REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie minimalne 2013 r. - praktyczne skutki podwyższenia

Joanna Nowicka
Płaca minimalna - skutki podwyższenia. /Fot. Fotolia
Płaca minimalna - skutki podwyższenia. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1600 zł brutto miesięcznie (w 2012 r. wynosiło ono 1500 zł). Wzrosły zatem nie tylko koszty składkowo-podatkowe związane z zatrudnieniem, ale też m.in. wysokość dodatku za pracę w nocy, minimalne świadczenia chorobowe, kwoty wolne od potrąceń, wysokość odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalnego odszkodowania za mobbing.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 6 ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Wyjątek od tej zasady obejmuje pracowników rozpoczynających pracę po raz pierwszy w życiu w danym roku. W okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2013 r. nie niższe niż 1280 zł.

Autopromocja

Jak obliczyć płacę minimalną netto

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1600 zł jest wartością brutto. Osoby najniżej zarabiające otrzymują „do ręki” pensję pomniejszoną o należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne i o potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy. To, jaką płacę minimalną netto należy wypłacać w 2013 r. osobie otrzymującej najniższe wynagrodzenie, zależy od kilku czynników – w tym m.in. od przysługujących tej osobie pracowniczych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – podstawowych lub podwyższonych (art. 22 ust. 2 updof), oraz od tego, czy miesięczną zaliczkę na podatek pracownika zakład pracy pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – tj. o 46,33 zł (na podstawie oświadczenia PIT-2).

Zobacz także: Minimalne wynagrodzenie za pracę 2013

Z tego względu, z jednego punktu wyjścia (wynagrodzenia minimalnego brutto) możliwe do uzyskania są aż cztery wyniki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika (tj. te w części przez niego finansowane). W 2013 r. procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne nie uległy zmianie – są takie same jak w 2012 r. We wszystkich czterech wariantach obliczeń składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne – w częściach finansowanych przez pracownika – należy liczyć w ten sam sposób:

Składki na ubezpieczenia społeczne

W pierwszej kolejności należy obliczyć od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (czyli od kwoty 1600 zł) składki na ubezpieczenia społeczne:

 • 1600 zł × 9,76% = 156,16 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1600 zł × 1,5% = 24 zł – składka na ubezpieczenia rentowe,
 • 1600 zł × 2,45% = 39,20 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe.

Razem (13,71%) składki te wynoszą: 219,36 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Następnie należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1600 zł – 219,36 zł = 1380,64 zł – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1380,64 zł × 9% = 124,26 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
 • 1380,64 zł × 7,75% = 107 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek.

Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. wynoszą:

 • 111,25 zł miesięcznie – gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy (są to tzw. koszty podstawowe),
 • 139,06 zł miesięcznie – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę (są to tzw. koszty podwyższone).

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa także zmianie skala podatkowa (art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Wariant I: podstawowe koszty + PIT-2

Zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów; dalej: kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 111,25 zł (kup) = 1269,39 zł; po zaokrągleniu 1269 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1269 zł × 18%) – 46,33 zł = 182,09 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 182,09 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 75,09 zł; po zaokrągleniu 75 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 75 zł) = 1181,38 zł.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia

Wariant II: podstawowe kup (bez PIT-2)

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 (z podstawowymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 111,25 zł (kup) = 1269,39 zł; po zaokrągleniu 1269 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1269 zł × 18%) = 228,42 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 228,42 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 121,42 zł; po zaokrągleniu 121 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 121 zł) = 1135,38 zł.

Wariant III: podwyższone kup + PIT-2

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (z podwyższonymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 139,06 zł (kup) = 1241,58 zł; po zaokrągleniu 1242 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1242 zł × 18%) – 46,33 zł = 177,23 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 177,23 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 70,23 zł; po zaokrągleniu 70 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 70 zł) = 1186,38 zł.

Wariant IV: podwyższone kup (bez PIT-2)

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 (z podwyższonymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 139,06 zł (kup) = 1241,58 zł; po zaokrągleniu 1242 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1242 zł × 18%) = 223,56 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 223,56 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 116,56 zł; po zaokrągleniu 117 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 117 zł) = 1139,38 zł.

Zobacz również: Forum Kadry - ZUS i Płace

Pracownik w pierwszym roku pracy

W analogiczny jak wyżej sposób oblicza się minimalne wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego pierwszego roku pracy, z tym że należy zastosować kwotę wyjściową w wysokości 1280 zł (80% z 1600 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne od pensji minimalnej „początkującego” pracownika – w części przez niego finansowanej – wynoszą:

Składki na ubezpieczenia społeczne

 • 1280 zł × 9,76% = 124,93 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1280 zł × 1,5% = 19,20 zł – składka na ubezpieczenia rentowe,
 • 1280 zł × 2,45% = 31,36 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe.

Razem (13,71%) składki te wynoszą: 175,49 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 • 1280 zł – 175,49 zł = 1104,51 zł – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1104,51 zł × 9% = 99,40 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
 • 1104,51 zł × 7,75% = 85,60 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek.

Dodatek za pracę w nocy

Wraz ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego, w 2013 r. wzrosła wysokość dodatku za pracę w porze nocnej (za każdą godzinę pracy). Dodatek ten stanowi 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu w 2013 r., co obrazuje tabela 1.

TABELA 1. Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2013 r.

Miesiące

Liczba godzin do przepracowania

Kwota dodatku brutto

(1600 zł : liczbę godzin) × 20%

Kwota dodatku brutto dla osób w pierwszym roku pracy

(1280 zł : liczbę godzin) × 20%

Styczeń

176

1,82 zł

1,45 zł

Luty

160

2,00 zł

1,60 zł

Marzec

168

1,90 zł

1,52 zł

Kwiecień

168

1,90 zł

1,52 zł

Maj

160

2,00 zł

1,60 zł

Czerwiec

160

2,00 zł

1,60 zł

Lipiec

184

1,74 zł

1,39 zł

Sierpień

168

1,90 zł

1,52 zł

Wrzesień

168

1,90 zł

1,52 zł

Październik

184

1,74 zł

1,39 zł

Listopad

152

2,11 zł

1,68 zł

Grudzień

160

2,00 zł

1,60 zł

Zobacz: Nadgodziny w porze nocnej - jak obliczyć za nie wynagrodzenie

Podstawa zasiłku chorobowego

W 2013 r. wraz ze wzrostem minimalnej pensji wzrosła także minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Wynosi ona obecnie 1380,64 zł (1600 zł po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71%, tj. 219,36 zł). Dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest to kwota 1104,51 zł.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zmniejszonej proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

Wyższe kwoty od potrąceń

Zmieniły się także m.in. kwoty wolne od potrąceń na podstawie art. 871 § 1 i art. 91 § 2 k.p., co przedstawia tabela 2.

TABELA 2. Kwoty wolne od potrąceń w 2013 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Sposób obliczenia wynagrodzenia minimalnego netto

Wysokość wynagrodzenia minimalnego netto

75% wynagrodzenia minimalnego

90% wynagrodzenia minimalnego

80% wynagrodzenia minimalnego

Podstawowe kup + PIT-2

1181,38 zł

886,04 zł

1063,24 zł

945,10 zł

Podstawowe kup (bez PIT-2)

1135,38 zł

851,54 zł

1021,84 zł

908,30 zł

Podwyższone kup + PIT-2

1186,38 zł

889,79 zł

1067,74 zł

949,10 zł

Podwyższone kup (bez PIT-2)

1139,38 zł

854,54 zł

1025,44 zł

911,50 zł

Zobacz także: Czy zawsze kwoty wolne od potrąceń są takie same

Minimalne odszkodowanie za mobbing

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna kwota odszkodowania, jakiego ma prawo dochodzić od pracodawcy pracownik poszkodowany z tytułu mobbingu, który wskutek takich zachowań rozwiązał umowę o pracę.

Odszkodowanie dla pracownika z tytułu mobbingu nie może być niższe od minimalnej pensji, tj. od 1 stycznia 2013 r. od kwoty 1600 zł (art. 943 § 4 k.p.).

Podstawy prawne:

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1540)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uciążliwy obowiązek pracodawcy - comiesięczne wpłaty na PFRON

  Od 1 marca 2024 r. zwiększyła się comiesięczna wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłata wynosi 3065,16 zł za etat. Czy każdy pracodawca musi dokonywać wpłat na PFRON?

  4-dniowy tydzień pracy [WYWIAD]

  4-dniowy tydzień w pracy w Polsce? Czy to możliwe na gruncie przepisów Kodeksu pracy? Czy 4 dni pracy to mniejsza liczba godzin pracy i niższe wynagrodzenie? Jak krótszy tydzień pracy wpływa na zaangażowanie i wydajność pracowników?

  Składka zdrowotna przedsiębiorcy 2024 - podstawa wymiaru

  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy w 2024 roku zależy od formy opodatkowania - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej w tych przypadkach?

  Podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

  Fala podwyżek dla pracowników sfery budżetowej przybiera na sile. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

  REKLAMA

  Podwyżki w CBA. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarobi maksymalnie 18780 zł, agent specjalny – 10140 zł, agent – 8220 zł. Będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

  Centralne Biuro Antykorupcyjne również dostanie podwyżki. Chociaż aktualne stawki uposażenia w CBA obowiązują od 1 marca 2023 r., podwyżki nastąpią także w 2024 r. Uposażenia wzrosną z poziomu 4800–15650 zł do poziomu 5760–18780 zł. Funkcjonariusze CBW otrzymają podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Emeryt może dorobić do emerytury 5278,30 zł bez zmniejszenia świadczenia. Zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych od 9802,50 zł przychodu. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca 2024 r.

  Próg przychodowy, po przekroczeniu którego następuje zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych wzrósł 1 marca 2024 r. z 5036,50 zł do 5278,30 zł. Zawieszenie wypłaty świadczeń następu po przekroczeniu progu 9802,50 zł. Poprzednio było to 9353,50 zł.

  Pracownicy zatrudnieni na część etatu: Praca ponad wymiar czasu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych

  Normy czasu pracy nie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w razie zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to zasadnicze znaczenie przy ustalaniu rekompensaty za pracę ponad wymiar czasu pracy.

  Dodatek pielęgnacyjny 2024

  Dodatek pielęgnacyjny przysługuje do emerytury lub renty. Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny? Ile wynosi dodatek do emerytury lub renty wypłacany przez ZUS?

  REKLAMA

  Legitymacja emeryta–rencisty w aplikacji mObywatel. Nowy wzór mLegitymacji

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań wynikających z ustawy o aplikacji mObywatel.

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  REKLAMA