Kategorie

Porozumienie pracownicze

Strajk jest środkiem ostatecznym stosowanym, w celu rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Strajk musi odbywać się zgodnie z zasadami i przesłankami określonymi w obowiązujących przepisach.
W określonych sytuacjach pracodawca może za porozumieniem obniżyć warunki pracy i płacy. Jednak zmiana warunków na mniej korzystne może trwać tylko przez określony czas.
Pracownik, który swoim zachowaniem wyrządził szkodę pracodawcy może zawrzeć z nim ugodę dotyczącą sposobu naprawienia uszczerbku.