Kategorie

Przejście zakładu pracy - obowiązki i odpowiedzialność

Krzysztof Czerwiński
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Kiedy zbywamy przedsiębiorstwo, musimy pamiętać, że wiąże się to nie tylko z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego i handlowego, ale i prawa pracy. Przedsiębiorstwo lub jego część co do zasady będą zakładami pracy. Trzeba pamiętać o tym, jaką odpowiedzialność powoduje przejście zakładu pracy.

Reklama

Przez zakład pracy należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną stanowiącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Warto zauważyć, że taka kodeksowa definicja zakładu pracy odpowiada definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jeżeli zatem zbywamy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, zbywamy też zakład pracy lub jego część.

Warto również pamiętać, że część przedsiębiorstwa może być całym zakładem pracy. Badając, czy mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy czy jego części, trzeba będzie analizować dany, konkretny przypadek. To, że zbywamy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie oznacza automatycznie, że zbywamy część zakładu pracy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa co do zasady stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 k.p.). Następuje zatem swoista zmiana stron umowy o pracę po stronie pracodawcy. Zmiana pracodawcy nie ma jednak co do zasady wpływu na treść umowy o pracę, na prawa i obowiązki z niej wynikające, a także na prawa i obowiązki wynikające z innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

W razie przejścia części zakładu pracy za zobowiązania ze stosunku pracy poprzedzające przejęcie obaj pracodawcy odpowiadają solidarnie (art. 231 § 2 k.p.).

Co istotne, z przejściem zakładu pracy i z odpowiedzialnością za zobowiązania wobec pracowników mamy do czynienia także wtedy, gdy nowy właściciel zakładu pracy prowadzi działalność zupełnie różną od dotychczasowej.

Regulacje dotyczące obowiązków wobec pracowników dotyczą tych osób, które w dniu przejęcia zakładu pracy lub jego części były zatrudnione w danym zakładzie. Przejście pracowników następuje z mocy prawa i nie zależy od ich woli.

Reklama

Tacy pracownicy mogą jednak rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy (art. 231 § 4 k.p.). Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Owa fikcja takich skutków, jakie ma dla pracownika rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, odnosi się do przyszłego zatrudnienia.

Należy też wskazać, że z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, „nowy” pracodawca jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, a także wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie (art. 231 § 5 k.p.).


Jeżeli u pracodawców (zbywającego i nabywającego) nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca muszą poinformować na piśmie swoich pracowników o:

 • przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • przyczynach przejścia,
 • prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników,
 • zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania (art. 231 § 3 k.p.).

Przekazanie powyższej informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Jeżeli u pracodawców działają organizacje związkowe, wówczas zastosowanie znajdzie art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zgodnie z tym przepisem informacja o treści wskazanej powyżej, określonej w art. 231 § 3 k.p., musi być przekazana w terminie 30 dni przed planowanym przejściem zakładu lub jego części określonej organizacji związkowej.

Co istotne, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy (art. 231 § 6 k.p.). Istnieje jeszcze przypadek, gdy przy przejściu zakładu pracy lub jego części konieczne jest zwolnienie pewnej grupy osób. Jeżeli pracodawca zamierza zwolnić określoną grupę pracowników, a działają u niego związki zawodowe, zobowiązany jest je o tym poinformować (art. 261 ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych).

Jeżeli wraz z przejściem zakładu pracy spełnione zostaną przesłanki zastosowania ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, trzeba będzie wskazać wymogi wskazane w tej ustawie.

Nie jest tak, że przejście zakładu pracy uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem (z wypowiedzeniem czy bez). Artykuł 231 § 6 k.p. wskazuje jedynie, że przejście zakładu pracy nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli jednak istnieją inne powody rozwiązania umowy o pracę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę jest irrelewantne.

Jak widać, regulacje Kodeksu pracy są ważnym elementem związanym z transakcjami między przedsiębiorcami. Trzeba zatem pamiętać o wskazanych regulacjach przy zbywaniu zakładu pracy lub jego części. Należy także podkreślić, że zbywając zakład pracy, warto tak przeprowadzić transakcję, aby wykazać, że doszło do zbycia całości zakładu (nabywca będzie próbował działać w odwrotny sposób). Wówczas odpowiedzialność zbywcy będzie – w zakresie umów pracowniczych – wyłączona.

Podstawa prawna:

 • art. 231 Kodeksu pracy,
 • art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?