakwaterowania oraz o zmianie tych warunków zatrudnienia (art. 291 § 2–5 k.p.).

Nad pracodawcą, który nie dopełnił obowiązku informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, nie ciąży groźba zastosowania jakichkolwiek sankcji. Jeśli jednak brak takiej wiedzy u pracownika spowoduje u niego szkodę lub będzie mu dawał prawo obrony przed niekorzystnymi dla niego działaniami pracodawcy, uchybienia w tym zakresie zadziałają na niekorzyść pracodawcy. W takim przypadku pracownik będzie mógł bowiem wystąpić do sądu o odszkodowanie.

Przejście zakładu pracy - obowiązki i odpowiedzialność >>

Szczególnego rodzaju obowiązki informacyjne ciążą na dotychczasowym i nowym pracodawcy, gdy dochodzi do przejęcia zakładu pracy (art. 231 k.p.). Mają oni obowiązek poinformowania pracowników na piśmie o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i jego przyczynach, o prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania (gdy u pracodawcy przejmującego i przejmowanego nie działają związki zawodowe). Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 § 3 k.p.).

Dodatkowe informacje o warunkach pracy

W zakresie, w jakim organizacja i porządek w procesie pracy są objęte regulaminem pracy, pracodawca jest zwolniony z dodatkowego pouczania o nich pracownika. Musi to jednak zrobić, jeśli w firmie nie funkcjonuje regulamin pracy z uwagi na zatrudnianie mniej niż 20 pracowników. Tego typu mniejsi pracodawcy są zobowiązani do poinformowania pracowników dodatkowo o:

  • porze nocnej,
  • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
  • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawcy posiadający regulaminy pracy muszą jednak pamiętać, że zamieszczone w nich zobowiązanie pracowników z zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na poszczególnych stanowiskach pracy nie wyłącza obowiązku zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Domniemanie znajomości obowiązków wynikających z zapoznania się pracownika z regulaminem pracy obejmuje jedynie zawarte i określone w nim obowiązki (art. 104 k.p.). Nie może dotyczyć natomiast wszystkich tych procedur wewnątrzzakładowych (technicznych, organizacyjnych, kontrolnych), które nie stanowią przedmiotu regulaminu pracy (wyrok SN z 29 maja 2007 r., II PK 317/06, OSNP 2008/13-14/192).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »