| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Świadczenia emerytalno-rentowe przy pracy za granicą

Świadczenia emerytalno-rentowe przy pracy za granicą

Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla osób mających okresy ubezpieczenia za granicą ustala się według przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z przepisami polskimi w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z lat 1980–98.

Podstawa wymiaru kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia za granicą w innych państwach członkowskich UE/EOG lub Szwajcarii ustalana jest w szczególny sposób. Zgodnie z postanowieniami ustawy emerytalnej podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18 tej ustawy, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych z tych lat przez okres roku lub w okresie krótszym niż rok nie pozostawał w ubezpieczeniu.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - zmiana terminu>>

W myśl ustawy emerytalnej w celu ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego:

  • oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek (i innych wliczanych kwot) w okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych,
  • oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu,
  • oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, oraz
  • mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową, stanowiącą 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II kwartału 1998 r., wynoszącą 1220,89 zł.

Zasada ogólna

Jeżeli dana osoba nie posiada w latach 1980–1998 zagranicznych okresów ubezpieczenia, należy najpierw sprawdzić, czy możliwe jest zastosowanie tej zasady ogólnej. W odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w innych państwach członkowskich przypadające na lata 1980–1998 zastosowanie mogą znaleźć postanowienia przywołanego art. 18 ustawy emerytalnej. Przewiduje on, że podstawę wymiaru emerytury lub renty dla osób posiadających okresy ubezpieczenia za granicą, o których mowa w art. 8 ustawy, a więc w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, ustala się na zasadach ogólnych według przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z lat 1980–1998, z tym że przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających w przypadku kapitału w latach 1980–1998, nie uwzględnia się lat kalendarzowych, w których ubezpieczony przez cały rok pozostawał w ubezpieczeniu w państwie członkowskim.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »