reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Obowiązek pracodawcy zachowania w tajemnicy informacji o wynagrodzeniu pracownika

Obowiązek pracodawcy zachowania w tajemnicy informacji o wynagrodzeniu pracownika

Pracodawca nie powinien ujawniać informacji o wynagrodzeniu pracownika. Informacje te podlegają bowiem ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych, a także o ochronie danych osobowych.

Wysokość wynagrodzenia jako dobro osobiste

Przepis art. 111 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty. Ich przekłady wymienia art. 23 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Z przepisu tego wynika, iż dobra osobiste stanowią m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93, uznał tajemnicę wynagrodzenia za dobro osobiste. W jego ocenie, „Pracownik ma "prawo do milczenia" w zakresie jego stosunku pracy dotyczącego wysokości wynagrodzenia. Nie zawsze będzie to jednak oznaczało zakaz ujawniania tego wynagrodzenia przez drugą stronę stosunku obligacyjnego, tj. pracodawcę, ze względu na zakaz naruszenia dóbr osobistych pracownika. Będzie tak tylko wówczas, gdy taką informację będzie można zaliczyć do "sfery prywatności" pracownika. Możliwe to będzie dopiero po przeanalizowaniu całokształtu wyżej wymienionych stosunków społecznych i gospodarczych, zwyczajów i zasad współżycia. W szczególności będzie tak wtedy, gdy pracownik w sposób wyraźny, z przyczyn uzasadnionych, sprzeciwi się ujawnianiu osobom trzecim wysokości jego wynagrodzenia za prace lub w sytuacji, gdy informacja taka wkraczałaby w "sferę intymności" pracownika. Z tym ostatnim wypadkiem mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika dotykała jego życia prywatnego, np. ujawniała dokonanie potrąceń należności alimentacyjnych.”.

Pracownik, którego dobra osobiste zostały zagrożone naruszeniem, ma prawo żądać od naruszyciela zaniechania działania szkodzącego, chyba że nie jest ono bezprawne. Natomiast w przypadku naruszenia dóbr osobistych, pracownik może żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 24 k.p.).

Dane osobowe

Informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika podlegają również ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

W myśl art. 6 ustawy danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Daną osobową jest zatem informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia. Dotyczy ona zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Podmiotem zobowiązanym do ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych. Funkcję taką pełni m.in. pracodawca. Nie może on udostępniać danych osobowych pracowników, w tym także dotyczących wynagrodzenia, osobom nieupoważnionym. W przypadku naruszenia przez pracodawcę przedmiotowego zakazu podlega on odpowiedzialności karnej. Z przepisu art. 51 ustawy wynika bowiem, iż podmiot administrujący zbiorem danych lub obowiązany do ochrony danych osobowych, który udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Na następnej stronie przeczytasz o zakazie udzielania informacji o pracownikach bankom.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

MODUŁ PARTNERSKI

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama