| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Dodatek wyrównawczy

Dodatek wyrównawczy

Przeniesienie pracownika do innej pracy może spowodować obniżenie jego wynagrodzenia. Jeżeli dotyczy ono m.in. pracownic w ciąży, pracowników objętych szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, wówczas pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego.

W sytuacji gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został jednocześnie uznany za niezdolnego do pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS), również pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do odpowiedniej pracy.

Jeżeli przeniesienie chorego pracownika do innej pracy spowodowało obniżenie jego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Uprawnienie do dodatku wyrównawczego zostało uregulowane również w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z jej treścią pracodawca ma obowiązek wypłaty dodatku wyrównawczego w sytuacji, gdy wypowiada warunki pracy lub płacy pracownikom szczególnie chronionym (przed zwolnieniem definitywnym), w efekcie czego dochodzi do obniżenia ich wynagrodzenia. Dodatek ten przysługuje tym pracownikom, aż do zakończenia okresu, w którym korzystają oni ze szczególnej ochrony. Należą do nich:

• osoby w wieku przedemerytalnym,

• kobiety w ciąży oraz przebywające na urlopie macierzyńskim,

• członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,

• członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,

• członkowie zakładowej organizacji związkowej, upoważnieni do jej reprezentowania wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

• członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej, członkowie zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawiciele pracowników w spółce europejskiej bądź spółdzielni europejskiej,

• społeczni inspektorzy pracy,

• osoby powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,

• członkowie rady pracowników lub przedstawiciele pracowników uprawnieni do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Ponadto uprawnienie do dodatku wyrównawczego zostało przewidziane w sytuacji, gdy pracodawca z przyczyn leżących po jego stronie dokonuje wypowiedzenia warunków pracy i płacy tym pracownikom, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy, lecz wobec których dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Skuteczne dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wymaga przeprowadzenia konsultacji z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową. Jeśli wypowiedzenie zmieniające spowoduje obniżenie płacy, pracownikom tym przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego, przy czym okres jego pobierania nie może przekroczyć sześciu miesięcy. Prawo do dodatku nie przysługuje wówczas, gdy szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z przebywania pracownika na urlopie bądź z jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 41 k.p.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »