Kategorie

Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy

Joanna Pysiewicz-Jężak
Pracownik przywrócony do pracy ma prawo do wynagrodzenia za okres, w którym nie wykonywał pracy w związku z niezgodnym z prawem działaniem pracodawcy. Nie zawsze jednak otrzyma on wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy.

Pracownikowi, który przez sąd został przywrócony do pracy i zgłosił gotowość do jej wykonywania, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Minimalne i maksymalne ramy tego wynagrodzenia określają przepisy Kodeksu pracy, a o konkretnych wysokościach orzeka sąd pracy w wydanym wyroku. Warunkiem uzyskania przez pracownika prawa do tego wynagrodzenia jest zgłoszenie – w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy – gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w ramach przywróconego stosunku pracy. W przypadku uchybienia temu terminowi pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, chyba że przekroczenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od podwładnego. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia, wlicza się do okresu zatrudnienia czas pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie.

Za jaki okres przysługuje wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona została od długości okresu pozostawania bez pracy.

Reklama

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy po wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, które było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc (art. 47 k.p.). Natomiast pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie i który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc (art. 57 § 1 k.p.).

Jeżeli jednak umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem–ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Odmowa przywrócenia do pracy związkowca >>

Obliczanie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Ustalając wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy zgodnie z rozporządzeniem z 29 maja 1996 r., które z kolei odsyła do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (zwane dalej rozporządzeniem).


Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy ustalić średnie miesięczne wynagrodzenie (§ 14–17 rozporządzenia) i nie dokonywać działań przewidzianych w § 18 i 19 rozporządzenia (m.in. nie stosuje się współczynnika urlopowego i nie oblicza się wynagrodzenia za 1 dzień). Obliczone zgodnie z ww. przepisami wynagrodzenie mnoży się przez liczbę miesięcy, za które sąd przyznał je pracownikowi.

Przykład

31 grudnia 2009 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem z naruszeniem przepisów prawa. Sąd przywrócił tego pracownika do pracy 3 września 2010 r. i przysądził mu 2-miesięczne wynagrodzenie.

Pracownik w okresie zatrudnienia otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3500 zł, 20% dodatek stażowy oraz regulaminowe premie miesięczne w zmiennej wysokości.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie z okresu ostatnich 3 miesięcy zatrudnienia pracownika, tj. od października do grudnia 2009 r.

Składniki otrzymywane w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wysokości należnej w grudniu 2009 r. – 4200 zł (3500 zł + 700 zł).

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu ostatnich 3 miesięcy pracy pracownika, tj. z okresu od października do grudnia 2009 r.

Pracownik otrzymał premie w następującej wysokości:
600 zł – w październiku, 400 zł – w listopadzie, 300 zł – w grudniu 2009 r.

Należy zsumować premie, które pracownik otrzymał w okresie 3 miesięcy:
600 zł + 400 zł + 300 zł = 1300 zł.
1300 zł : 3 = 433,30 zł – otrzymana kwota to przeciętna premia z okresu od października do grudnia 2009 r.

Następnie sumujemy wynagrodzenie ze stałych i zmiennych składników:
3500 zł + 700 zł + 433,30 zł = 4633,30 zł.

Otrzymana kwota to średnie miesięczne wynagrodzenie.

Sąd zasądził na rzecz pracownika 2-miesięczne odszkodowanie, ustalając wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie należy więc pomnożyć przez 2:
4633,30 zł × 2 = 9266,60 zł.

Za czas, kiedy pracownik pozostawał bez pracy pracodawca powinien mu wypłacić wynagrodzenie w wysokości 9266,60 zł.

Kiedy przywrócenie pracownika do pracy może być uznane za niecelowe >>

Pracodawca dokonujący wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!
Jeżeli w okresie, w którym przywrócony pracownik pozostawał bez pracy, w zakładzie nastąpiły podwyżki płac, pracodawca oblicza wynagrodzenie pracownika, nie uwzględniając tych podwyżek.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?