| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Wynagrodzenie za czas urlopu

Wynagrodzenie za czas urlopu

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się składników, które mają charakter jednorazowy albo występują jedynie sporadycznie.

Zasadą jest, że za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien otrzymać taką samą pensję, jaką dostałby, gdyby w tym czasie pracował. O ile zasada ta jest dość prosta do zastosowania w przypadku pracowników wynagradzanych stałą stawką miesięczną, o tyle w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia sprawa staje się bardziej skomplikowana.

Stała pensja

Pracownik, który w swoim wynagrodzeniu nie ma żadnych zmiennych składników i co miesiąc otrzymuje taką samą pensję, za okres urlopu powinien otrzymać dokładnie tyle samo.

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu pracownika otrzymującego stałe wynagrodzenie miesięczne, należy obliczyć stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu. W tym celu miesięczną stawkę wynagrodzenia trzeba podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Następnie ustaloną w ten sposób stawkę godzinową wynagrodzenia za czas urlopu mnoży się przez liczbę godzin urlopu.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą stawką miesięczną w wysokości 2500 zł. W okresie od 24 do 28 maja przebywa na urlopie, w sumie 40 godzin pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego należy:
3500 zł : 152 (wymiar czasu pracy obowiązujący w maju 2010 r.) = 23,03 zł/godz.
40 godz. x 23,03 zł/godz. = 921,20 zł (wynagrodzenie urlopowe).

Pensja zmienna i dodatki

W przypadku pracowników, których wynagrodzenie jest określone w stawce zmiennej lub dostają oni różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia, wyliczenia pensji urlopowej należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem urlopowym. W przypadku takich pracowników najpierw trzeba określić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Jak w czasie urlopów wypoczynkowych zastępować pracowników >>

Do obliczenia wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • należności przysługujących pracownikowi zgodnie z przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – w okresie objęcia go przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, np. premii kwartalnych.

Wszystkie pozostałe składniki, które występują w pensji pracownika w okresie urlopu, powinny być uwzględnione w podstawie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kowalczyk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »