REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - zmiany 2021

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych

REKLAMA

REKLAMA

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany weszły w życie 11 października 2021 r.? Jak nowe przepisy określają krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP, kontrolę oraz likwidację KZP? Jakie poprawki do ustawy wprowadził Senat?

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany?

Sejm uchwalił ostatecznie 11 sierpnia 2021 r. ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych która reguluje  kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej: KZP. Dostosowuje ona funkcjonowanie KZP do zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. Przewiduje ponadto doprecyzowanie obecnie istniejących uregulowań oraz szereg nowości, spośród których jedną z ważniejszych jest m.in. możliwość tworzenia KZP przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, czyli nie tylko przez pracowników, ale również np. zleceniobiorców czy wykonawców dzieła.

REKLAMA

Autopromocja

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia opublikowania ich w Dzienniku Ustaw [red. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 10 września 2021 r., weszła więc w życie 11 października 2021 r.].

Aktualnie [red. do 10 października 2021 r.] KZP działają u pracodawców na podstawie:

 • art. 39 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

Szerszy krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP

Po zmianach, uprawnienie do utworzenia KZP przysługiwać będzie grupie co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, które zadeklarują przynależność do KZP. Dotychczas przywilej ten należał wyłącznie do pracowników.

Utworzenie KZP oznacza uchwalenie statutu (co jest nowością w stosunku do obecnego stanu prawnego) i dokonanie wyboru przewidzianych w nim organów, którymi są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • walne zebranie członków;
 • zarząd;
 • komisja rewizyjna.

KZP zyskają zdolność prawną i sądową w zakresie niezbędnym do realizacji ich celów statutowych, co od daty złożenia pod statutem podpisów przez wszystkich założycieli umożliwi im m.in. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań.

Członkowie KZP (czyli osoby wykonujące u pracodawcy pracę zarobkową, emeryci i renciści, osoby skierowane do odbycia u pracodawcy służby zastępczej, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, pełniący służbę u pracodawcy i otrzymujący z tego tytułu uposażenie) będą odpowiadać za zobowiązania KZP w części odpowiadającej ich wkładom członkowskim.

Kontrola nad KZP

Nowe przepisy ustanawiają m.in. zmodyfikowane zasady kontroli nad KZP u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Obecnie regułą jest, że kontrolę nad KZP sprawują działające w danym podmiocie zakładowe organizacje związkowe.

Po wejściu w życie nowych regulacji, rozbudowana zostanie kwestia kontroli, poprzez zapewnienie jej w pierwszej kolejności zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy o związkach zawodowych, lub - gdy jest ich kilka u pracodawcy - ich wspólnej reprezentacji, a w razie jej niewyłonienia - zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy.

W sytuacji, gdy w zakładzie brak jest związków zawodowych, kontrolę nad KZP sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Likwidacja KZP

Zgodnie z nowymi przepisami:

- uchwała walnego zebrania członków o likwidacji KZP będzie podejmowana w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających likwidację, czyli od dnia:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub
 • zmniejszenia się liczby członków KZP poniżej 10,

REKLAMA

- niezależnie od zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek walne zebranie członków będzie mieć możliwość podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków;

- likwidacja KZP powinna być zakończona nie później niż do upływu okresu likwidacji pracodawcy (obecnie likwidacja powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia w tej kwestii uchwały, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy).

Dane osobowe

Nowością w stosunku do aktualnych unormowań jest ustanowienie dotyczących kwestii danych osobowych przepisów, w tym:

 • stanowiących, że przetwarzanie przez KZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela;
 • wskazujących zamknięty katalog danych, które mogą być przetwarzane przez KZP;
 • na mocy których KZP będzie administratorem pozyskanych danych, a pracodawca będzie mógł je przetwarzać jedynie w celu świadczenia KZP pomocy (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej, a także dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków).

Inne zmiany

Ustawodawca postanowił także uzupełnić i doprecyzować przepisy odnoszące się m.in. do:

 1. kwestii dalszego funkcjonowania KZP, gdy dojdzie do zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia, podziału) - w takiej sytuacji walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy;
 2. możliwości obradowania organów KZP na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 3. zasad udzielania pożyczek lub zapomóg (np. poprzez szczegółowe określenie reguł poręczania pożyczki);
 4. pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
 5. zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

Poprawki Senatu

Senat 6 sierpnia 2021 r. uchwalił kilka poprawek do nowych przepisów, w zakresie m.in.:

 • uściślenia, że siedzibą i adresem KZP są siedziba i adres pracodawcy, u którego została ona utworzona,
 • przyznania zarządowi KZP większej swobody przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich oraz rat pożyczek w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi;
 • dodania zapisu stanowiącego, że członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Poprawki te 11 sierpnia 2021 r. zostały przyjęte przez Sejm.

Przepisy przejściowe

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów:

 • dotychczasowe KZP staną się KZP w rozumieniu nowych regulacji;
 • członkowie organów dotychczasowych KZP będą pełnić swoje obowiązki do końca kadencji;
 • zarządy dotychczasowych KZP będą zobowiązane złożyć wnioski do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji. W takim samym okresie muszą zostać dostosowane statuty obecnych KZP do nowych przepisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

REKLAMA

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

REKLAMA