REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Strajk pracowników jako środek ostateczny rozwiązywania sporów

Zuzanna Pierścińska
Strajk pracowników jako środek ostateczny rozwiązywania sporów/ fot. Fotolia
Strajk pracowników jako środek ostateczny rozwiązywania sporów/ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Strajk jest środkiem ostatecznym stosowanym, w celu rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Strajk musi odbywać się zgodnie z zasadami i przesłankami określonymi w obowiązujących przepisach.

Strajk - jak zostało to wskazane na początku, jest środkiem ostatecznym. Aby doszło do jego wszczęcia, należy początkowo, zacząć od mniej inwazyjnych i pokojowych środków rozstrzygnięcia sporu. Poniżej przedstawione są kolejne etapy, niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania przed rozpoczęciem strajku.

REKLAMA

Autopromocja

Etapy poprzedzające strajk

Etap 1 -  wskazanie przedmiotu żądania

Należy zaznaczyć, iż spór zbiorowy istnieje od dnia, w którym podmiot reprezentujący interesy pracownicze, zgłosi pracodawcy określone żądania. Warunkiem koniecznym na tym etapie, jest wskazanie przedmiotu żądania oraz poinformowanie, iż w przypadku braki reakcji ze strony pracodawcy zostanie ogłoszony strajk.

Podmiot reprezentujący, przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu strajku, powinien mieć na uwadze, współmierność żądań do strat związanych ze strajkiem.

Dzień zapowiedzianego strajku, nie może przypadać przed upływem 14 dni, od dnia zgłoszenia sporu. (art. 7 pkt. 2)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Etap 2 - zobowiązania pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do podjęcia kroków, zmierzających do uzyskania porozumienia z pracownikami oraz zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jeżeli, rokowania zakończą się pomyślnie - strony podpisują porozumienie.

Jeżeli, porozumienie nie zostanie osiągnięte, sporządzany jest protokół rozbieżności wraz ze wskazaniem stanowisk stron.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Etap 3 - mediacja

W przypadku, jeżeli nie doszło do porozumienia, a strona, która wszczęła spór, podtrzymuje żądania - spór prowadzony jest dalej z udziałem mediatora. (art. 10)

Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. (art. 11)

Jeżeli, strony nie mogą dojść do porozumienia co do wyznaczenia osoby mediatora, w ciągu 5 dni, dalsze postępowanie prowadzone jest z udziałem mediatora, wskazanego na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy. (art. 11 pkt. 2)

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy ( Dz. U, Nr 269, poz. 2673) - Koszty postępowania mediacyjnego, w równych częściach ponoszą strony sporu zbiorowego, chyba, że zostanie uzgodniony inny podział.

Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem porozumienia, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, pojawia się uprawnienie do podjęcia akcji strajkowej.

Strajk może zostać zorganizowany bez zachowania powyżej wymienionych zasad, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. (art. 17 pkt. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)

Strajk

Kwestie strajku pracowników i zasady jego organizowania, reguluje Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 295, zm. z 2015 r. poz. 1240).

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 niniejszej ustawy – Strajk, polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu, który dotyczyć może:

 1. warunków pracy;
 2. płac;
 3. świadczeń socjalnych,
 4. praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszenia się. (art. 1)

Udział w strajku jest dobrowolny. (art. 18)


Kiedy strajk jest niedopuszczalny?

Zgodnie z art. 19, nie jest dopuszczalnym zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach czy tez instalacjach, na których zaniechanie pracy, zagraża życiu, zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

Organizowanie strajku jest  niedopuszczalne w :

 1. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 2. Agencji Wywiadu
 3. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 4. Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 5. W jednostkach policji i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Służbie Więziennej
 7. Straży Granicznej i Służbie Celnej
 8. W jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz w prokuraturze.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż związek zawodowy działający w innym zakładzie pracy może zorganizować strajk solidarnościowy, w obronie praw i interesów pracowników, którym nie przysługuje prawo do strajku. Czas trwania takiego strajku, nie może przekroczyć jednak, więcej niż połowy dnia roboczego.

Strajk zakładowy i strajk wielozakładowy

Strajk zakładowy - ogłaszany jest przez organizację związkową. Warunkiem jest uzyskanie zgody większości głosujących pracowników, o ile w głosowaniu udział wzięło co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

Strajk wielozakładowy- ogłaszany jest przez organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości  głosujących pracowników, w poszczególnych zakładach pracy, jeżeli w głosowaniu udział wzięło co najmniej 50% pracowników.

Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Kierownik zakładu pracy

Kierownik zakładu pracy, nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do:

 1. pracowników, którzy nie biorą udziału w strajku
 2. zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy  obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub działalności zakładu. (art. 21)

Organizatorzy strajku są zobowiązani do współdziałania z kierownikiem zakładu pracy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy, obiektów, urządzeń, instalacji.

Uprawnienia pracownika

 Jeżeli strajk zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracownik nie ma natomiast prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudniania w zakładzie pracy. (art. 23 pkt. 2)

Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

Fundusze strajkowe

Zgodnie z art. 24, związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszów strajkowych. Nadto, fundusze te nie podlegają egzekucji.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Odpowiedzialności, za naruszenie przepisów ustawy podlega ten, kto w związku z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem:przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu strajku w sposób zgodny prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie, kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną, która jest wbrew przepisom ustawy - podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy, organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295, zm. z 2015 r. poz. 1240);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz. U, Nr 269, poz. 2673).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

REKLAMA

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA