Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - zmiany 2021

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany weszły w życie 11 października 2021 r.? Jak nowe przepisy określają krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP, kontrolę oraz likwidację KZP? Jakie poprawki do ustawy wprowadził Senat?

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany?

Sejm uchwalił ostatecznie 11 sierpnia 2021 r. ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych która reguluje  kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej: KZP. Dostosowuje ona funkcjonowanie KZP do zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. Przewiduje ponadto doprecyzowanie obecnie istniejących uregulowań oraz szereg nowości, spośród których jedną z ważniejszych jest m.in. możliwość tworzenia KZP przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, czyli nie tylko przez pracowników, ale również np. zleceniobiorców czy wykonawców dzieła.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia opublikowania ich w Dzienniku Ustaw [red. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 10 września 2021 r., weszła więc w życie 11 października 2021 r.].

Aktualnie [red. do 10 października 2021 r.] KZP działają u pracodawców na podstawie:

 • art. 39 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

Szerszy krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP

Po zmianach, uprawnienie do utworzenia KZP przysługiwać będzie grupie co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, które zadeklarują przynależność do KZP. Dotychczas przywilej ten należał wyłącznie do pracowników.

Utworzenie KZP oznacza uchwalenie statutu (co jest nowością w stosunku do obecnego stanu prawnego) i dokonanie wyboru przewidzianych w nim organów, którymi są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • walne zebranie członków;
 • zarząd;
 • komisja rewizyjna.

KZP zyskają zdolność prawną i sądową w zakresie niezbędnym do realizacji ich celów statutowych, co od daty złożenia pod statutem podpisów przez wszystkich założycieli umożliwi im m.in. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań.

Członkowie KZP (czyli osoby wykonujące u pracodawcy pracę zarobkową, emeryci i renciści, osoby skierowane do odbycia u pracodawcy służby zastępczej, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, pełniący służbę u pracodawcy i otrzymujący z tego tytułu uposażenie) będą odpowiadać za zobowiązania KZP w części odpowiadającej ich wkładom członkowskim.

Kontrola nad KZP

Nowe przepisy ustanawiają m.in. zmodyfikowane zasady kontroli nad KZP u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Obecnie regułą jest, że kontrolę nad KZP sprawują działające w danym podmiocie zakładowe organizacje związkowe.

Po wejściu w życie nowych regulacji, rozbudowana zostanie kwestia kontroli, poprzez zapewnienie jej w pierwszej kolejności zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy o związkach zawodowych, lub - gdy jest ich kilka u pracodawcy - ich wspólnej reprezentacji, a w razie jej niewyłonienia - zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy.

W sytuacji, gdy w zakładzie brak jest związków zawodowych, kontrolę nad KZP sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Likwidacja KZP

Zgodnie z nowymi przepisami:

- uchwała walnego zebrania członków o likwidacji KZP będzie podejmowana w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających likwidację, czyli od dnia:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub
 • zmniejszenia się liczby członków KZP poniżej 10,

- niezależnie od zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek walne zebranie członków będzie mieć możliwość podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków;

- likwidacja KZP powinna być zakończona nie później niż do upływu okresu likwidacji pracodawcy (obecnie likwidacja powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia w tej kwestii uchwały, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy).

Dane osobowe

Nowością w stosunku do aktualnych unormowań jest ustanowienie dotyczących kwestii danych osobowych przepisów, w tym:

 • stanowiących, że przetwarzanie przez KZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela;
 • wskazujących zamknięty katalog danych, które mogą być przetwarzane przez KZP;
 • na mocy których KZP będzie administratorem pozyskanych danych, a pracodawca będzie mógł je przetwarzać jedynie w celu świadczenia KZP pomocy (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej, a także dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków).

Inne zmiany

Ustawodawca postanowił także uzupełnić i doprecyzować przepisy odnoszące się m.in. do:

 1. kwestii dalszego funkcjonowania KZP, gdy dojdzie do zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia, podziału) - w takiej sytuacji walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy;
 2. możliwości obradowania organów KZP na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 3. zasad udzielania pożyczek lub zapomóg (np. poprzez szczegółowe określenie reguł poręczania pożyczki);
 4. pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
 5. zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

Poprawki Senatu

Senat 6 sierpnia 2021 r. uchwalił kilka poprawek do nowych przepisów, w zakresie m.in.:

 • uściślenia, że siedzibą i adresem KZP są siedziba i adres pracodawcy, u którego została ona utworzona,
 • przyznania zarządowi KZP większej swobody przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich oraz rat pożyczek w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi;
 • dodania zapisu stanowiącego, że członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Poprawki te 11 sierpnia 2021 r. zostały przyjęte przez Sejm.

Przepisy przejściowe

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów:

 • dotychczasowe KZP staną się KZP w rozumieniu nowych regulacji;
 • członkowie organów dotychczasowych KZP będą pełnić swoje obowiązki do końca kadencji;
 • zarządy dotychczasowych KZP będą zobowiązane złożyć wnioski do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji. W takim samym okresie muszą zostać dostosowane statuty obecnych KZP do nowych przepisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Reklama
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • ja pytam
  2021-11-18 17:59:05
  Mam pytanie ; czy jak ktos ma komornika na wynagrodzeniu , czy kasa może odmówic pożyczki mimo wpłacania wkładów
  0
 • Joanna
  2023-01-05 15:16:20
  Proszę o odpowiedź, czy zarząd kkop, może skreślić członka w sytuacji kiedy pracownik został zwolniony poprzez wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy, która ukończyła 60 lat i przeszła na emeryturę. Czy było to zgodne z przepisami prawa. Bardzo proszę o odpowiedź z podaniem podstawy. Dziękuję,
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, ochrona działaczy związkowych w kpc, 600 zł miesięcznie dla pracowników DPS. Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem

7 czerwca 2023 r. w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość, podczas której doszło do podpisania porozumienia rząd – NSZZ "Solidarność". W ramach tego porozumienia ustalono m.in. zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, zapewnienie ochrony działaczy związkowych w kodeksie postępowania cywilnego, wypłatę dodatku w kwocie 600 zł miesięcznie dla pracowników domów pomocy społecznej (za okres od 1 kwietnia do końca 2023 roku)  i zaprzestanie procesu wygaszania emerytur pomostowych. 

Boże Ciało 2023: Czy piątek 9 czerwca jest wolny od pracy?

Boże Ciało to dzień, który w Polsce jest ustawowo wolny od pracy. Wyjaśniamy, czy takie same reguły dotyczą piątku 9 czerwca.  

Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

Dla osoby z zewnątrz branża IT może wydawać się tajemnicza. Rozmowa z Piotrem Cichoszem, programistą i blogerem

„Naturalną ścieżką rozwoju programisty jest obcowanie z technologią i komputerami od małego. Liceum o profilu informatyczno-matematycznym, a następnie studia informatyczne. Wszystko to daje bardzo mocne podstawy teoretyczne. Kolejny etap to praktyka. Im wcześniej się zacznie tym lepiej” – mówi Piotr Cichosz. 

Branża IT. Polacy podziwiają, doceniają i chcieliby tam pracować – co ich motywuje?

Czterdzieści pięć procent Polaków chciałoby pracować w IT, a aż siedemdziesiąt pięć procent doradziłoby swoim dzieciom kształcenie w kierunku związanym z programowaniem. Jednak tylko 30 proc. badanych zastanawia się nad podjęciem nauki w celu przejścia do IT. Główną motywacją są pieniądze, jakie zarabiają specjaliści IT. 

Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

Piątek po Bożym Ciele: Jak są otwarte sklepy?

Piątek po Bożym Ciele przypada w czasie, kiedy wiele osób korzysta z czterodniowego długiego weekendu. Gdzie i w jakich godzinach będziemy mogli zrobić tego dnia zakupy? Sprawdziliśmy, jak w piątek po Bożym Ciele są otwarte sklepy.

Praca cudzoziemców. Jak zalegalizować pracę obcokrajowca

Zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy legalizują pracę cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w RP. Jakie są różnice między tymi formami? Odpowiadamy. 

Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Praca w wakacje: Ranking prac, za które można zarobić najwięcej (nawet tysiąc złotych w weekend!)

Za nami egzaminy maturalne, koniec roku akademickiego tuż za pasem. Dla jednych wakacje to pora odpoczynku, dla innych najlepszy czas na pracę dorywczą i zasilenie budżetu. Eksperci Tikrow, aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej, przygotowali zestawienie najlepiej płatnych zajęć tego lata. 

Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

Włochy – Dni wolne od pracy 2023

Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

Praca platformowa: Rewolucja na rynku pracy

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i internetu, w ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój pracy platformowej. Ten nowy model zatrudnienia staje się coraz bardziej popularny i wpływa na wiele aspektów naszego życia zawodowego. Praca platformowa, zwana również gospodarką współdzielenia, to forma zatrudnienia, w której pracownicy wykonują krótkoterminowe zadania lub oferują swoje usługi za pośrednictwem platform internetowych.

Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?